Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 35:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 35:15

Aku telah mengutus kepadamu segala hamba-Ku, yakni para nabi, z  terus-menerus, mengatakan: Kembalilah a  kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah b  perbuatanmu, janganlah mengikuti allah lain c  untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah d  yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan e  Aku.

AYT (2018)

Aku juga telah mengutus kepadamu semua hamba-Ku, yaitu para nabi, mengutus mereka terus-menerus dengan pesan, ‘Berbaliklah sekarang, setiap orang dari jalannya yang jahat dan perbaikilah perbuatan-perbuatanmu, dan jangan mengikuti ilah-ilah lain untuk melayani mereka, maka kamu akan tinggal di negeri yang telah Aku berikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu.’ Namun, kamu tidak mencondongkan telingamu maupun mendengarkan Aku.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 35:15

dan Aku sudah menyuruhkan kepadamu segala hamba-Ku, yaitu segala nabi-nabi, Kusuruhkan dia dari pagi-pagi mengatakan: Hendaklah kiranya kamu bertobat masing-masing dari pada jalannya yang jahat itu dan betulkanlah segala kelakuanmu dan janganlah kamu mengikut dewa-dewa akan berbuat bakti kepadanya, niscaya kamu akan tetap di dalam negeri yang telah Kukaruniakan kepada segala nenek moyangmu, tetapi tiada juga kamu memberi telinga dan tiada juga kamu mendengar akan Daku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 35:15

Terus-menerus Aku mengutus kepadamu semua hamba-Ku para nabi, dan mereka telah menasihatkan kamu untuk memperbaiki kelakuanmu dan berhenti berbuat jahat. Mereka memperingatkan kamu untuk tidak menyembah ilah-ilah lain dan tidak mengabdi kepada mereka, supaya kamu dapat terus tinggal di negeri ini yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada leluhurmu. Tapi kamu tidak mau memperhatikan dan tidak mau mendengarkan Aku.

MILT (2008)

Aku juga telah mengutus kepadamu semua hamba-Ku yakni para nabi, dan mengutus berulang-ulang, dengan berkata: Setiap orang sekarang berbaliklah dari jalannya yang jahat, dan perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti allah ilah-ilah 0430 lain untuk melayaninya; maka kamu akan diam di tanah yang telah Aku berikan kepadamu dan kepada leluhurmu. Namun kamu tidak mau menyendengkan telingamu, ataupun mendengarkan Aku.

Shellabear 2011 (2011)

Aku terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Ku, para nabi, dengan pesan: Berbaliklah dari jalan hidupmu yang jahat, perbaikilah kelakuanmu, dan jangan ikuti ilah-ilah lain untuk beribadah kepadanya. Dengan demikian kamu akan tetap tinggal di negeri yang telah Kukaruniakan kepadamu serta kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memberi perhatian dan tidak mau mendengarkan Aku.

AVB (2015)

Aku terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Ku, para nabi, dengan pesan: Berbaliklah daripada jalan hidupmu yang jahat, perbaiklah kelakuanmu, dan jangan mengikuti tuhan-tuhan lain untuk menyembah mereka. Dengan demikian kamu akan tetap tinggal di negeri yang telah Kukurniakan kepadamu serta kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mahu memberikan perhatian dan tidak mahu mendengar Aku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 35:15

Aku telah mengutus
<07971>
kepadamu
<0413>
segala
<03605>
hamba-Ku
<05650>
, yakni para nabi
<05030>
, terus-menerus
<07971> <07925>
, mengatakan
<0559>
: Kembalilah
<07725>
kamu masing-masing
<0376>
dari tingkah langkahmu
<01870>
yang jahat
<07451>
itu, perbaikilah
<03190>
perbuatanmu
<04611>
, janganlah
<0408>
mengikuti
<0310> <01980>
allah
<0430>
lain
<0312>
untuk beribadah
<05647>
kepada mereka, maka kamu akan tetap diam
<03427>
di
<0413>
tanah
<0127>
yang
<0834>
telah Kuberikan
<05414>
kepadamu dan kepada nenek moyangmu
<01>
. Tetapi kamu tidak
<03808>
mau memperhatikannya
<0241> <05186>
dan kamu tidak
<03808>
mau mendengarkan
<08085>
Aku.

[<04994> <0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Yer 35:15

dan Aku sudah menyuruhkan
<07971>
kepadamu
<0413>
segala
<03605>
hamba-Ku
<05650>
, yaitu segala nabi-nabi
<05030>
, Kusuruhkan
<07971>
dia dari pagi-pagi
<07925>
mengatakan
<0559>
: Hendaklah kiranya
<04994>
kamu bertobat
<07725>
masing-masing
<0376>
dari pada jalannya
<01870>
yang jahat
<07451>
itu dan betulkanlah
<03190>
segala kelakuanmu
<04611>
dan janganlah
<0408>
kamu mengikut
<0310>
dewa-dewa
<0430>
akan berbuat bakti
<05647>
kepadanya
<0413>
, niscaya kamu akan tetap
<03427>
di dalam negeri
<0127>
yang telah
<0834>
Kukaruniakan
<05414>
kepada segala nenek moyangmu
<01>
, tetapi tiada
<03808>
juga kamu memberi
<05186>
telinga
<0241>
dan tiada
<03808>
juga kamu mendengar
<08085>
akan
<0413>
Daku.
AYT ITL
Aku juga telah mengutus
<07971>
kepadamu
<0413>
semua
<03605>
hamba-Ku
<05650>
, yaitu para nabi
<05030>
, mengutus
<07971>
mereka terus-menerus
<07925>
dengan pesan
<0559>
, ‘Berbaliklah
<07725>
sekarang
<04994>
, setiap
<0376>
orang dari jalannya
<01870>
yang jahat
<07451>
dan perbaikilah
<03190>
perbuatan-perbuatanmu
<04611>
, dan jangan
<0408>
mengikuti
<01980> <0310>
ilah-ilah
<0430>
lain
<0312>
untuk melayani
<05647>
mereka, maka kamu akan tinggal
<03427>
di
<0413>
negeri
<0127>
yang
<0834>
telah Aku berikan
<05414>
kepadamu
<00>
dan kepada nenek moyangmu
<01>
.’ Namun, kamu tidak
<03808>
mencondongkan
<05186>
telingamu
<0241>
maupun
<03808>
mendengarkan
<08085>
Aku
<0413>
.

[<0853> <0853>]
AVB ITL
Aku terus-menerus
<07925>
mengutus
<07971>
kepadamu
<0413>
semua
<03605>
hamba-Ku
<05650>
, para nabi
<05030>
, dengan pesan
<0559>
: Berbaliklah
<07725>
daripada jalan
<01870>
hidupmu yang jahat
<07451>
, perbaiklah
<03190>
kelakuanmu
<04611>
, dan jangan
<0408>
mengikuti
<01980> <0310>
tuhan-tuhan
<0430>
lain
<0312>
untuk menyembah
<05647>
mereka. Dengan demikian kamu akan tetap tinggal
<03427>
di
<0413>
negeri
<0127>
yang
<0834>
telah Kukurniakan
<05414>
kepadamu serta kepada nenek moyangmu
<01>
. Tetapi kamu tidak
<03808>
mahu memberikan
<05186>
perhatian
<0241>
dan tidak
<03808>
mahu mendengar
<08085>
Aku.

[<0853> <07971> <04994> <0376> <00> <0853> <0413>]
HEBREW
yla
<0413>
Mtems
<08085>
alw
<03808>
Mknza
<0241>
ta
<0853>
Mtyjh
<05186>
alw
<03808>
Mkytbalw
<01>
Mkl
<0>
yttn
<05414>
rsa
<0834>
hmdah
<0127>
la
<0413>
wbsw
<03427>
Mdbel
<05647>
Myrxa
<0312>
Myhla
<0430>
yrxa
<0310>
wklt
<01980>
law
<0408>
Mkyllem
<04611>
wbyjyhw
<03190>
herh
<07451>
wkrdm
<01870>
sya
<0376>
an
<04994>
wbs
<07725>
rmal
<0559>
xlsw
<07971>
Myksh
<07925>
Myabnh
<05030>
ydbe
<05650>
lk
<03605>
ta
<0853>
Mkyla
<0413>
xlsaw (35:15)
<07971>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 35:15

Aku telah mengutus 1  kepadamu segala hamba-Ku, yakni para nabi, terus-menerus, mengatakan: Kembalilah 2  kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam 3  di tanah yang telah Kuberikan 1  kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau 4  memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan Aku.

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA