TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Kuno ITL - draft BaDeNo

Yudas 1

  Boks Temuan
Salam
1:1 Dari Yudas, a  hamba Yesus Kristus b  dan saudara Yakobus, kepada mereka, yang terpanggil, c  yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. d  1:2 Rahmat, damai sejahtera e  dan kasih kiranya melimpahi f  kamu 1 .
Hukuman atas guru-guru palsu
1:3 Saudara-saudaraku g  yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, h  aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang i  untuk mempertahankan iman j  yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus 2 . k  1:4 Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, l  yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka 3 , dan yang menyangkal satu-satunya Penguasa dan Tuhan m  kita, Yesus Kristus. 1:5 Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu n  dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu o  bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. p  1:6 Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat 4  yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, q  1:7 sama seperti Sodom dan Gomora r  dan kota-kota sekitarnya, s  yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal t  sebagai peringatan kepada semua orang. 1:8 Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan 5  Allah serta menghujat semua yang mulia u  di sorga. 1:9 Tetapi penghulu malaikat, v  Mikhael, w  ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan Iblis 6  mengenai mayat Musa, x  tidak berani menghakimi Iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata: "Kiranya Tuhan menghardik engkau! y " 1:10 Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. z  1:11 Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain a  dan karena mereka, oleh sebab upah, menceburkan diri ke dalam kesesatan b  Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan c  seperti Korah. 1:12 Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, d  di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri; e  mereka bagaikan awan yang tak berair, f  yang berlalu ditiup angin; g  mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya h  dan yang mati sama sekali 7 . 1:13 Mereka bagaikan ombak laut i  yang ganas, yang membuihkan keaiban j  mereka sendiri; mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. k  1:14 Juga tentang mereka Henokh, l  keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat 8 , katanya: "Sesungguhnya Tuhan datang m  dengan beribu-ribu orang kudus-Nya, n  1:15 hendak menghakimi o  semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik, yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista, yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. p " 1:16 Mereka itu orang-orang yang menggerutu q  dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, r  tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan s  dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan.
Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman
1:17 Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan t  kepada kamu oleh rasul-rasul u  Tuhan kita, Yesus Kristus. 1:18 Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu: "Menjelang akhir zaman 9  v  akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan w  mereka." 1:19 Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. x  1:20 Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri 10  y  di atas dasar imanmu z  yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. a  1:21 Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan b  rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. c  1:22 Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, 1:23 selamatkanlah d  mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. e 
Penutup
1:24 Bagi Dia, yang berkuasa f  menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda g  dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, h  1:25 Allah i  yang esa, Juruselamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. j  Amin. k 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:2]  1  Full Life : RAHMAT ... MELIMPAHI KAMU.

Nas : Yud 1:2

Kata "melimpahi" (Yun. _plethuno_) secara harfiah berarti "menjadi berlipatganda". Pada saat kita menghampiri Allah, rahmat, sejahtera, dan kasih-Nya menjadi lipat dua, lipat tiga bahkan lipat empat.

[1:3]  2  Full Life : IMAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA ORANG-ORANG KUDUS.

Nas : Yud 1:3

Mereka yang setia kepada Kristus diberikan tugas yang sangat serius untuk "mempertahankan iman" yang disampaikan Allah kepada para rasul dan orang kudus (Fili 1:27; bd. 1Tim 1:18-19; 6:12).

 1. 1) "Iman itu" terdiri atas Injil yang diberitakan Kristus dan para rasul. Iman itu merupakan kebenaran yang sudah kokoh dan tidak bisa berubah, diberikan oleh Roh Kudus dan diungkapkan dalam PB. Akan tetapi, "iman itu" bukan sekadar kebenaran objektif saja. Iman juga adalah cara hidup yang harus dijalankan dalam kasih dan kemurnian (Kol 1:9-11; 1Tim 1:5). Itulah suatu kerajaan yang datang dengan kuasa untuk membaptiskan semua orang percaya di dalam Roh Kudus

  (lihat art. KERAJAAN ALLAH; dan

  lihat art. BAPTISAN DALAM ROH KUDUS),

  supaya mereka dapat memberitakan Injil kepada semua bangsa (Mr 16:15-17;

  lihat cat. --> 1Tes 1:5)

  [atau ref. 1Tes 1:5]

  dengan tanda-tanda dan mukjizat serta karunia Roh (lih. Kis 2:22; Kis 14:3; Rom 15:19;

  lihat cat. --> Ibr 2:4;

  [atau ref. Ibr 2:4]

  lihat art. TANDA-TANDA ORANG PERCAYA).

 2. 2) Kata "berjuang" (Yun. _epagonizomai_) menggambarkan pertempuran yang harus diikuti oleh seorang percaya yang setia dalam rangka mempertahankan iman. Kata ini secara harfiah artinya "bergumul", "menderita", "di bawah tekanan besar", atau "berjuang dalam pertempuran". Kita harus mengerahkan segala tenaga kita untuk mempertahankan Firman Allah dan iman PB, sekalipun itu menuntut pengorbanan besar. Kita harus menyangkal diri dan, apabila perlu, bersiap mati syahid demi Injil (bd. 2Tim 4:7).
 3. 3) Memperjuangkan iman berarti
  1. (a) berhadapan langsung dengan mereka di dalam gereja yang menyangkal kekuasaan Alkitab atau memutarbalikkan iman yang sejati sebagaimana disampaikan oleh Kristus dan para rasul, dan
  2. (b) memberitakannya sebagai kebenaran yang menebus semua orang

   (lihat cat. --> Yoh 5:47;

   [atau ref. Yoh 5:47]

   lihat art. PENGILHAMAN DAN KEKUASAAN ALKITAB).

   Mereka yang setia kepada Kristus dan iman PB sepenuhnya sama sekali tidak boleh membiarkan beritanya dilemahkan dengan mengurangi kekuasaannya, memutarbalikkan kebenarannya atau menjadikan kuasa dan janjinya itu tidak penting.

[1:4]  3  Full Life : KASIH KARUNIA ALLAH KITA UNTUK MELAMPIASKAN HAWA NAFSU MEREKA.

Nas : Yud 1:4

Yudas mengecam beberapa orang yang mengajarkan bahwa keselamatan oleh kasih karunia memberi peluang bagi orang yang mengaku percaya untuk berbuat dosa serius namun tidak dihukum Allah. Mereka mungkin mengajar bahwa Allah dengan cuma-cuma akan mengampuni orang yang terus menerus berbuat dosa seksual, atau bahwa mereka yang saat ini akhlaknya tercemar tetap dijamin hidup kekal jikalau mereka pernah percaya kepada Kristus pada suatu saat di masa lampau (bd. Rom 5:20; 6:1-2). Mereka memberitakan pengampunan dosa tetapi bukan pentingnya hidup kudus.

[1:6]  4  Full Life : MALAIKAT-MALAIKAT.

Nas : Yud 1:6

Yudas menunjuk kepada para malaikat yang tidak tinggal di dalam kedudukan kekuasaan seperti semula, tetapi memberontak terhadap Allah, melanggar hukum-Nya dan yang kini terpenjara sambil menunggu penghakiman. Akan tetapi, tidak semua malaikat terjatuh itu terpenjara, karena Iblis dan banyak setan berkeliaran di bumi saat ini

(lihat cat. --> 2Pet 2:4;

lihat cat. --> 1Yoh 5:19).

[atau ref. 2Pet 2:4; 1Yoh 5:19]

[1:8]  5  Full Life : MENGHINA KEKUASAAN.

Nas : Yud 1:8

Lihat cat. --> 2Pet 2:10.

[atau ref. 2Pet 2:10]

[1:9]  6  Full Life : MIKHAEL ... BERTENGKAR DENGAN IBLIS.

Nas : Yud 1:9

Jikalau penghulu malaikat terbesar menolak untuk mengumpat Iblis namun bersandar pada kuasa Allah, apalagi kita harus menahan diri sebagai manusia untuk tidak mengumpat segala sesuatu, termasuk roh-roh jahat (lih. 2Pet 2:11).

[1:12]  7  Full Life : MATI SAMA SEKALI

Nas : Yud 1:12

(versi Inggris NIV -- "mati dua kali"). Para guru palsu di antara pembaca surat Yudas sudah mati sama sekali, (secara harfiah "sudah mati dua kali"). Guru palsu ini dahulunya orang percaya yang "sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup" (Yoh 5:24), tetapi beberapa waktu setelah itu memutuskan persatuan mereka dengan Kristus dan kembali berpindah dari hidup ke dalam maut (bd. Ef 2:1;

lihat cat. --> Rom 8:13).

[atau ref. Rom 8:13]

Ayat sebelumnya memberikan alasan bagi kematian rohani mereka ini.

[1:14]  8  Full Life : HENOKH ... BERNUBUAT.

Nas : Yud 1:14

Yudas mungkin mengutip dari kitab Henokh, kitab yang ditulis sebelum tahun 110 SM, atau sekadar dari tradisi Yahudi. Kutipan Yudas hanya menunjukkan kebenaran dari nubuat Henokh; ini tidak berarti bahwa Yudas menyetujui seluruh kitab ini.

[1:18]  9  Full Life : MENJELANG AKHIR ZAMAN.

Nas : Yud 1:18

Lihat cat. --> 1Tim 4:1;

lihat cat. --> 2Tim 3:1.

[atau ref. 1Tim 4:1; 2Tim 3:1]

[1:20]  10  Full Life : BANGUNLAH DIRIMU SENDIRI.

Nas : Yud 1:20

Orang percaya harus mempertahankan dan menyebarluaskan iman serta melawan ajaran palsu dengan empat cara.

 1. 1) Dengan membangun diri kita sendiri di dalam iman kita yang paling kudus itu. Iman kudus ialah penyataan PB yang disampaikan kepada kita oleh Kristus dan para rasul (ayat Yud 1:3). Hal ini menuntut agar kita mempelajari Firman Allah dan mempunyai ketetapan teguh untuk berusaha mengetahui kebenaran dan ajaran Alkitab (bd. Kis 2:42; Kis 20:27; 2Tim 2:15; Ibr 5:12).
 2. 2) Dengan berdoa dalam Roh. Kita harus berdoa dengan kemampuan yang diberikan Roh Kudus, yaitu dengan memohon Roh Kudus untuk mengilhami, menuntun, menguasai, memelihara, dan menolong kita untuk berjuang dalam doa kita

  (lihat cat. --> Rom 8:26;

  [atau ref. Rom 8:26]

  bd. Gal 4:6; Ef 6:18). Berdoa dalam Roh termasuk berdoa dengan pikiran kita dan berdoa dengan roh kita

  (lihat cat. --> 1Kor 14:15).

  [atau ref. 1Kor 14:15]

 3. 3) Dengan tetap tinggal dalam lingkaran kasih Allah kepada kita. Ini termasuk ketaatan yang setia kepada Allah dan Firman-Nya (Yoh 15:9-10).
 4. 4) Dengan merindukan dan menantikan kedatangan Tuhan dan kemuliaan abadi yang menyertai kedatangan-Nya

  (lihat cat. --> Yoh 14:2).

  [atau ref. Yoh 14:2]TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA