Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 20:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 20:13

Tetapi kaum Israel memberontak q  terhadap Aku di padang gurun; mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan mereka menolak peraturan-peraturan-Ku, r  yang, kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku s  dengan sangat. Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku t  ke atas mereka di padang gurun u  hendak membinasakan v  mereka.

AYT (2018)

Akan tetapi, keturunan Israel memberontak terhadap Aku di padang belantara. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku, dan mereka menolak peraturan-peraturan-Ku, yang olehnya, jika seseorang mematuhi ketetapan dan peraturan itu, ia akan hidup. Dan, hari-hari Sabat-Ku benar-benar mereka najiskan. Lalu, Aku mengatakan bahwa Aku akan mencurahkan murka-Ku ke atas mereka di padang belantara, untuk membinasakan mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 20:13

Tetapi di padang Tiah itu bangsa Israel mendurhaka juga kepada-Ku; tiada mereka itu menurut syariat-Ku dan dibuangnya akan segala hukum-Ku, olehnya juga boleh hidup tiap-tiap orang yang menurut dia; dan lagi dihinakannya sangat segala sabat-Ku, sehingga Aku berfirman hendak mencurahkan kehangatan murka-Ku kepada mereka itu di padang Tiah dan menumpas mereka itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 20:13

Tetapi di padang pasir itu juga mereka melawan Aku. Mereka melanggar perintah-perintah-Ku, dan menolak hukum-hukum-Ku yang menjamin bahwa orang yang mentaatinya tetap hidup. Mereka sangat mencemarkan hari Sabat. Sebab itu, di padang pasir itu Aku sudah siap hendak melepaskan amukan kemarahan-Ku terhadap mereka dan membinasakan mereka.

MILT (2008)

Namun keluarga Israel memberontak terhadap Aku di padang gurun, mereka tidak berjalan di dalam ketetapan-Ku, dan mereka meremehkan peraturan-peraturan-Ku, yang jika manusia melakukannya, maka dia akan hidup oleh hal-hal itu. Dan mereka menajiskan dengan sangat hari-hari Sabat-Ku. Kemudian Aku berfirman: Aku akan mencurahkan murka-Ku atas mereka di padang gurun, untuk membinasakan mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Namun, kaum keturunan Israil mendurhaka terhadap Aku di padang belantara. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan menolak peraturan-peraturan-Ku, padahal orang yang melakukan semua itu akan hidup. Mereka pun sangat mencemari hari-hari Sabat-Ku. Maka Aku berfirman bahwa Aku hendak mencurahkan murka-Ku ke atas mereka di padang belantara serta menghabisi mereka.

AVB (2015)

Namun demikian, keturunan kaum Israel menderhaka terhadap Aku di gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan menolak peraturan-peraturan-Ku, padahal orang yang melakukan semua itu akan hidup. Mereka pun sangat mencemari hari-hari Sabat-Ku. Maka Aku berfirman bahawa Aku hendak mencurahkan murka-Ku ke atas mereka di gurun serta menghancurkan mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 20:13

Tetapi kaum
<01004>
Israel
<03478>
memberontak
<04784>
terhadap Aku di padang gurun
<04057>
; mereka tidak
<03808>
hidup
<01980>
menurut ketetapan-ketetapan-Ku
<02708>
dan mereka menolak
<03988>
peraturan-peraturan-Ku
<04941>
, yang
<0834>
, kalau manusia
<0120>
melakukannya
<06213>
, ia akan hidup
<02425>
. Mereka juga melanggar kekudusan
<02490>
hari-hari Sabat-Ku
<07676>
dengan sangat
<03966>
. Maka Aku bermaksud
<0559>
hendak mencurahkan
<08210>
amarah-Ku
<02534>
ke atas
<05921>
mereka di padang gurun
<04057>
hendak membinasakan
<03615>
mereka.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 20:13

Tetapi di padang Tiah
<04057>
itu bangsa
<01004>
Israel
<03478>
mendurhaka
<04784>
juga kepada-Ku; tiada
<03808>
mereka itu menurut
<01980>
syariat-Ku
<02708>
dan dibuangnya
<03988>
akan segala hukum-Ku
<04941>
, olehnya juga boleh hidup
<02425>
tiap-tiap orang
<0120>
yang
<0834>
menurut
<06213>
dia; dan lagi dihinakannya
<02490>
sangat
<03966>
segala sabat-Ku
<07676>
, sehingga Aku berfirman
<0559>
hendak mencurahkan
<08210>
kehangatan
<02534>
murka-Ku kepada
<05921>
mereka itu di padang Tiah
<04057>
dan menumpas
<03615>
mereka itu.
AYT ITL
Akan tetapi, keturunan
<01004>
Israel
<03478>
memberontak
<04784>
terhadap Aku di padang belantara
<04057>
. Mereka tidak
<03808>
hidup
<01980>
menurut ketetapan-ketetapan-Ku
<02708>
, dan mereka menolak
<03988>
peraturan-peraturan-Ku
<04941>
, yang
<0834>
olehnya, jika seseorang
<0120>
mematuhi
<06213>
ketetapan dan peraturan itu, ia akan hidup
<02425>
. Dan, hari-hari Sabat-Ku
<07676>
benar-benar
<03966>
mereka najiskan
<02490>
. Lalu, Aku mengatakan
<0559>
bahwa Aku akan mencurahkan
<08210>
murka-Ku
<02534>
ke atas
<05921>
mereka di padang belantara
<04057>
, untuk membinasakan
<03615>
mereka.

[<00> <0853> <0853> <00> <0853>]
AVB ITL
Namun demikian, keturunan kaum
<01004>
Israel
<03478>
menderhaka
<04784>
terhadap Aku di gurun
<04057>
. Mereka tidak
<03808>
hidup menurut
<01980>
ketetapan-ketetapan-Ku
<02708>
dan menolak
<03988>
peraturan-peraturan-Ku
<04941>
, padahal orang
<0120>
yang
<0834>
melakukan
<06213>
semua itu akan hidup
<02425>
. Mereka pun sangat
<03966>
mencemari
<02490>
hari-hari Sabat-Ku
<07676>
. Maka Aku berfirman
<0559>
bahawa Aku hendak mencurahkan
<08210>
murka-Ku
<02534>
ke atas
<05921>
mereka di gurun
<04057>
serta menghancurkan
<03615>
mereka.

[<00> <0853> <0853> <00> <0853>]
HEBREW
Mtwlkl
<03615>
rbdmb
<04057>
Mhyle
<05921>
ytmx
<02534>
Kpsl
<08210>
rmaw
<0559>
dam
<03966>
wllx
<02490>
yttbs
<07676>
taw
<0853>
Mhb
<0>
yxw
<02425>
Mdah
<0120>
Mta
<0853>
hvey
<06213>
rsa
<0834>
woam
<03988>
yjpsm
<04941>
taw
<0853>
wklh
<01980>
al
<03808>
ytwqxb
<02708>
rbdmb
<04057>
larvy
<03478>
tyb
<01004>
yb
<0>
wrmyw (20:13)
<04784>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 20:13

Tetapi kaum Israel memberontak q  terhadap Aku di padang gurun; mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan mereka menolak peraturan-peraturan-Ku, r  yang, kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku s  dengan sangat. Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku t  ke atas mereka di padang gurun u  hendak membinasakan v  mereka.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 20:13

Tetapi kaum Israel memberontak 1  terhadap Aku di padang gurun; mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan mereka menolak 2  peraturan-peraturan-Ku, yang, kalau manusia 3  melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku 4  dengan sangat. Maka Aku bermaksud 5  hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka di padang gurun hendak membinasakan mereka.

Catatan Full Life

Yeh 20:1-49 1

Nas : Yeh 20:1-49

Pasal ini menyatakan kebenaran yang menyedihkan bahwa sejarah Israel merupakan kesinambungan penyembahan berhala dan kegagalan moral. Yehezkiel mengatakan kepada para tua-tua zamanya bahwa mereka sendiri belum menghilangkan kasih kepada berhala dari dalam hati mereka; jadi mereka juga bersalah di hadapan Allah.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA