Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 29:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 29:4

Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya; serta berkata kepadanya: "Suruhlah orang itu pulang, o  supaya ia kembali ke tempat, yang kautunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang, bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan p  kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini?

AYT (2018)

Para panglima orang Filistin itu marah kepadanya. Para panglima orang Filistin itu berkata kepadanya, “Kirimlah orang itu pulang supaya dia kembali ke tempat yang kautunjukkan kepadanya. Jangan biarkan dia pergi berperang bersama kita supaya dia jangan menjadi lawan kita dalam peperangan. Dengan apakah orang ini menyukakan hati tuannya kecuali memberi kepala dari orang-orang ini?”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 29:4

Tetapi gusarlah sangat segala raja orang Filistin itu akan dia, lalu kata segala raja orang Filistin itu kepadanya: Suruhlah orang itu kembali ke tempatnya, yang telah kautentukan baginya, jangan ia turun serta dengan kita pergi perang, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan; karena dengan apa gerangan dapat ia memperkenankan tuannya melainkan dengan kepala orang-orang ini?

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 29:4

Tetapi para panglima Filistin itu marah kepada Akhis dan berkata kepadanya, "Suruh orang itu pulang ke kota yang telah kauberikan kepadanya. Ia tidak boleh berperang bersama-sama dengan kita; jangan-jangan dia mengkhianati kita nanti di tengah-tengah pertempuran. Bukankah ini kesempatan yang paling baik baginya untuk mengambil hati rajanya dengan jalan membunuh anak buah kita?

TSI (2014)

Tetapi mereka menjadi marah kepada Akis dan berkata kepadanya, “Suruhlah dia kembali ke tempat yang kamu berikan kepadanya! Dia tidak boleh ikut dalam pertempuran bersama kita. Jangan sampai dia berbalik menjadi lawan kita. Imbalan yang pasti akan menyenangkan tuannya yang pertama adalah kepala-kepala yang dipenggal dari pasukan kita!

MILT (2008)

Dan para pemimpin bangsa Filistin marah terhadapnya. Lalu para pemimpin bangsa Filistin itu berkata kepadanya, "Kirimkan orang itu pulang, dan dia harus kembali ke tempatnya, ke tempat engkau telah menugaskan dia. Dan dia tidak boleh turun bersama kita ke dalam peperangan, dan tidak akan menjadi lawan kita dalam peperangan. Dan dengan apakah orang itu akan menyukakan hati tuannya, jika bukan dengan kepala orang-orang itu?

Shellabear 2011 (2011)

Namun, para panglima orang Filistin itu marah kepadanya. Kata mereka kepadanya, "Suruh orang ini pulang. Ia harus kembali ke tempat yang kautentukan baginya, dan tidak boleh pergi berperang bersama kita supaya ia tidak menjadi lawan kita dalam peperangan ini. Karena apa yang bisa dilakukan orang ini untuk dapat kembali berdamai dengan tuannya? Bukankah dengan mempersembahkan kepala orang-orang kita?

AVB (2015)

Namun demikian, para panglima orang Filistin itu marah kepadanya. Kata mereka kepadanya, “Suruh orang ini pulang semula ke tempat yang telah kautetapkan baginya. Dia tidak boleh pergi berperang bersama-sama kita supaya dia tidak dapati kesempatan untuk mengkhianati kita dalam peperangan ini. Fikirkanlah, apakah cara terbaik baginya untuk kembali berdamai dengan tuannya? Bukankah dengan mempersembahkan kepala anggota tentera kita?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 29:4

Tetapi para panglima
<08269>
orang Filistin
<06430>
itu menjadi marah
<07107>
kepadanya
<05921>
; serta berkata
<0559>
kepadanya: "Suruhlah orang
<0376>
itu pulang
<07725>
, supaya ia kembali
<07725>
ke
<0413>
tempat
<04725>
, yang
<08033> <0834>
kautunjukkan
<06485>
kepadanya, dan janganlah
<03808>
ia pergi
<03381>
berperang
<04421>
, bersama-sama dengan
<05973>
kita, supaya jangan
<03808>
ia menjadi
<01961>
lawan
<07854>
kita dalam peperangan
<04421>
. Sebab dengan apakah
<04100>
orang ini
<02088>
dapat menyukakan hati
<07521>
tuannya
<0113>
, kecuali
<03808>
dengan memberi kepala-kepala
<07218>
orang-orang
<0582>
ini
<01992>
?

[<08269> <06430> <0413>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 29:4

Tetapi gusarlah
<07107>
sangat segala raja
<08269>
orang Filistin
<06430>
itu akan dia, lalu kata
<0559>
segala raja
<08269>
orang Filistin
<06430>
itu kepadanya: Suruhlah
<07725>
orang
<0376>
itu kembali
<07725>
ke
<0413>
tempatnya
<04725>
, yang telah
<0834>
kautentukan
<06485>
baginya, jangan
<03808>
ia turun
<03381>
serta
<05973>
dengan kita pergi perang
<04421>
, supaya jangan
<03808>
ia menjadi
<01961>
lawan
<07854>
kita dalam peperangan
<04421>
; karena dengan apa
<04100>
gerangan dapat ia memperkenankan
<07521>
tuannya
<0113>
melainkan
<03808>
dengan kepala
<07218>
orang-orang
<0582>
ini?
AYT ITL
Para panglima
<08269>
orang Filistin
<06430>
itu marah
<07107>
kepadanya. Para panglima
<08269>
orang Filistin
<06430>
itu berkata
<0559>
kepadanya, “Kirimlah orang
<0376>
itu pulang
<07725>
supaya dia kembali
<07725>
ke
<0413>
tempat
<04725>
yang
<0834>
kautunjukkan
<06485>
kepadanya
<08033>
. Jangan
<03808>
biarkan dia pergi
<03381>
berperang
<04421>
bersama
<05973>
kita supaya dia jangan
<03808>
menjadi
<01961>
lawan
<07854>
kita dalam peperangan
<04421>
. Dengan apakah
<04100>
orang ini
<02088>
menyukakan hati
<07521>
tuannya
<0113>
kecuali
<03808>
memberi kepala
<07218>
dari orang-orang
<0582>
ini
<01992>
?”

[<05921> <00> <0853> <00> <0413>]
AVB ITL
Namun demikian, para panglima
<08269>
orang Filistin
<06430>
itu marah
<07107>
kepadanya
<05921>
. Kata
<0559>
mereka kepadanya, “Suruh orang
<0376>
ini pulang
<07725>
semula ke
<0413>
tempat
<04725>
yang
<0834>
telah kautetapkan
<06485>
baginya. Dia tidak
<03808>
boleh pergi
<03381>
berperang
<04421>
bersama-sama
<05973>
kita supaya dia tidak
<03808>
dapati kesempatan untuk mengkhianati
<07854>
kita dalam peperangan
<04421>
ini. Fikirkanlah, apakah
<04100>
cara terbaik
<07521> <0>
baginya untuk kembali berdamai
<0> <07521>
dengan
<0413>
tuannya
<0113>
? Bukankah
<03808>
dengan mempersembahkan kepala
<07218>
anggota tentera
<0582>
kita?

[<00> <08269> <06430> <07725> <0853> <08033> <01961> <00> <02088> <01992>]
HEBREW
Mhh
<01992>
Mysnah
<0582>
ysarb
<07218>
awlh
<03808>
wynda
<0113>
la
<0413>
hz
<02088>
hurty
<07521>
hmbw
<04100>
hmxlmb
<04421>
Njvl
<07854>
wnl
<0>
hyhy
<01961>
alw
<03808>
hmxlmb
<04421>
wnme
<05973>
dry
<03381>
alw
<03808>
Ms
<08033>
wtdqph
<06485>
rsa
<0834>
wmwqm
<04725>
la
<0413>
bsyw
<07725>
syah
<0376>
ta
<0853>
bsh
<07725>
Mytslp
<06430>
yrv
<08269>
wl
<0>
wrmayw
<0559>
Mytslp
<06430>
yrv
<08269>
wyle
<05921>
wpuqyw (29:4)
<07107>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 29:4

Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya; serta berkata kepadanya: "Suruhlah orang 1  itu pulang 1 , supaya ia kembali ke tempat, yang kautunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang, bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini?

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA