Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ezra 8:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ezr 8:15

Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa l  dan di sana kami berkemah tiga hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari bani Lewi. m 

AYT (2018)

Aku mengumpulkan mereka di dekat sungai yang mengalir ke Ahawa. Di sana, kami berkemah selama tiga hari. Ketika aku memperhatikan orang-orang dan para imam, aku tidak menemukan seorang keturunan Lewi pun di situ.

TL (1954) ©

SABDAweb Ezr 8:15

Maka sekalian ini kuhimpunkan di tepi sungai yang mengalir ke Ahawa, lalu kami berhenti di sana tiga hari lamanya; serta aku berjalan keliling di antara orang banyak dan segala imam itu, maka seorang Lewi juapun tiada kudapati di sana.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ezr 8:15

Seluruh kelompok itu kukumpulkan di pinggir sungai yang mengalir ke kota Ahawa, lalu kami berkemah di sana selama tiga hari. Setelah kuperiksa, ternyata ada beberapa imam di antara mereka, tetapi tak ada seorang pun dari suku Lewi.

TSI3 (2014)

Saya mengumpulkan mereka semua di pinggir sungai Ahawa, dan kami berkemah di sana selama tiga hari. Saya juga memeriksa daftar nama orang-orang dan para imam yang sudah tiba. Tidak ada satu pun orang Lewi yang ikut.

MILT (2008)

Aku menghimpun mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa. Dan di sana kami berkemah dalam tenda tiga hari lamanya. Dan aku memerhatikan bangsa itu dan para imam, dan aku tidak menemukan seorang pun dari keturunan Lewi.

Shellabear 2011 (2011)

Mereka kukumpulkan di tepi sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah tiga hari lamanya. Ketika aku memeriksa rakyat dan para imam, tidak kudapati seorang pun dari bani Lewi di sana.

AVB (2015)

Aku menghimpunkan mereka di tepi sungai yang mengalir ke Ahawa, dan kami berkhemah di sana selama tiga hari. Ketika aku memeriksa para imam serta umat itu kudapati tiada seorang pun bani Lewi dalam kalangan umat itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ezr 8:15

Aku menghimpunkan
<06908>
mereka dekat
<0413>
sungai
<05104>
yang mengalir
<0935>
ke
<0413>
Ahawa
<0163>
dan di sana
<08033>
kami berkemah
<02583>
tiga
<07969>
hari
<03117>
lamanya. Ketika kuselidiki
<0995>
mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam
<05971>
dan imam-imam
<03548>
, tetapi tidak
<03808>
kudapati
<04672>
di antara mereka orang-orang dari bani
<01121>
Lewi
<03878>
.

[<08033>]
TL ITL ©

SABDAweb Ezr 8:15

Maka sekalian ini kuhimpunkan
<06908>
di tepi sungai
<05104>
yang mengalir
<0935>
ke
<0413>
Ahawa
<0163>
, lalu kami berhenti
<02583>
di sana
<08033>
tiga
<07969>
hari
<03117>
lamanya; serta aku berjalan keliling
<0995>
di antara orang banyak
<05971>
dan segala imam
<03548>
itu, maka seorang
<01121>
Lewi
<03878>
juapun tiada
<03808>
kudapati
<04672>
di sana
<08033>
.
AYT ITL
Aku mengumpulkan
<06908>
mereka di dekat
<0413>
sungai
<05104>
yang mengalir
<0935>
ke
<0413>
Ahawa
<0163>
. Di sana
<08033>
, kami berkemah
<02583>
selama tiga
<07969>
hari
<03117>
. Ketika aku memperhatikan
<0995>
orang-orang
<05971>
dan para imam
<03548>
, aku tidak
<03808>
menemukan
<04672>
seorang keturunan
<01121>
Lewi
<03878>
pun di situ
<08033>
.
AVB ITL
Aku menghimpunkan
<06908>
mereka di tepi
<0413>
sungai
<05104>
yang mengalir
<0935>
ke
<0413>
Ahawa
<0163>
, dan kami berkhemah
<02583>
di sana
<08033>
selama tiga
<07969>
hari
<03117>
. Ketika aku memeriksa
<0995>
para imam
<03548>
serta umat
<05971>
itu kudapati
<04672>
tiada seorang pun bani
<01121>
Lewi
<03878>
dalam kalangan umat itu
<08033>
.

[<03808>]
HEBREW
Ms
<08033>
ytaum
<04672>
al
<03808>
ywl
<03878>
ynbmw
<01121>
Mynhkbw
<03548>
Meb
<05971>
hnybaw
<0995>
hsls
<07969>
Mymy
<03117>
Ms
<08033>
hnxnw
<02583>
awha
<0163>
la
<0413>
abh
<0935>
rhnh
<05104>
la
<0413>
Mubqaw (8:15)
<06908>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ezr 8:15

Aku menghimpunkan mereka dekat sungai 1  yang mengalir ke Ahawa 2  dan di sana kami berkemah 3  tiga hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari bani Lewi.

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA