Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 1:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 1:5

"Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim g  ibumu, Aku telah mengenal h  engkau 1 , dan sebelum engkau keluar i  dari kandungan, Aku telah menguduskan j  engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. k "

AYT (2018)

“Sebelum Aku membentuk kamu dalam kandungan, Aku mengenalmu; dan sebelum kamu dilahirkan, Aku menguduskanmu. Aku menetapkan kamu menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 1:5

Dahulu dari pada Aku merupakan dikau di dalam kandungan, Aku sudah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim, sudah Kusucikan dikau dan Kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa-bangsa itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 1:5

"Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, dan sebelum engkau lahir, Aku sudah memilih dan mengangkat engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa."

MILT (2008)

"Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa."

Shellabear 2011 (2011)

"Sebelum Aku membentuk engkau dalam kandungan, Aku telah mengenal engkau, sebelum engkau keluar dari rahim, Aku telah mengkhususkan engkau. Aku telah menentukan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa."

AVB (2015)

“Sebelum Aku membentuk engkau dalam kandungan, Aku telah mengenal engkau, sebelum engkau keluar dari rahim, Aku telah mentahbiskan engkau. Aku telah melantik engkau sebagai nabi kepada bangsa-bangsa.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 1:5

"Sebelum
<02962>
Aku membentuk
<03335>
engkau dalam rahim
<0990>
ibumu, Aku telah mengenal
<03045>
engkau, dan sebelum
<02962>
engkau keluar
<03318>
dari kandungan
<07358>
, Aku telah menguduskan
<06942>
engkau, Aku telah menetapkan
<05414>
engkau menjadi nabi
<05030>
bagi bangsa-bangsa
<01471>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yer 1:5

Dahulu
<02962>
dari pada Aku merupakan
<03335>
dikau di dalam kandungan
<0990>
, Aku sudah mengenal
<03045>
engkau dan sebelum
<02962>
engkau keluar
<03318>
dari dalam rahim
<07358>
, sudah Kusucikan
<06942>
dikau dan Kuangkat engkau akan nabi
<05030>
bagi bangsa-bangsa
<01471>
itu.
AYT ITL
“Sebelum
<02962>
Aku membentuk
<03335>
kamu dalam kandungan
<0990>
, Aku mengenalmu
<03045>
; dan sebelum
<02962>
kamu dilahirkan
<03318> <07358>
, Aku menguduskanmu
<06942>
. Aku menetapkan
<05414>
kamu menjadi seorang nabi
<05030>
bagi bangsa-bangsa
<01471>
.”
AVB ITL
“Sebelum
<02962>
Aku membentuk
<03335>
engkau dalam kandungan
<0990>
, Aku telah mengenal
<03045>
engkau, sebelum
<02962>
engkau keluar
<03318>
dari rahim
<07358>
, Aku telah mentahbiskan
<06942>
engkau. Aku telah melantik
<05414>
engkau sebagai nabi
<05030>
kepada bangsa-bangsa
<01471>
.”
HEBREW
Kyttn
<05414>
Mywgl
<01471>
aybn
<05030>
Kytsdqh
<06942>
Mxrm
<07358>
aut
<03318>
Mrjbw
<02962>
Kytedy
<03045>
Njbb
<0990>
*Krua {Krwua}
<03335>
Mrjb (1:5)
<02962>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 1:5

"Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim g  ibumu, Aku telah mengenal h  engkau 1 , dan sebelum engkau keluar i  dari kandungan, Aku telah menguduskan j  engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. k "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 1:5

" 4 Sebelum 1  Aku membentuk 1  engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal 2  engkau, dan sebelum 1  engkau keluar 3  dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa."

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yer 1:5 2

Nas : Yer 1:5

Sebelum Yeremia lahir, Allah sudah menetapkan bahwa dia akan menjadi nabi. Sebagaimana Allah memiliki rencana bagi hidup Yeremia, demikian pula Dia mempunyai rencana bagi setiap orang. Sasaran-Nya ialah agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya sambil membiarkan Dia menggenapi rencana-Nya di dalam diri kita. Seperti halnya Yeremia, hidup sesuai dengan rencana Allah bisa meliputi penderitaan; sekalipun demikian, Allah senantiasa bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita

(lihat cat. --> Rom 8:28).

[atau ref. Rom 8:28]

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA