TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 27:33-44

TSK Full Life Study Bible

27:33

Golgota(TB/TL) <1115> [Golgotha.]

27:33

Tempat Tengkorak.

Yoh 19:1727:34

memberi(TB/TL) <1325> [gave.]

<3690> [vinegar.]

Mark says wine mingled with myrrh; but as the sour wine used by the Roman soldiers and common people was termed [oinos <\\See definition 3631\\>] wine, and [oxos <\\See definition 3690\\>] vinegar, [vin aigre, French,] is sour wine; and as [chole <\\See definition 5521\\>] gall, is applied to bitters of any kind, it is not difficult to reconcile the two accounts.

27:34

bercampur empedu.

Mat 27:48; Mazm 69:22 [Semua]27:35

menyalibkan(TB)/disalibkannya(TL) <4717> [they crucified.]

membagi-bagi(TB)/berbahagi(TL) <1266> [parted.]

<2443 4137> [that it.]

27:35

membuang undi.

Mazm 22:19


Catatan Frasa: MENYALIBKAN DIA.


27:36

27:36

situ menjaga

Mat 27:5427:37

tuduhan alasan(TB)/tulisan tuduhan .... Dia(TL) <846 156> [his accusation.]


27:38

27:38

dengan Dia

Yes 53:1227:39

menghujat(TB)/mencercai(TL) <987> [reviled.]

27:39

menggelengkan kepala,

Mazm 22:8; 109:25; Rat 2:15 [Semua]


Catatan Frasa: MENGHUJAT DIA.


27:40

berkata(TB)/katanya(TL) <3004> [saying.]

merubuhkan(TB)/meruntuhkan(TL) <2647> [that destroyest.]

jikalau(TB)/Jikalau(TL) <1487> [If.]

turunlah(TB/TL) <2597> [come.]

27:40

tiga hari,

Yoh 2:19; [Lihat FULL. Yoh 2:19]

selamatkanlah diri-Mu

Mat 27:42

Anak Allah,

Mat 4:3,6 [Semua]27:41


27:42

selamatkan ........ selamatkan(TB)/diselamatkan-Nya ..... menyelamatkan(TL) <4982> [saved.]

Raja(TB/TL) <935> [the King.]

27:42

Raja Israel?

Yoh 1:49; 12:13 [Semua]

akan percaya

Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15]27:43

menaruh(TB)/harap(TL) <3982> [trusted.]

adalah(TB) <1510> [I am.]

27:43

menyelamatkan Dia,

Mazm 22:927:44TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA