TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 9:14-15

9:14 <06529> Mhyrp <0853> ta <0398> wlkaw <01593> twng <06213> wvew <03196> Mnyy <0853> ta <08354> wtsw <03754> Mymrk <05193> wejnw <03427> wbsyw <08074> twmsn <05892> Myre <01129> wnbw <03478> larvy <05971> yme <07622> twbs <0853> ta <07725> ytbsw(9:14)

9:14 kai <2532> epistreqw <1994> thn <3588> aicmalwsian <161> laou <2992> mou <1473> israhl <2474> kai <2532> oikodomhsousin <3618> poleiv <4172> tav <3588> hfanismenav kai <2532> katoikhsousin kai <2532> katafuteusousin ampelwnav <290> kai <2532> piontai <4095> ton <3588> oinon <3631> autwn <846> kai <2532> futeusousin <5452> khpouv <2779> kai <2532> fagontai <2068> ton <3588> karpon <2590> autwn <846>

9:15 <0430> Kyhla <03069> hwhy <0559> rma <01992> Mhl <05414> yttn <0834> rsa <0127> Mtmda <05921> lem <05750> dwe <05428> wstny <03808> alw <0127> Mtmda <05921> le <05193> Mytejnw(9:15)

9:15 kai <2532> katafuteusw autouv <846> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> autwn <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> ekspasywsin ouketi <3765> apo <575> thv <3588> ghv <1065> autwn <846> hv <3739> edwka <1325> autoiv <846> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA