TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 34:25-29

TSK Full Life Study Bible

34:25

akan mengadakan(TB)/Aku ... membuat(TL) <03772> [I will make.]

buas(TB/TL) <07451> [and will.]

diam(TB)/duduk(TL) <03427> [and they.]

34:25

mengadakan perjanjian

Yeh 16:62; [Lihat FULL. Yeh 16:62]

damai

Bil 25:12; [Lihat FULL. Bil 25:12]

binatang buas

Im 26:6

aman tenteram

Im 25:18; [Lihat FULL. Im 25:18]; Yes 11:6-9; Hos 2:17 [Semua]


Catatan Frasa: PERJANJIAN DAMAI.


34:26

Aku ... menjadikan ..... keliling ... sekitar(TB)/Kujadikan(TL) <05414 05439> [make them.]

gunung-Ku(TB)/bukit-Ku(TL) <01389> [my hill.]

hujan ...... hujan(TB)/hujan .... hujan(TL) <01653> [I will cause.]

hujan ...... hujan(TB)/hujan .... hujan(TL) <01653> [showers.]

34:26

menjadi berkat;

Kej 12:2; [Lihat FULL. Kej 12:2]

pada waktunya;

Mazm 68:10; Yoel 2:23 [Semua]

membawa berkat.

Ul 11:13-15; Ul 28:12; [Lihat FULL. Ul 28:12]; Yes 44:3 [Semua]34:27

Pohon-pohon(TB)/pohon(TL) <06086> [the tree.]

mengetahui .... TUHAN ...... Tuhan(TB)/diketahuinya(TL) <03045 03068> [know that.]

mematahkan(TB)/Kupecahkan(TL) <07665> [when I.]

memperbudak(TB)/memperhambakan(TL) <05647> [served.]

34:27

memberi buahnya

Mazm 72:16; [Lihat FULL. Mazm 72:16]

memberi hasilnya.

Ayub 14:9; [Lihat FULL. Ayub 14:9]; Mazm 67:7; [Lihat FULL. Mazm 67:7] [Semua]

aman tenteram

Bil 24:21; [Lihat FULL. Bil 24:21]

kayu kuk

Im 26:13; [Lihat FULL. Im 26:13]

memperbudak mereka.

Yer 30:8; [Lihat FULL. Yer 30:8]; Yeh 20:42; [Lihat FULL. Yeh 20:42]; Yeh 28:25; [Lihat FULL. Yeh 28:25] [Semua]34:28

jarahan .............. diam(TB)/rampasan .............. di ........ duduk(TL) <0957 03427> [they shall.]

It is evident that this prophecy could at most have only a typical accomplishment in the return from captivity under Zerubbabel, and in their consequent prosperity; but the restoration of the Jews from their present captivity, and the consequent peace and prosperity of the church and world, fully answer to this energetic language.

binatang(TB)/margasatwa(TL) <02416> [neither.]

34:28

aman tenteram

Yer 32:37; [Lihat FULL. Yer 32:37]

tidak dikejutkan

Yer 30:10; [Lihat FULL. Yer 30:10]; Yeh 28:26; [Lihat FULL. Yeh 28:26]; Yeh 39:26; Hos 11:11; Am 9:15; Zef 3:13; Za 14:11 [Semua]34:29

mendirikan(TB)/Kujadikan(TL) <06965> [I will.]

kebahagiaan(TB)/kenamaan(TL) <08034> [of renown. or, for renown.]

mati(TB)/dihapuskan(TL) <0622> [consumed. Heb. taken away.]

menanggung(TB)/menganggung(TL) <05375> [neither.]

34:29

taman kebahagiaan,

Yes 4:2; [Lihat FULL. Yes 4:2]

mati kelaparan

Yeh 36:29

menanggung noda

Mazm 137:3; [Lihat FULL. Mazm 137:3]; Yeh 36:6; Yoel 2:19 [Semua]

ditimbulkan bangsa-bangsa.

Yeh 36:15
TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA