Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 7:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 7:8

Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil x  tempat Ester berbaring. y  Maka titah raja: "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku z  sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka a  Haman.

AYT (2018)

Saat raja kembali dari taman istana ke tempat perjamuan minum anggur, Haman sedang tersungkur di depan dipan tempat Ester berada. Raja berkata, “Apakah dia akan memerkosa ratu sementara aku berada di dalam istana?” Segera setelah perkataan itu keluar dari mulut raja, mereka menyelubungi muka Haman.

TL (1954) ©

SABDAweb Est 7:8

Setelah sudah baginda kembali dari pada taman maligai ke dalam bilik persantapan air anggur itu, tiba-tiba terlihatlah baginda akan Haman tersungkur pada gerai tempat duduk Ester. Maka titah baginda: Adakah kehendaknya menggagahi permaisuri di dalam istanaku juga? Serta titah ini keluar dari pada mulut baginda, maka ditudung oranglah akan muka Haman.

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 7:8

Dengan putus asa Haman menjatuhkan dirinya ke atas dipan Ester untuk mohon ampun, tetapi tepat pada saat itu juga raja kembali dari taman istana. Melihat Haman begitu, raja berseru, "Apa? Masih juga ia berani memperkosa ratu di sini, di hadapanku dan di istanaku sendiri?" Segera setelah kata-kata itu diucapkan raja, para pejabat datang dan menyelubungi kepala Haman.

MILT (2008)

Dan raja kembali dari taman istana ke dalam ruang pesta anggur itu, tetapi Haman sedang tersungkur pada katil tempat Ester ada di atasnya. Maka raja berkata, "Apakah dia juga akan menggagahi ratu, sementara aku ada di dalam istana?" Perkataan itu keluar dari mulut raja, dan mereka menyelubungi muka Haman.

Shellabear 2011 (2011)

Ketika raja kembali dari taman istana ke tempat perjamuan anggur, Haman sedang bersujud di bangku berkasur tempat Ester berada. Kata raja, "Apakah ia hendak menggagahi ratu pula di hadapanku di dalam istana?" Setelah kata-kata itu keluar dari mulut raja, orang menyelubungi muka Haman.

AVB (2015)

Ketika raja kembali dari taman istana ke tempat jamuan air anggur, Haman sedang bersujud di bangku bertilam tempat Ester berada. Kata raja, “Adakah dia juga hendak memaksa dirinya ke atas ratu pula di hadapanku di dalam istana?” Sebaik sahaja terpacul kata-kata itu daripada mulut raja, para panglima raja terus menyelubungkan muka Haman.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 7:8

Ketika raja
<04428>
kembali
<07725>
dari taman
<01594>
istana
<01055>
ke dalam
<0413>
ruangan
<01004>
minum
<04960>
anggur
<03196>
, maka Haman
<02001>
berlutut
<05307>
pada
<05921>
katil
<04296>
tempat
<05921> <0834>
Ester
<0635>
berbaring. Maka titah
<0559>
raja
<04428>
: "Masih jugakah
<01571>
ia hendak menggagahi
<03533>
sang ratu
<04436>
di dalam
<05973>
istanaku
<01004>
sendiri?" Tatkala titah
<01697>
raja
<04428>
itu keluar
<03318>
dari mulutnya
<06310>
, maka diselubungi
<02645>
oranglah muka
<06440>
Haman
<02001>
.
TL ITL ©

SABDAweb Est 7:8

Setelah sudah baginda
<04428>
kembali
<07725>
dari pada taman
<01594>
maligai
<01055>
ke
<0413>
dalam bilik
<01004>
persantapan
<04960>
air anggur
<03196>
itu, tiba-tiba terlihatlah baginda akan Haman
<02001>
tersungkur
<05307>
pada
<05921>
gerai
<04296>
tempat duduk Ester
<0635>
. Maka titah
<0559>
baginda
<04428>
: Adakah kehendaknya menggagahi
<03533>
permaisuri
<04436>
di dalam istanaku
<01004>
juga? Serta
<05973>
titah
<01697>
ini keluar
<03318>
dari pada mulut
<06310>
baginda
<04428>
, maka ditudung
<02645>
oranglah akan muka
<06440>
Haman
<02001>
.
AYT ITL
Saat raja
<04428>
kembali
<07725>
dari taman
<01594>
istana
<01055>
ke
<0413>
tempat
<01004>
perjamuan
<04960>
minum anggur
<03196>
, Haman
<02001>
sedang tersungkur
<05307>
di depan
<05921>
dipan
<04296>
tempat Ester
<0635>
berada. Raja
<04428>
berkata
<0559>
, “Apakah dia akan memerkosa
<03533>
ratu
<04436>
sementara aku berada di dalam
<05973>
istana
<01004>
?” Segera setelah perkataan
<01697>
itu keluar
<03318>
dari mulut
<06310>
raja
<04428>
, mereka menyelubungi
<02645>
muka
<06440>
Haman
<02001>
.

[<0834> <05921> <01571> <0853> <00>]
HEBREW
o
wpx
<02645>
Nmh
<02001>
ynpw
<06440>
Klmh
<04428>
ypm
<06310>
auy
<03318>
rbdh
<01697>
tybb
<01004>
yme
<05973>
hklmh
<04436>
ta
<0853>
swbkl
<03533>
Mgh
<01571>
Klmh
<04428>
rmayw
<0559>
hyle
<05921>
rtoa
<0635>
rsa
<0834>
hjmh
<04296>
le
<05921>
lpn
<05307>
Nmhw
<02001>
Nyyh
<03196>
htsm
<04960>
tyb
<01004>
la
<0413>
Ntybh
<01055>
tngm
<01594>
bs
<07725>
Klmhw (7:8)
<04428>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 7:8

Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan 2  minum anggur, maka Haman berlutut pada katil 1  tempat Ester berbaring. Maka titah raja: "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku 2  sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman.

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA