TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 17:18-20

TSK Full Life Study Bible

17:18

ahli pikir(TB)/berbantah(TL) <5386> [philosophers.]

bersoal jawab(TB)/berbantah dengan(TL) <4820> [encountered.]

peleter(TB/TL) <4691> [babbler. or, base fellow.]

Yesus(TB/TL) <2424> [Jesus.]

17:18

memberitakan Injil

Kis 13:32; [Lihat FULL. Kis 13:32]

tentang kebangkitan-Nya.

Kis 17:31,32; Kis 4:2 [Semua]17:19

sidang Areopagus(TB)/memegangkan ....... Areopagus(TL) <697> [Areopagus. or, Mars'-hill.]

"It was the highest court in Athens."

Bolehkah(TB/TL) <1410> [May.]

baru(TB)/baharu(TL) <2537> [new.]

17:19

sidang Areopagus

Kis 17:22

ajaran baru

Mr 1:2717:20

yang aneh(TB)/perkara-perkara(TL) <3579> [strange.]

<5101> [what.]

Kisah Para Rasul 17:32

TSK Full Life Study Bible

17:32

maka(TB)/maka setengah(TL) <3303> [some.]

Ketika ... mendengar ................. kami mendengar(TB)/mendengar .................. mendengar(TL) <191> [We will.]

17:32

orang mati,

Kis 17:18,31 [Semua]


Kisah Para Rasul 18:14-17

TSK Full Life Study Bible

18:14

Paulus(TB/TL) <3972> [when.]

jika(TB)/jikalau(TL) <1487> [If.]

aku menerima(TB)/sabar(TL) <430> [bear.]


18:15

perselisihan(TB)/masalah(TL) <2213> [a question.]

kamu ... mengurusnya(TB)/periksalah(TL) <3700> [look.]

<1063> [for.]

18:15

antara kamu,

Kis 23:29; 25:11,19 [Semua]18:16


18:17

Sostenes(TB)/Sostenis(TL) <4988> [Sosthenes.]

kepala rumah ibadat(TB)/penghulu(TL) <752> [the chief.]

8

tetapi Galio ......... Galio(TB)/tetapi ....... Galio(TL) <2532 1058> [And Gallio.]

18:17

menyerbu Sostenes,

1Kor 1:1

rumah ibadat,

Kis 18:8


Kisah Para Rasul 25:19-20

TSK Full Life Study Bible

25:19

seorang(TB)/beberapa ............... seorang(TL) <5100> [certain.]

agama(TB)/sahaja ke atasnya .... agama ...... lagi tentang ... bernama(TL) <1175> [superstition.]

yang sudah mati(TB)/mati(TL) <2348> [which.]

25:19

berselisih paham

Kis 18:15; 23:29 [Semua]

soal-soal agama

Kis 17:2225:20

ragu-ragu ...... perkara-perkara seperti ......... ke .... perkaranya(TB)/serba ..... pemeriksaan ........... ke .... dihakimkan(TL) <639 1519 5127 4012 2214> [doubted of such manner of questions. or, was doubtful how to enquire hereof, etc. I asked.]

9

25:20

supaya perkaranya

Kis 25:9


Kisah Para Rasul 26:31-32

TSK Full Life Study Bible

26:31

Orang Orang(TB)/Orang ini(TL) <3778 444> [This man.]

26:31

hukuman penjara.

Kis 23:9; [Lihat FULL. Kis 23:9]26:32

ia ... naik banding(TB)/pengadilan(TL) <1941> [appealed.]

26:32

dapat dibebaskan

Kis 28:18

kepada Kaisar.

Kis 25:11; [Lihat FULL. Kis 25:11]
TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA