TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Obaja 1:17

1:17 <04180> Mhysrwm <0853> ta <03290> bqey <01004> tyb <03423> wsryw <06944> sdq <01961> hyhw <06413> hjylp <01961> hyht <06726> Nwyu <02022> rhbw(1:17)

1:17 en <1722> de <1161> tw <3588> orei <3735> siwn <4622> estai <1510> h <3588> swthria <4991> kai <2532> estai <1510> agion <40> kai <2532> kataklhronomhsousin o <3588> oikov <3624> iakwb <2384> touv <3588> kataklhronomhsantav autouv <846>

Obaja 1:19

1:19 <01568> delgh <0853> ta <01144> Nmynbw <08111> Nwrms <07704> hdv <0853> taw <0669> Myrpa <07704> hdv <0853> ta <03423> wsryw <06430> Mytslp <0853> ta <08219> hlpshw <06215> wve <02022> rh <0853> ta <05045> bgnh <03423> wsryw(1:19)

1:19 kai <2532> kataklhronomhsousin oi <3588> en <1722> nageb to <3588> orov <3735> to <3588> hsau <2269> kai <2532> oi <3588> en <1722> th <3588> sefhla touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> kataklhronomhsousin to <3588> orov <3735> efraim <2187> kai <2532> to <3588> pedion samareiav <4540> kai <2532> beniamin <958> kai <2532> thn <3588> galaaditin

Obaja 1:21

1:21 <04410> hkwlmh <03068> hwhyl <01961> htyhw <06215> wve <02022> rh <0853> ta <08199> jpsl <06726> Nwyu <02022> rhb <03467> Myeswm <05927> wlew(1:21)

1:21 kai <2532> anabhsontai <305> andrev <435> seswsmenoi <4982> ex <1537> orouv <3735> siwn <4622> tou <3588> ekdikhsai <1556> to <3588> orov <3735> hsau <2269> kai <2532> estai <1510> tw <3588> kuriw <2962> h <3588> basileia <932>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.15 detik
dipersembahkan oleh YLSA