TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 36:22-32

TSK Full Life Study Bible

36:22

36:22

karena nama-Ku

Yes 37:35; [Lihat FULL. Yes 37:35]; Yeh 20:44; [Lihat FULL. Yeh 20:44] [Semua]

kamu najiskan

Rom 2:24%&

kamu datang.

Ul 9:5-6; Mazm 106:8; Yeh 20:9; [Lihat FULL. Yeh 20:9] [Semua]36:23

menguduskan ................................ kekudusan-Ku(TB)/menguduskan ....................................... dikuduskan(TL) <06942> [sanctify.]

bangsa-bangsa .......... bangsa-bangsa(TB)/kafir .................. kafir(TL) <01471> [and the heathen.]

menguduskan ................................ kekudusan-Ku(TB)/menguduskan ....................................... dikuduskan(TL) <06942> [when I shall.]

hadapan(TB)/mata(TL) <05869> [their. or, your.]

36:23

menguduskan nama-Ku

Bil 6:27; [Lihat FULL. Bil 6:27]

sudah dinajiskan

Yes 37:23; [Lihat FULL. Yes 37:23]

Akulah Tuhan,

Mazm 46:11; [Lihat FULL. Mazm 46:11]

menunjukkan kekudusan-Ku

Yeh 20:41; [Lihat FULL. Yeh 20:41]

di hadapan

Mazm 126:2; Yes 5:16; [Lihat FULL. Yes 5:16]; Yeh 20:14; 38:23; 39:7,27-28 [Semua]36:24

36:24

ke tanahmu.

Yes 43:5-6; [Lihat FULL. Yes 43:5]; [Lihat FULL. Yes 43:6]; Yeh 34:13; [Lihat FULL. Yeh 34:13]; Yeh 37:21 [Semua]36:25

mencurahkan ....... mentahirkan ............ mentahirkan(TB)/memercikkan ........ suci .............. Kusucikan(TL) <02236 02891> [will I.]

kenajisanmu(TB)/kecemaranmu(TL) <02932> [filthiness.]

berhala-berhalamu(TB)/tahimu(TL) <01544> [from all your idols.]

36:25

akan mencurahkan

Im 14:7; [Lihat FULL. Im 14:7]; Im 16:14-15; [Lihat FULL. Im 16:14]; [Lihat FULL. Im 16:15]; Ibr 9:13 [Semua]

akan mentahirkan

Mazm 51:4,9; [Lihat FULL. Mazm 51:4]; [Lihat FULL. Mazm 51:9] [Semua]

segala kenajisanmu

Ezr 6:21; [Lihat FULL. Ezr 6:21]

semua berhala-berhalamu

Yes 2:18; Yoel 3:21; Za 3:4; 13:2; Kis 22:16; [Lihat FULL. Kis 22:16] [Semua]36:26

hati ... hati ..... baru .......... hati hati ....... hati ... hati(TB)/hati ... baharu ..... baharupun ........ hati .......... hati(TL) <03820 02319> [new heart.]

keras(TB)/batu(TL) <068> [the stony.]

36:26

Kuberikan hati

Yer 24:7

yang keras

Yer 5:3; [Lihat FULL. Yer 5:3]

yang taat.

Mazm 51:12; [Lihat FULL. Mazm 51:12]; Yeh 18:31; [Lihat FULL. Yeh 18:31]; 2Kor 3:3; [Lihat FULL. 2Kor 3:3] [Semua]


Catatan Frasa: HATI YANG BARU.


36:27

Kuberikan(TB)/mengaruniakan(TL) <05414> [I will.]

membuat ............. melakukannya(TB)/Kuadakan .... menurut ....... melakukan(TL) <06213> [cause.]

36:27

Roh-Ku

Yes 44:3; [Lihat FULL. Yes 44:3]; Yoel 2:29; Yoh 3:5 [Semua]

segala ketetapan-Ku

Yeh 18:21; [Lihat FULL. Yeh 18:21]

pada peraturan-peraturan-Ku

Yer 50:20; 1Tes 4:8 [Semua]


Catatan Frasa: ROH-KU ... DI DALAM BATINMU.


36:28

diam(TB)/duduk(TL) <03427> [dwell.]

[be people.]

36:28

menjadi umat-Ku

Yer 30:22; 31:33 [Semua]

menjadi Allahmu.

Yeh 11:17; [Lihat FULL. Yeh 11:17]; Yeh 14:11; [Lihat FULL. Yeh 14:11]; Yeh 34:24; 37:14,27; Za 8:8 [Semua]36:29

melepaskan(TB/TL) <03467> [save.]

menumbuhkan(TB) <07121> [call.]

36:29

mendatangkan kelaparan

Yeh 34:2936:30

noda(TB)/kecelaan(TL) <02781> [reproach.]

36:30

noda kelaparan

Im 26:4-5; Yeh 34:13-14; [Lihat FULL. Yeh 34:13]; [Lihat FULL. Yeh 34:14]; Hos 2:20-21 [Semua]36:31

teringat-ingat(TB)/ingat(TL) <02142> [shall ye.]

mual(TB)/jemu(TL) <06962> [shall lothe.]

36:31

dan perbuatan-perbuatanmu

Yes 6:5; Yer 31:19; [Lihat FULL. Yer 31:19]; Yeh 6:9; [Lihat FULL. Yeh 6:9] [Semua]36:32

bertindak ................ kelakuanmu(TB)/membuat ................... kelakuanmu(TL) <06213 01870> [for your.]

malulah(TB)/malu(TL) <0954> [be ashamed.]

36:32

Merasa malulah

Yeh 16:63

kaum Israel.

Ul 9:5
TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA