TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 21:1-14

TSK Full Life Study Bible

21:1

raja(TB/TL) <04428> [The king's.]

batang(TB)/sungai(TL) <06388> [as.]

21:1

Ia ingini.

Est 5:1; Yer 39:11-12 [Semua]


Catatan Frasa: HATI RAJA ... DI DALAM TANGAN TUHAN.


21:2

lurus(TB)/betul(TL) <03477> [right.]

Tuhanlah(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

21:2

menguji hati.

Ams 16:2; [Lihat FULL. Ams 16:2]21:3

21:3

pada korban.

1Sam 15:22; [Lihat FULL. 1Sam 15:22]; Yes 1:11; Mi 6:6-8 [Semua]


Catatan Frasa: LEBIH DIKENAN TUHAN DARIPADA KORBAN.


21:4

Mata(TB/TL) <07312 05869> [An high look. Heb. Haughtiness of eyes.]

pelita(TB)/cahaya(TL) <05215> [and the.]

jahat pelita ... fasik(TB)/cahaya ... jahat(TL) <07563 05215> [plowing of the wicked. or, light of the wicked.]

21:4

yang congkak

Ayub 41:25; [Lihat FULL. Ayub 41:25]21:5

Rancangan(TB)/hemat-hemat(TL) <04284> [thoughts.]

tergesa-gesa(TB)/gopoh-gopoh(TL) <0213> [of every.]

21:5

mendatangkan kelimpahan,

Ams 10:4; [Lihat FULL. Ams 10:4]21:6

Memperoleh(TB)/mengumpulkan(TL) <06467> [getting.]

mencari(TB)/menuju(TL) <01245> [seek.]

21:6

mencari maut.

Ams 10:2; [Lihat FULL. Ams 10:2]21:7

penganiayaan(TB)/Kerusakan(TL) <07701> [robbery.]

diseret ....... menolak engganlah(TB)/terus(TL) <01641 03985> [destroy them. Heb. saw them, or, dwell with them.]

menolak(TB)/engganlah(TL) <03985> [because.]

21:7

fasik diseret

Ams 11:5; [Lihat FULL. Ams 11:5]21:8

jalan(TB/TL) <01870> [way.]

jujur(TB)/juga(TL) <02134> [but.]

21:8

Berliku-liku

Ams 2:15; [Lihat FULL. Ams 2:15]21:9

Lebih baik(TB)/Terlebih baik(TL) <02896> [better.]

diam serumah ... perempuan .... bertengkar(TB)/rumah .... duduk serumah ... bini ... bantahan(TL) <0802 02267 01004 04079> [brawling woman in a wide house. Heb. woman of contentions in a house of society.]

21:9

suka bertengkar.

Ams 21:19; Ams 19:13; 25:24 [Semua]21:10

Hati(TB)/hati(TL) <05315> [soul.]

menaruh(TB)/disayangnya(TL) <02603> [findeth no favour. Heb. is not favoured.]


21:11

pencemooh(TB)/pengolok-olok(TL) <03887> [the scorner.]

orang bijak(TB)/berbudi ..... berbudi(TL) <02450> [when the wise.]

21:11

beroleh pengetahuan.

Ams 19:25; [Lihat FULL. Ams 19:25]21:12

memperhatikan(TB)/mencamkan(TL) <07919> [wisely.]

menjerumuskan(TB)/dijatuhkannya(TL) <05557> [overthroweth.]

21:12

dalam kecelakaan.

Ams 14:11; [Lihat FULL. Ams 14:11]21:13

menutup(TB)/menyumbat(TL) <0331> [stoppeth.]

jeritan(TB)/tangis(TL) <02201> [at.]

berseru-seru ... mendengar(TB)/berteriak(TL) <07121 06030> [cry himself.]

21:13

menerima jawaban,

Ayub 29:12; [Lihat FULL. Ayub 29:12]

sendiri berseru-seru.

Kel 11:6; [Lihat FULL. Kel 11:6]


Catatan Frasa: JERITAN ORANG LEMAH


21:14

Pemberian(TB)/persembahan(TL) <04976> [gift.]

sembunyi-sembunyi(TB)/sembunyi(TL) <05643> [in secret.]

21:14

meredakan kegeraman

Kej 32:20; [Lihat FULL. Kej 32:20]
TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA