Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 8:43

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 8:43

maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepada-Mu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal f  nama-Mu, sehingga mereka takut g  akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel dan sehingga mereka tahu, bahwa nama-Mu h  telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini.

AYT (2018)

Engkau akan mendengarnya di surga, tempat-Mu bersemayam. Engkau akan melakukan segala yang orang asing itu serukan kepada-Mu, supaya seluruh bangsa di bumi mengenal nama-Mu, dan takut akan Engkau seperti umat-Mu Israel serta mengetahui bahwa nama-Mu diserukan di bait yang aku bangun ini.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 8:43

hendaklah kiranya Engkau dengar dalam sorga, tempat kedudukan-Mu yang tetap itu, dan luluskan apalah segala sesuatu yang dipinta oleh orang dagang itu kepada-Mu, supaya diketahuilah kelak oleh segala bangsa yang di atas bumi itu akan nama-Mu, supaya beribadatlah mereka itu kepada-Mu seperti umat-Mu Israel itu, dan supaya diketahuinya bahwa nama-Mu juga disebut atas rumah yang sudah kubangunkan ini.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 8:43

semoga dari kediaman-Mu di surga Engkau mendengarkan doanya dan mengabulkan permintaannya. Dengan demikian segala bangsa di seluruh dunia mengenal Engkau dan taat kepada-Mu seperti umat-Mu Israel. Mereka akan mengetahui bahwa rumah yang kubangun ini adalah tempat untuk beribadat kepada-Mu.

MILT (2008)

Engkau akan mendengarkannya di surga, tempat kediaman-Mu, dan akan melakukan yang sesuai dengan semua hal yang orang asing itu menyerukannya kepada-Mu, supaya segala bangsa di bumi mengenal Nama-Mu, takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan mengetahui bahwa Nama-Mu telah diserukan di bait yang telah aku dirikan.

Shellabear 2011 (2011)

maka dengarkanlah kiranya di surga, tempat tinggal-Mu. Bertindaklah sesuai dengan semua yang diserukan kepada-Mu oleh orang asing itu. Dengan demikian, segala bangsa di bumi ini dapat mengenal nama-Mu serta bertakwa kepada-Mu seperti umat-Mu Israil, dan mereka tahu bahwa nama-Mu diserukan atas bait yang kubangun ini.

AVB (2015)

maka dengarlah kiranya dari syurga, tempat tinggal-Mu. Bertindaklah selaras dengan semua yang diserukan kepada-Mu oleh orang asing itu. Dengan demikian, segala bangsa di bumi dapat mengenal nama-Mu serta takut kepada-Mu seperti umat-Mu Israel dan mereka tahu bahawa nama-Mu diserukan atas bait yang kubangunkan ini.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 8:43

maka Engkaupun
<0859>
kiranya mendengarkannya
<08085>
di sorga
<08064>
, tempat
<04349>
kediaman-Mu
<03427>
yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak
<06213>
sesuai dengan segala
<03605>
yang
<0834>
diserukan
<07121>
kepada-Mu
<0413>
oleh orang asing
<05237>
itu, supaya
<04616>
segala
<03605>
bangsa
<05971>
di bumi
<0776>
mengenal
<03045>
nama-Mu
<08034>
, sehingga mereka takut
<03372>
akan Engkau sama seperti umat-Mu
<05971>
Israel
<03478>
dan sehingga mereka tahu
<03045>
, bahwa
<03588>
nama-Mu
<08034>
telah diserukan
<07121>
atas
<05921>
rumah
<01004>
yang
<0834>
telah kudirikan
<01129>
ini
<02088>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 8:43

hendaklah kiranya Engkau
<0859>
dengar
<08085>
dalam sorga
<08064>
, tempat
<04349>
kedudukan-Mu
<03427>
yang tetap itu, dan luluskan
<06213>
apalah segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
dipinta
<07121>
oleh orang dagang
<05237>
itu kepada-Mu
<0413>
, supaya
<04616>
diketahuilah
<03045>
kelak oleh segala
<03605>
bangsa
<05971>
yang di atas bumi
<0776>
itu akan nama-Mu
<08034>
, supaya beribadatlah
<03372>
mereka itu kepada-Mu seperti umat-Mu
<05971>
Israel
<03478>
itu, dan supaya diketahuinya
<03045>
bahwa
<03588>
nama-Mu
<08034>
juga disebut
<07121>
atas
<05921>
rumah
<01004>
yang
<0834>
sudah kubangunkan
<01129>
ini
<02088>
.
HEBREW
ytynb
<01129>
rsa
<0834>
hzh
<02088>
tybh
<01004>
le
<05921>
arqn
<07121>
Kms
<08034>
yk
<03588>
tedlw
<03045>
larvy
<03478>
Kmek
<05971>
Kta
<0853>
haryl
<03372>
Kms
<08034>
ta
<0853>
Urah
<0776>
yme
<05971>
lk
<03605>
Nwedy
<03045>
Neml
<04616>
yrknh
<05237>
Kyla
<0413>
arqy
<07121>
rsa
<0834>
lkk
<03605>
tyvew
<06213>
Ktbs
<03427>
Nwkm
<04349>
Mymsh
<08064>
emst
<08085>
hta (8:43)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 8:43

1 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepada-Mu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa 2  di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut 2  akan Engkau sama seperti umat-Mu 2  Israel dan sehingga mereka tahu, bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah 3  yang telah kudirikan ini.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA