TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Nehemia 5:3-5

5:3 <07458> berb <01715> Ngd <03947> hxqnw <06148> Mybre <0587> wnxna <01004> wnytbw <03754> wnymrkw <07704> wnytdv <0559> Myrma <0834> rsa <03426> syw(5:3)

5:3 kai <2532> eisin <1510> tinev <5100> legontev <3004> agroi <68> hmwn <1473> kai <2532> ampelwnev <290> hmwn <1473> kai <2532> oikiai <3614> hmwn <1473> hmeiv <1473> diegguwmen kai <2532> lhmqomeya <2983> siton <4621> kai <2532> fagomeya <2068>

5:4 <03754> wnymrkw <07704> wnytdv <04428> Klmh <04060> tdml <03701> Pok <03867> wnywl <0559> Myrma <0834> rsa <03426> syw(5:4)

5:4 kai <2532> eisin <1510> tinev <5100> legontev <3004> edaneisameya <1155> argurion <694> eiv <1519> forouv <5411> tou <3588> basilewv <935> agroi <68> hmwn <1473> kai <2532> ampelwnev <290> hmwn <1473> kai <2532> oikiai <3614> hmwn <1473>

5:5 <0312> Myrxal <03754> wnymrkw <07704> wnytdvw <03027> wndy <0410> lal <0369> Nyaw <03533> twsbkn <01323> wnytnbm <03426> syw <05650> Mydbel <01323> wnytnb <0853> taw <01121> wnynb <0853> ta <03533> Mysbk <0587> wnxna <02009> hnhw <01121> wnynb <01121> Mhynbk <01320> wnrvb <0251> wnyxa <01320> rvbk <06258> htew(5:5)

5:5 kai <2532> nun <3568> wv <3739> sarx <4561> adelfwn <80> hmwn <1473> sarx <4561> hmwn <1473> wv <3739> uioi <5207> autwn <846> uioi <5207> hmwn <1473> kai <2532> idou <2400> hmeiv <1473> katadunasteuomen <2616> touv <3588> uiouv <5207> hmwn <1473> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> hmwn <1473> eiv <1519> doulouv <1401> kai <2532> eisin <1510> apo <575> yugaterwn <2364> hmwn <1473> katadunasteuomenai <2616> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> dunamiv <1411> ceirwn <5495> hmwn <1473> kai <2532> agroi <68> hmwn <1473> kai <2532> ampelwnev <290> hmwn <1473> toiv <3588> entimoiv <1784>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA