TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 95:3-5

95:3 <0430> Myhla <03605> lk <05921> le <01419> lwdg <04428> Klmw <03068> hwhy <01419> lwdg <0410> la <03588> yk(95:3)

95:3 (94:3) oti <3754> yeov <2316> megav <3173> kuriov <2962> kai <2532> basileuv <935> megav <3173> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> yeouv <2316>

95:4 <0> wl <02022> Myrh <08443> twpewtw <0776> Ura <04278> yrqxm <03027> wdyb <0834> rsa(95:4)

95:4 (94:4) oti <3754> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> ta <3588> perata <4009> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ta <3588> uqh <5311> twn <3588> orewn <3735> autou <846> eisin <1510>

95:5 <03335> wruy <03027> wydy <03006> tsbyw <06213> whve <01931> awhw <03220> Myh <0> wl <0834> rsa(95:5)

95:5 (94:5) oti <3754> autou <846> estin <1510> h <3588> yalassa <2281> kai <2532> autov <846> epoihsen <4160> authn <846> kai <2532> thn <3588> xhran <3584> ai <3588> ceirev <5495> autou <846> eplasan <4111>

Mazmur 99:1

99:1 <0776> Urah <05120> jwnt <03742> Mybwrk <03427> bsy <05971> Myme <07264> wzgry <04427> Klm <03068> hwhy(99:1)

99:1 (98:1) qalmov <5568> tw <3588> dauid o <3588> kuriov <2962> ebasileusen <936> orgizesywsan <3710> laoi <2992> o <3588> kayhmenov <2521> epi <1909> twn <3588> ceroubin saleuyhtw <4531> h <3588> gh <1065>

Mazmur 99:5

99:5 <01931> awh <06918> swdq <07272> wylgr <01916> Mdhl <07812> wwxtshw <0430> wnyhla <03068> hwhy <07311> wmmwr(99:5)

99:5 (98:5) uqoute <5312> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> hmwn <1473> kai <2532> proskuneite <4352> tw <3588> upopodiw <5286> twn <3588> podwn <4228> autou <846> oti <3754> agiov <40> estin <1510>

Mazmur 99:9

99:9 <0430> wnyhla <03068> hwhy <06918> swdq <03588> yk <06944> wsdq <02022> rhl <07812> wwxtshw <0430> wnyhla <03068> hwhy <07311> wmmwr(99:9)

99:9 (98:9) uqoute <5312> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> hmwn <1473> kai <2532> proskuneite <4352> eiv <1519> orov <3735> agion <40> autou <846> oti <3754> agiov <40> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA