Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 49:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 49:19

Sesungguhnya, seperti singa s  yang bangkit keluar dari hutan belukar t  sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang Kupilih. Sebab siapakah yang seperti Aku? u  Siapakah yang berani mendakwa Aku? v  Siapakah gerangan gembala w  yang tahan menghadapi Aku?

AYT (2018)

“Lihatlah, seperti singa muncul dari hutan Yordan menuju padang penggembalaan yang subur, dengan tiba-tiba Aku akan membuatnya lari dari negeri itu, dan Aku akan menetapkan atasnya siapa pun yang Aku pilih. Sebab, siapakah seperti Aku? Siapakah yang akan mendakwa Aku? Siapakah gembala yang dapat berdiri di hadapan-Ku?”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 49:19

Bahwasanya seperti seekor singa dari jajahan Yarden yang sunyi itu menerkam akan kandang kambing yang sentosa, demikianpun Aku akan membangatkan jalannya dan menampilkan dia kepadanya, dan barangsiapa yang telah Kupilih akan melawan dia, kepadanya juga Aku memberi firman-Ku, karena siapa gerangan sama-Ku? atau siapa gerangan menentukan bagi-Ku masanya dan tempatnya? dan siapakah gembala yang tahan berdiri di hadapan hadirat-Ku?

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 49:19

Seperti singa muncul dari hutan lebat dekat Sungai Yordan dan mendatangi padang tempat domba merumput, demikianlah Aku akan datang dan membuat orang Edom lari dari negeri mereka dengan tiba-tiba. Lalu Aku akan memilih seorang pemimpin untuk memerintah bangsa itu. Siapakah dapat disamakan dengan Aku? Siapakah berani membuat perkara dengan Aku? Apakah ada pemimpin yang dapat melawan Aku?

MILT (2008)

"Lihatlah, dia akan bangkit seperti seekor singa dari hutan belukar sungai Yordan terhadap penduduk yang kuat. Namun Aku akan membuat ia lari dengan tiba-tiba dari negerinya. Dan siapakah orang terpilih yang akan Aku tetapkan ke atasnya? Sebab siapakah yang seperti Aku? Dan siapakah akan mengadili Aku? Dan kemudian siapakah gembala yang akan berdiri di hadapan-Ku?"

Shellabear 2011 (2011)

Sesungguhnya, seperti singa datang dari belukar Sungai Yordan ke padang penggembalaan yang subur, demikianlah secara tiba-tiba Aku akan membuat mereka lari dari sana. Siapa yang terpilih akan Kuangkat untuk memerintah mereka. Sebab siapakah seperti Aku? Siapa berani menantang Aku? Gembala mana yang dapat bertahan di hadapan-Ku?

AVB (2015)

Sesungguhnya, seperti singa datang dari belukar Sungai Yordan ke padang ragut yang subur, demikianlah secara tiba-tiba Aku akan membuat mereka lari dari sana. Sesiapa yang terpilih akan Kuangkat untuk memerintah mereka. Kerana siapakah seperti Aku? Siapakah yang berani mendakwa Aku? Siapakah gerangan gembala yang dapat bertahan di hadapan-Ku?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 49:19

Sesungguhnya
<02009>
, seperti singa
<0738>
yang bangkit keluar
<05927>
dari hutan belukar
<01347>
sungai Yordan
<03383>
mendatangi
<0413>
padang rumput
<05116>
tempat kawanan domba
<0386>
, demikianlah
<03588>
Aku akan membuat mereka lari
<07323>
dengan tiba-tiba
<07280>
dari
<05921>
negeri itu dan mengangkat
<06485>
di dalamnya
<0413>
dia yang
<04310>
Kupilih
<0970>
. Sebab
<03588>
siapakah
<04310>
yang seperti
<03644>
Aku? Siapakah
<04310>
yang berani mendakwa
<03259>
Aku? Siapakah
<04310>
gerangan gembala
<07462>
yang
<0834>
tahan
<05975>
menghadapi
<06440>
Aku?

[<02088>]
TL ITL ©

SABDAweb Yer 49:19

Bahwasanya
<02009>
seperti seekor singa
<0738>
dari jajahan
<01347>
Yarden
<03383>
yang sunyi itu menerkam
<05927>
akan kandang kambing
<05116>
yang sentosa
<0386>
, demikianpun
<03588>
Aku akan membangatkan
<07280>
jalannya dan menampilkan
<07323>
dia kepadanya
<05921>
, dan barangsiapa
<04310>
yang telah Kupilih
<0970>
akan melawan dia, kepadanya
<0413>
juga Aku memberi
<06485>
firman-Ku, karena
<03588>
siapa
<04310>
gerangan sama-Ku
<03644>
? atau siapa
<04310>
gerangan menentukan
<03259>
bagi-Ku masanya dan tempatnya? dan siapakah
<04310>
gembala
<07462>
yang
<0834>
tahan berdiri
<05975>
di hadapan
<06440>
hadirat-Ku?
AYT ITL
“Lihatlah
<02009>
, seperti singa
<0738>
muncul
<05927>
dari hutan
<01347>
Yordan
<03383>
menuju
<0413>
padang penggembalaan
<05116>
yang subur
<0386>
, dengan tiba-tiba
<07280>
Aku akan membuatnya lari
<07323>
dari
<05921>
negeri itu, dan Aku akan menetapkan
<06485>
atasnya
<0413>
siapa
<04310>
pun yang Aku pilih
<0970>
. Sebab
<03588>
, siapakah
<04310>
seperti
<03644>
Aku? Siapakah
<04310>
yang akan mendakwa
<03259>
Aku? Siapakah
<04310>
gembala
<07462>
yang
<0834>
dapat berdiri
<05975>
di hadapan-Ku
<06440>
?”

[<02088> <00>]
AVB ITL
Sesungguhnya
<02009>
, seperti singa
<0738>
datang
<05927>
dari belukar
<01347>
Sungai Yordan
<03383>
ke
<0413>
padang ragut
<05116>
yang subur
<0386>
, demikianlah secara tiba-tiba
<07280>
Aku akan membuat
<07323> <0>
mereka lari
<0> <07323>
dari sana
<05921>
. Sesiapa
<04310>
yang terpilih
<0970>
akan Kuangkat untuk memerintah
<06485>
mereka. Kerana
<03588>
siapakah
<04310>
seperti Aku
<03644>
? Siapakah
<04310>
yang berani mendakwa
<03259>
Aku? Siapakah
<04310>
gerangan gembala
<07462>
yang
<0834>
dapat bertahan
<05975>
di hadapan-Ku
<06440>
?

[<0413> <02088> <00>]
HEBREW
o
ynpl
<06440>
dmey
<05975>
rsa
<0834>
her
<07462>
hz
<02088>
ymw
<04310>
yndyey
<03259>
ymw
<04310>
ynwmk
<03644>
ym
<04310>
yk
<03588>
dqpa
<06485>
hyla
<0413>
rwxb
<0970>
ymw
<04310>
hylem
<05921>
wnuyra
<07323>
heygra
<07280>
yk
<03588>
Ntya
<0386>
hwn
<05116>
la
<0413>
Ndryh
<03383>
Nwagm
<01347>
hley
<05927>
hyrak
<0738>
hnh (49:19)
<02009>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 49:19

Sesungguhnya, seperti singa s  yang bangkit keluar dari hutan belukar t  sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang Kupilih. Sebab siapakah yang seperti Aku? u  Siapakah yang berani mendakwa Aku? v  Siapakah gerangan gembala w  yang tahan menghadapi Aku?

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 49:19

Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar 1  dari hutan belukar 2  sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang Kupilih. Sebab siapakah yang seperti Aku? Siapakah yang berani mendakwa 3  4  Aku? Siapakah gerangan gembala 5  yang tahan menghadapi Aku?

Catatan Full Life

Yer 46:1--52:34 1

Nas : Yer 46:1-51:64

Pasal-pasal ini berisi aneka nubuat tentang hukuman ilahi atas bangsa-bangsa asing. Yeremia ditahbiskan bukan untuk menjadi nabi kepada bangsa Yehuda saja, tetapi juga "nabi bagi bangsa-bangsa" (Yer 1:5).

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA