TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 4:3-6

4:3 emoi <1698> de <1161> eiv <1519> elaciston <1646> estin <1510> (5748) ina <2443> uf <5259> umwn <5216> anakriyw <350> (5686) h <2228> upo <5259> anyrwpinhv <442> hmerav <2250> all <235> oude <3761> emauton <1683> anakrinw <350> (5719)

4:4 ouden <3762> gar <1063> emautw <1683> sunoida <4894> (5758) all <235> ouk <3756> en <1722> toutw <5129> dedikaiwmai <1344> (5769) o <3588> de <1161> anakrinwn <350> (5723) me <3165> kuriov <2962> estin <1510> (5748)

4:5 wste <5620> mh <3361> pro <4253> kairou <2540> ti <5100> krinete <2919> (5720) ewv <2193> an <302> elyh <2064> (5632) o <3588> kuriov <2962> ov <3739> kai <2532> fwtisei <5461> (5692) ta <3588> krupta <2927> tou <3588> skotouv <4655> kai <2532> fanerwsei <5319> (5692) tav <3588> boulav <1012> twn <3588> kardiwn <2588> kai <2532> tote <5119> o <3588> epainov <1868> genhsetai <1096> (5695) ekastw <1538> apo <575> tou <3588> yeou <2316>

4:6 tauta <5023> de <1161> adelfoi <80> meteschmatisa <3345> (5656) eiv <1519> emauton <1683> kai <2532> apollwn <625> di <1223> umav <5209> ina <2443> en <1722> hmin <2254> mayhte <3129> (5632) to <3588> mh <3361> uper <5228> a <3739> gegraptai <1125> (5769) ina <2443> mh <3361> eiv <1520> uper <5228> tou <3588> enov <1520> fusiousye <5448> (5747) kata <2596> tou <3588> eterou <2087>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA