Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 43:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 43:7

Jawab mereka: "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita: Masih hidupkah a  ayahmu? Adakah adikmu lagi? b  Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata: Bawalah ke mari c  adikmu itu."

AYT (2018)

Mereka berkata, “Orang itu bertanya secara teliti kepada kami tentang keluarga kita, katanya, ‘Apakah ayahmu masih hidup? Apakah kalian mempunyai seorang adik?’ Lalu, kami menceritakan kepadanya berdasarkan perkataan-perkataan mulutnya itu. Jadi, dapatkah kami tahu bahwa dia akan berkata, ‘Bawalah adikmu.’?”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 43:7

Maka sahut mereka itu: Bahwa dengan selidiknya tuan itu bertanyakan hal kami sekalian dan hal kaum keluarga kami, katanya: Adakah bapamu lagi hidup? Adakah padamu seorang adik lagi? Maka kami sahut seturut katanya itu; bagaimana boleh kami ketahui tuan itu hendak berkata demikian: Bawalah turun akan adikmu itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 43:7

Jawab mereka, "Orang itu terus-menerus bertanya tentang kami dan tentang keluarga kita, katanya, 'Masih hidupkah ayahmu? Apakah kamu masih punya adik laki-laki lain?' Kami terpaksa menjawab segala pertanyaannya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa dia akan menyuruh kami membawa adik kami itu?"

TSI (2014)

Jawab mereka, “Orang itu menanyai kami dengan teliti mengenai diri kita dan keluarga kita. Katanya kepada kami, ‘Apakah ayah kalian masih hidup? Apakah kalian mempunyai saudara yang lain?’ Jadi kami menjawab semua pertanyaannya. Kami tidak tahu kalau dia akan menyuruh kami membawa Benyamin!”

MILT (2008)

Dan mereka berkata, "Orang itu dengan saksama telah menanyai tentang kita dan tentang sanak saudara kita dengan mengatakan: Masih hidupkah ayahmu? Adakah padamu seorang adik? Dan kami menjelaskan kepadanya berdasarkan ucapan mulutnya. Bagaimana mungkin kami mengetahui bahwa dia akan berkata: Bawalah adikmu!?

Shellabear 2011 (2011)

Jawab mereka, "Orang itu bertanya dengan seksama tentang kami dan tentang sanak saudara kita. Tanyanya, 'Masih hidupkah ayahmu? Masih ada lagikah saudaramu?' Maka kami menjawab seperti yang kami katakan itu. Bagaimana kami tahu kalau kemudian ia akan berkata, 'Bawalah adikmu kemari'?"

AVB (2015)

Jawab mereka, “Orang itu bertanya dengan terperinci mengenai kami dan tentang sanak saudara kita. Dia bertanya, ‘Masih hidupkah ayahmu? Masih ada lagikah saudaramu?’ Maka kami menjawab seperti yang kami katakan itu. Bagaimana kami tahu kemudiannya dia akan berkata, ‘Bawalah adikmu ke mari’?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 43:7

Jawab
<0559>
mereka: "Orang
<0376>
itu telah menanyai
<07592> <00> <07592> <00>
kami dengan seksama
<00> <07592> <00> <07592>
tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara
<04138>
kita: Masih
<05750>
hidupkah
<02416>
ayahmu
<01>
? Adakah
<03426>
adikmu
<0251>
lagi? Dan kami telah memberitahukan
<05046>
semuanya
<01697>
kepadanya
<05921>
seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga
<03045> <03045>
bahwa
<03588>
ia akan berkata
<0559>
: Bawalah ke mari
<03381>
adikmu
<0251>
itu."

[<0559> <06310> <0428>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 43:7

Maka sahut
<0559>
mereka itu: Bahwa dengan selidiknya
<07592>
tuan
<0376>
itu bertanyakan
<07592>
hal kami sekalian dan hal kaum keluarga
<04138>
kami, katanya
<0559>
: Adakah bapamu
<01>
lagi
<05750>
hidup
<02416>
? Adakah
<03426>
padamu seorang adik
<0251>
lagi? Maka kami sahut
<05046>
seturut
<05921>
katanya
<01697>
itu
<0428>
; bagaimana boleh kami ketahui
<03045> <03045>
tuan itu hendak berkata
<0559>
demikian: Bawalah turun
<03381>
akan adikmu
<0251>
itu.
AYT ITL
Mereka berkata
<0559>
, “Orang itu bertanya
<07592> <07592>
secara teliti kepada kami
<00>
tentang keluarga
<04138>
kita, katanya
<0559>
, ‘Apakah ayahmu
<01>
masih
<05750>
hidup
<02416>
? Apakah
<03426>
kalian mempunyai
<00>
seorang adik
<0251>
?’ Lalu, kami menceritakan
<05046>
kepadanya
<00>
berdasarkan perkataan-perkataan
<01697>
mulutnya
<06310>
itu
<0428>
. Jadi, dapatkah kami tahu
<03045>
bahwa
<03588>
dia akan berkata
<0559>
, ‘Bawalah
<03381>
adikmu
<0251>
.’?”

[<0376> <05921> <03045> <0853>]
AVB ITL
Jawab
<0559>
mereka, “Orang
<0376>
itu bertanya dengan terperinci
<07592> <07592>
mengenai kami dan tentang sanak saudara
<04138>
kita. Dia bertanya
<0559>
, ‘Masih
<05750>
hidupkah
<02416>
ayahmu
<01>
? Masih ada
<03426>
lagikah saudaramu
<0251>
?’ Maka kami menjawab
<05046>
seperti yang kami katakan
<06310> <01697>
itu
<0428>
. Bagaimana
<03045> <0> <03045> <0>
kami tahu
<0> <03045> <0> <03045>
kemudiannya
<03588>
dia akan berkata
<0559>
, ‘Bawalah
<03381> <0>
adikmu
<0251>
ke mari
<0> <03381>
’?”

[<00> <00> <00> <05921> <0853>]
HEBREW
Mkyxa
<0251>
ta
<0853>
wdyrwh
<03381>
rmay
<0559>
yk
<03588>
edn
<03045>
ewdyh
<03045>
hlah
<0428>
Myrbdh
<01697>
yp
<06310>
le
<05921>
wl
<0>
dgnw
<05046>
xa
<0251>
Mkl
<0>
syh
<03426>
yx
<02416>
Mkyba
<01>
dweh
<05750>
rmal
<0559>
wntdlwmlw
<04138>
wnl
<0>
syah
<0376>
las
<07592>
lwas
<07592>
wrmayw (43:7)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 43:7

2 Jawab mereka: "Orang itu telah menanyai 1  kami dengan seksama 1  tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita: Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata: Bawalah ke mari adikmu itu."

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA