TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Zakharia 14:1-3

14:1 <07130> Kbrqb <07998> Klls <02505> qlxw <03068> hwhyl <0935> ab <03117> Mwy <02009> hnh(14:1)

14:1 idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> diamerisyhsetai <1266> ta <3588> skula <4661> sou <4771> en <1722> soi <4771>

14:2 <05892> ryeh <04480> Nm <03772> trky <03808> al <05971> Meh <03499> rtyw <01473> hlwgb <05892> ryeh <02677> yux <03318> auyw <07693> *hnbkst {hnlgst} <0802> Mysnhw <01004> Mytbh <08155> wosnw <05892> ryeh <03920> hdklnw <04421> hmxlml <03389> Mlswry <0413> la <01471> Mywgh <03605> lk <0853> ta <0622> ytpoaw(14:2)

14:2 kai <2532> episunaxw <1996> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> epi <1909> ierousalhm <2419> eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> alwsetai h <3588> poliv <4172> kai <2532> diarpaghsontai ai <3588> oikiai <3614> kai <2532> ai <3588> gunaikev <1135> molunyhsontai <3435> kai <2532> exeleusetai <1831> to <3588> hmisu thv <3588> polewv <4172> en <1722> aicmalwsia <161> oi <3588> de <1161> kataloipoi <2645> tou <3588> laou <2992> mou <1473> ou <3364> mh <3165> exoleyreuywsin ek <1537> thv <3588> polewv <4172>

14:3 <07128> brq <03117> Mwyb <03898> wmxlh <03117> Mwyk <01992> Mhh <01471> Mywgb <03898> Mxlnw <03069> hwhy <03318> auyw(14:3)

14:3 kai <2532> exeleusetai <1831> kuriov <2962> kai <2532> parataxetai en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> ekeinoiv <1565> kaywv <2531> hmera <2250> parataxewv autou <846> en <1722> hmera <2250> polemou <4171>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA