Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 16:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 16:3

Kemudian bertanyalah raja: "Di manakah anak f  tuanmu?" Jawab Ziba g  kepada raja: "Ia ada di Yerusalem 1 , sebab katanya: Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku."

AYT (2018)

Lalu, raja bertanya, “Di manakah anak tuanmu?” Ziba menjawab kepada raja, “Dia tinggal di Yerusalem, sebab katanya, ‘Pada hari ini, kaum Israel akan mengembalikan kerajaan ayahku kepadaku.’”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 16:3

Lalu titah baginda: Di mana gerangan anak tuanmu? Maka sembah Ziba kepada baginda: Bahwasanya tinggallah ia di Yeruzalem, karena katanya: Bahwa pada hari ini juga orang isi rumah Israel akan memulangkan kelak kerajaan ayahku kepadaku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 16:3

Lalu tanya raja kepadanya, "Di mana Mefiboset cucu tuanmu Saul?" "Dia masih tetap di Yerusalem," jawab Ziba, "sebab dia yakin bahwa sekarang orang Israel akan mengembalikan kerajaan Saul kakeknya kepadanya."

MILT (2008)

Dan raja berkata, "Dan di manakah anak tuanmu?" Dan Ziba berkata kepada raja, "Ketahuilah, dia berdiam di Yerusalem, karena katanya, "Hari ini keluarga Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku."

Shellabear 2011 (2011)

Tanya raja, "Di manakah cucu tuanmu?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia tinggal di Yerusalem, karena katanya, Pada hari ini kaum keturunan Israil akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku."

AVB (2015)

Tanya raja, “Di manakah anak tuanmu?” Jawab Ziba kepada raja, “Dia tinggal di Yerusalem, kerana katanya, ‘Pada hari ini keturunan kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku.’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 16:3

Kemudian bertanyalah
<0559>
raja
<04428>
: "Di manakah
<0346>
anak
<01121>
tuanmu
<0113>
?" Jawab
<0559>
Ziba
<06717>
kepada
<0413>
raja
<04428>
: "Ia ada
<03427>
di Yerusalem
<03389>
, sebab
<03588>
katanya
<0559>
: Pada hari
<03117>
ini kaum
<01004>
Israel
<03478>
akan mengembalikan
<07725>
kepadaku kerajaan
<04468>
ayahku
<01>
."

[<02009>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 16:3

Lalu titah
<0559>
baginda
<04428>
: Di mana
<0346>
gerangan anak
<01121>
tuanmu
<0113>
? Maka
<0559>
sembah Ziba
<06717>
kepada
<0413>
baginda
<04428>
: Bahwasanya
<02009>
tinggallah
<03427>
ia di Yeruzalem
<03389>
, karena
<03588>
katanya
<0559>
: Bahwa pada hari
<03117>
ini juga orang isi rumah
<01004>
Israel
<03478>
akan memulangkan
<07725>
kelak kerajaan
<04468>
ayahku
<01>
kepadaku.
AYT ITL
Lalu, raja
<04428>
bertanya
<0559>
, “Di manakah
<0346>
anak
<01121>
tuanmu
<0113>
?” Ziba
<06717>
menjawab
<0559>
kepada
<0413>
raja
<04428>
, “Dia
<02009>
tinggal
<03427>
di Yerusalem
<03389>
, sebab
<03588>
katanya
<0559>
, ‘Pada hari
<03117>
ini, kaum
<01004>
Israel
<03478>
akan mengembalikan
<07725>
kerajaan
<04468>
ayahku
<01>
kepadaku.’”

[<00> <0853>]
HEBREW
yba
<01>
twklmm
<04468>
ta
<0853>
larvy
<03478>
tyb
<01004>
yl
<0>
wbysy
<07725>
Mwyh
<03117>
rma
<0559>
yk
<03588>
Mlswryb
<03389>
bswy
<03427>
hnh
<02009>
Klmh
<04428>
la
<0413>
abyu
<06717>
rmayw
<0559>
Kynda
<0113>
Nb
<01121>
hyaw
<0346>
Klmh
<04428>
rmayw (16:3)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 16:3

Kemudian bertanyalah raja: "Di manakah anak f  tuanmu?" Jawab Ziba g  kepada raja: "Ia ada di Yerusalem 1 , sebab katanya: Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 16:3

Kemudian bertanyalah raja: "Di manakah anak tuanmu 1 ?" Jawab Ziba kepada raja: "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya: Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku 2 ."

Catatan Full Life

2Sam 16:3 1

Nas : 2Sam 16:3

Untuk keterangan selanjutnya tentang pernyataan tanpa bukti ini mengenai Mefiboset lih. 2Sam 19:24-30. Untuk keterangan selanjutnya mengenai hubungan antara Ziba dengan Mefiboset lih. 2Sam 9:1-13.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA