TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Pengkhotbah 10:8-10

10:8 <05175> sxn <05391> wnksy <01447> rdg <06555> Urpw <05307> lwpy <0> wb <01475> Umwg <02658> rpx(10:8)

10:8 o <3588> orusswn <3736> boyron en <1722> autw <846> empeseitai <1706> kai <2532> kayairounta <2507> fragmon <5418> dhxetai <1143> auton <846> ofiv <3789>

10:9 <0> Mb <05533> Nkoy <06086> Myue <01234> eqwb <0> Mhb <06087> buey <068> Mynba <05265> eyom(10:9)

10:9 exairwn <1808> liyouv <3037> diaponhyhsetai <1278> en <1722> autoiv <846> scizwn <4977> xula <3586> kinduneusei <2793> en <1722> autoiv <846>

10:10 <02451> hmkx <03787> *ryskh <03504> Nwrtyw <01396> rbgy <02428> Mylyxw <07043> lqlq <06440> Mynp <03808> al <01931> awhw <01270> lzrbh <06949> hhq <0518> Ma(10:10)

10:10 ean <1437> ekpesh <1601> to <3588> sidhrion kai <2532> autov <846> proswpon <4383> etaraxen <5015> kai <2532> dunameiv <1411> dunamwsei <1412> kai <2532> perisseia <4050> tou <3588> andreiou sofia <4678>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA