TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 10:15

10:15 <02845> tx <0853> taw <01060> wrkb <06721> Ndyu <0853> ta <03205> dly <03667> Nenkw(10:15)

10:15 canaan <5477> de <1161> egennhsen <1080> ton <3588> sidwna <4605> prwtotokon <4416> kai <2532> ton <3588> cettaion

Kejadian 15:18-21

15:18 <06578> trp <05104> rhn <01419> ldgh <05104> rhnh <05704> de <04714> Myrum <05104> rhnm <02063> tazh <0776> Urah <0853> ta <05414> yttn <02233> Kerzl <0559> rmal <01285> tyrb <087> Mrba <0854> ta <03068> hwhy <03772> trk <01931> awhh <03117> Mwyb(15:18)

15:18 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> dieyeto kuriov <2962> tw <3588> abram diayhkhn <1242> legwn <3004> tw <3588> spermati <4690> sou <4771> dwsw <1325> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> apo <575> tou <3588> potamou <4215> aiguptou <125> ewv <2193> tou <3588> potamou <4215> tou <3588> megalou <3173> potamou <4215> eufratou <2166>

15:19 <06935> ynmdqh <0853> taw <07074> yznqh <0853> taw <07017> ynyqh <0853> ta(15:19)

15:19 touv <3588> kainaiouv kai <2532> touv <3588> kenezaiouv kai <2532> touv <3588> kedmwnaiouv

15:20 <07497> Myaprh <0853> taw <06522> yzrph <0853> taw <02850> ytxh <0853> taw(15:20)

15:20 kai <2532> touv <3588> cettaiouv kai <2532> touv <3588> ferezaiouv kai <2532> touv <3588> rafain

15:21 o <02983> yowbyh <0853> taw <01622> ysgrgh <0853> taw <03669> ynenkh <0853> taw <0567> yrmah <0853> taw(15:21)

15:21 kai <2532> touv <3588> amorraiouv kai <2532> touv <3588> cananaiouv kai <2532> touv <3588> euaiouv kai <2532> touv <3588> gergesaiouv kai <2532> touv <3588> iebousaiouvTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA