Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 25:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 25:25

Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia: Nabal namanya dan bebal e  f  orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh.

AYT (2018)

Jangan biarkan tuanku mengarahkan hati kepada Nabal, orang berkelakuan jahat itu. Sebab, seperti namanya, begitulah dia. Nabal namanya dan kebodohan menyertainya. Namun, aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang muda yang dikirim tuanku.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 25:25

Jangan apalah tuan perduli akan Nabal, orang jahat itu, karena seperti namanya begitulah pekertinya. Nabal itulah namanya dan kebebalanpun adalah padanya: maka akan sahaya ini, tiada sahaya melihat orang-orang tuan yang telah tuan suruh itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 25:25

Janganlah Tuanku pikirkan Nabal, orang yang tanpa guna itu! Ia orang bodoh--sama dengan arti namanya. Hamba tidak melihat utusan-utusan yang Tuanku suruh itu.

TSI (2014)

Tuanku, tidak usah pedulikan Nabal, si laki-laki jahat itu. Kelakuannya benar-benar sesuai dengan namanya, yaitu ‘orang bodoh.’ Dia memang sungguh-sungguh bodoh! Tetapi mohon maaf, hambamu ini tidak melihat para utusan Tuan tadi.

MILT (2008)

Aku mohon kepadamu, jangan biarkan tuanku mengarahkan hatinya kepada Nabal, orang yang tak berguna itu. Sebab sesuai namanya, demikianlah dia; namanya adalah Nabal, dan kebebalan ada bersamanya. Dan aku, hambamu ini, tidak melihat para pelayan tuanku yang telah engkau utus.

Shellabear 2011 (2011)

Hamba mohon, janganlah Tuanku mengindahkan orang yang rendah akhlak itu, yaitu Nabal. Karena sebagaimana namanya, memang demikianlah dia. Namanya Nabal, dan kebodohan ada padanya. Sesungguhnya, hambamu ini tidak melihat orang-orang muda yang diutus Tuanku itu.

AVB (2015)

Hamba mohon, janganlah tuanku mengambil berat orang yang rendah akhlak itu, iaitu Nabal. Kerana sebagaimana namanya, memang demikianlah dia. Namanya Nabal, dan kebodohan ada padanya. Sesungguhnya, hambamu ini tidak melihat orang muda yang diutus tuanku itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 25:25

Janganlah
<0408>
kiranya
<04994>
tuanku
<0113>
mengindahkan
<03820> <07760>
Nabal
<05037>
, orang
<0376>
yang dursila
<01100>
itu
<02088>
, sebab
<03588>
seperti namanya
<08034>
demikianlah
<03651>
ia
<01931>
: Nabal
<05037>
namanya
<08034>
dan bebal
<05039>
orangnya. Tetapi aku
<0589>
, hambamu
<0519>
ini, tidak
<03808>
melihat
<07200>
orang-orang
<05288>
yang
<0834>
tuanku
<0113>
suruh
<07971>
.

[<0413> <05921> <05973>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 25:25

Jangan
<0408>
apalah tuan
<0113>
perduli
<03820> <07760>
akan
<0413>
Nabal
<05037>
, orang
<0376>
jahat
<01100>
itu
<02088>
, karena
<03588>
seperti namanya
<08034>
begitulah
<03651>
pekertinya. Nabal
<05037>
itulah namanya
<08034>
dan kebebalanpun
<05039>
adalah padanya
<05973>
: maka akan sahaya
<0589>
ini, tiada
<03808>
sahaya
<0519>
melihat
<07200>
orang-orang
<05288>
tuan
<0113>
yang
<0834>
telah tuan suruh
<07971>
itu.
AYT ITL
Jangan
<0408>
biarkan tuanku
<0113>
mengarahkan
<07760>
hati
<03820>
kepada
<0413>
Nabal
<05037>
, orang
<0376>
berkelakuan jahat
<01100>
itu
<02088>
. Sebab
<03588>
, seperti namanya
<08034>
, begitulah
<03651>
dia
<01931>
. Nabal
<05037>
namanya
<08034>
dan kebodohan
<05039>
menyertainya
<05973>
. Namun, aku
<0589>
, hambamu
<0519>
ini, tidak
<03808>
melihat
<07200>
orang-orang muda
<05288>
yang
<0834>
dikirim
<07971>
tuanku
<0113>
.

[<04994> <0853> <05921> <0853>]
AVB ITL
Hamba mohon, janganlah
<0408>
tuanku
<0113>
mengambil
<07760>
berat orang
<0376>
yang rendah akhlak
<01100>
itu
<02088>
, iaitu Nabal
<05037>
. Kerana
<03588>
sebagaimana namanya
<08034>
, memang demikianlah
<03651>
dia
<01931>
. Namanya
<08034>
Nabal
<05037>
, dan kebodohan
<05039>
ada padanya
<05973>
. Sesungguhnya
<0589>
, hambamu
<0519>
ini tidak
<03808>
melihat
<07200>
orang muda
<05288>
yang
<0834>
diutus
<07971>
tuanku
<0113>
itu.

[<04994> <0853> <03820> <0413> <05921> <0853>]
HEBREW
txls
<07971>
rsa
<0834>
ynda
<0113>
yren
<05288>
ta
<0853>
ytyar
<07200>
al
<03808>
Ktma
<0519>
ynaw
<0589>
wme
<05973>
hlbnw
<05039>
wms
<08034>
lbn
<05037>
awh
<01931>
Nk
<03651>
wmsk
<08034>
yk
<03588>
lbn
<05037>
le
<05921>
hzh
<02088>
leylbh
<01100>
sya
<0376>
la
<0413>
wbl
<03820>
ta
<0853>
ynda
<0113>
Myvy
<07760>
an
<04994>
la (25:25)
<0408>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 25:25

Janganlah kiranya tuanku mengindahkan 1  Nabal 3 , orang 2  yang dursila 2  itu, sebab seperti namanya demikianlah ia: Nabal 3  namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA