Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 17:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 17:11

Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. l 

AYT (2018)

Seperti ayam hutan yang mengerami telur-telur yang tidak dikeluarkannya, demikianlah dia yang mendapatkan kekayaan tetapi dengan tidak benar. Di tengah-tengah hidupnya, kekayaan itu akan meninggalkannya, dan pada akhir hidupnya, dia akan menjadi orang bodoh.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 17:11

Seperti ayam hutan mengeram telur yang bukan telurnya sendiri, demikianlah hal orang yang mengumpulkan harta benda tiada dengan benarnya; pada tengah umurnya ia itu akan meninggalkan dia dan kesudahannya akan seperti kesudahan orang ahmak.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 17:11

Bagaikan burung mengerami telur yang bukan miliknya, begitulah orang yang tak jujur mendapat harta. Pada usia setengah baya ia akan kehilangan semua hartanya. Pada akhir hidupnya terbukti ia orang yang bodoh sekali.

MILT (2008)

Seperti seekor ayam hutan yang mengerami telur yang tidak ditetaskannya, demikianlah orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, pada pertengahan hidupnya, kekayaan itu akan meninggalkannya sehingga pada akhir hidupnya, dia akan dikenal sebagai orang bodoh."

Shellabear 2011 (2011)

Seperti ayam hutan mengerami telur yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mengumpulkan kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, semua itu akan hilang, dan pada akhir hidupnya, nyatalah bahwa ia orang bodoh.

AVB (2015)

Seperti ayam hutan mengeram telur yang bukan telurnya, demikianlah orang yang mengumpulkan kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, semua itu akan hilang, dan pada akhir hidupnya, nyatalah bahawa dia orang bodoh.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 17:11

Seperti ayam hutan
<07124>
yang mengerami
<01716>
yang tidak
<03808>
ditelurkannya
<03205>
, demikianlah orang yang menggaruk
<06213>
kekayaan
<06239>
secara tidak
<03808>
halal
<04941>
, pada pertengahan
<02677>
usianya
<03117>
ia akan kehilangan
<05800>
semuanya, dan pada kesudahan usianya
<0319>
ia terkenal
<01961>
sebagai seorang bebal
<05036>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 17:11

Seperti ayam hutan
<07124>
mengeram
<01716>
telur yang bukan
<03808>
telurnya sendiri
<03205>
, demikianlah hal orang yang mengumpulkan
<06213>
harta benda
<06239>
tiada
<03808>
dengan benarnya
<04941>
; pada tengah
<02677>
umurnya
<03117>
ia itu akan meninggalkan
<05800>
dia dan kesudahannya
<0319>
akan seperti kesudahan
<01961>
orang ahmak
<05036>
.
AYT ITL
Seperti ayam hutan
<07124>
yang mengerami telur-telur
<01716>
yang tidak
<03808>
dikeluarkannya
<03205>
, demikianlah dia yang mendapatkan
<06213>
kekayaan
<06239>
tetapi dengan tidak
<03808>
benar
<04941>
. Di tengah-tengah
<02677>
hidupnya, kekayaan itu akan meninggalkannya
<05800>
, dan pada akhir hidupnya
<0319>
, dia akan menjadi
<01961>
orang bodoh
<05036>
.”

[<03117>]
AVB ITL
Seperti ayam hutan
<07124>
mengeram telur
<01716>
yang bukan
<03808>
telurnya
<03205>
, demikianlah orang yang mengumpulkan
<06213>
kekayaan
<06239>
secara tidak
<03808>
halal
<04941>
. Pada pertengahan
<02677>
usianya
<03117>
, semua itu akan hilang
<05800>
, dan pada akhir hidupnya
<0319>
, nyatalah
<01961>
bahawa dia orang bodoh
<05036>
.
HEBREW
lbn
<05036>
hyhy
<01961>
wtyrxabw
<0319>
wnbzey
<05800>
*wymy {wmy}
<03117>
yuxb
<02677>
jpsmb
<04941>
alw
<03808>
rse
<06239>
hve
<06213>
dly
<03205>
alw
<03808>
rgd
<01716>
arq (17:11)
<07124>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 17:11

Seperti ayam hutan yang mengerami 1  yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan 2  semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal 3 .

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA