TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Nehemia 2:7-8

2:7 <03063> hdwhy <0413> la <0935> awba <0834> rsa <05704> de <05674> ynwrybey <0834> rsa <05104> rhnh <05676> rbe <06346> twwxp <05921> le <0> yl <05414> wnty <0107> twrga <02895> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Ma <04428> Klml <0559> rmwaw(2:7)

2:7 kai <2532> eipa tw <3588> basilei <935> ei <1487> epi <1909> ton <3588> basilea <935> agayon <18> dotw <1325> moi <1473> epistolav <1992> prov <4314> touv <3588> eparcouv peran <4008> tou <3588> potamou <4215> wste <5620> paragagein me <1473> ewv <2193> elyw <2064> epi <1909> ioudan <2455>

2:8 <05921> yle <02896> hbwjh <0430> yhla <03027> dyk <04428> Klmh <0> yl <05414> Ntyw <0413> wyla <0935> awba <0834> rsa <01004> tyblw <05892> ryeh <02346> tmwxlw <01004> tybl <0834> rsa <01002> hrybh <08179> yres <0853> ta <07136> twrql <06086> Myue <0> yl <05414> Nty <0834> rsa <04428> Klml <0834> rsa <06508> odrph <08104> rms <0623> Poa <0413> la <0107> trgaw(2:8)

2:8 kai <2532> epistolhn <1992> epi <1909> asaf fulaka <5441> tou <3588> paradeisou <3857> ov <3739> estin <1510> tw <3588> basilei <935> wste <5620> dounai <1325> moi <1473> xula <3586> stegasai tav <3588> pulav <4439> kai <2532> eiv <1519> to <3588> teicov <5038> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> eiv <1519> oikon <3624> on <3739> eiseleusomai <1525> eiv <1519> auton <846> kai <2532> edwken <1325> moi <1473> o <3588> basileuv <935> wv <3739> ceir <5495> yeou <2316> h <3588> agayh <18>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA