Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 5:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:20

berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah: "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi TUHAN e  yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu dari padanya 1 ."

AYT (2018)

Gehazi, pelayan Elisa, abdi Allah itu, berpikir, “Sesungguhnya tuanku menahan diri terhadap Naaman, orang Aram ini, untuk menerima apa yang dibawa dari tangannya. Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya jika aku berlari mengikutinya, aku akan menerima sesuatu.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 5:20

lalu kata Gehazi, hamba Elisa, aziz Allah itu: Bahwasanya tuanku sudah menegahkan Naaman, orang Syam itu, tiada ia mau menerima dari pada tangannya barang yang telah dihantarnya kepadanya, tetapi demi Tuhan yang hidup aku hendak mengikut akan dia dari belakang dan mengambil barang sesuatu dari pada tangannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 5:20

Gehazi pelayan Elisa, berpikir, "Ah, kenapa ia dibiarkan pergi tanpa membayar? Seharusnya tuan saya menerima pemberian orang Siria itu! Demi TUHAN yang hidup, saya harus mengejar dia dan mendapat sesuatu dari dia!"

MILT (2008)

Namun Gehazi, pelayan Elisa, abdi Allah Elohim 0430 itu berkata, "Lihatlah, tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima dari tangannya apa yang ia bawa. Demi TUHAN YAHWEH 03068 yang hidup, pasti aku akan berlari mengejarnya dan aku akan mengambil sesuatu dari padanya."

Shellabear 2011 (2011)

berpikirlah Gehazi, pelayan Ilyasa, abdi Allah itu, "Sesungguhnya, tuanku terlalu sungkan terhadap Naaman, orang Aram itu, sehingga ia tidak mau menerima barang yang dibawanya. Demi ALLAH, Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari menyusul dia lalu menerima sesuatu darinya."

AVB (2015)

berfikirlah Gehazi, pembantu Elisa, hamba Allah itu, “Sesungguhnya, tuanku terlalu segan terhadap Naaman, orang Aram itu, sehingga dia tidak mahu menerima barang yang dibawanya. Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari menyusul dia lalu menerima sesuatu daripadanya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:20

berpikirlah
<0559>
Gehazi
<01522>
, bujang
<05288>
Elisa
<0477>
, abdi
<0376>
Allah
<0430>
: "Sesungguhnya
<02009>
tuanku
<0113>
terlalu menyegani
<02820>
Naaman
<05283>
, orang Aram
<0761>
ini
<02088>
, dengan tidak menerima
<03947>
persembahan yang
<0834>
dibawanya
<0935>
. Demi TUHAN
<03068>
yang hidup
<02416>
, sesungguhnya
<0518> <03588>
aku akan berlari
<07323>
mengejar
<0310>
dia dan akan menerima
<03947>
sesuatu
<03972>
dari padanya."

[<03027>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:20

lalu kata
<0559>
Gehazi
<01522>
, hamba
<05288>
Elisa
<0477>
, aziz
<0376>
Allah
<0430>
itu: Bahwasanya
<02009>
tuanku
<0113>
sudah menegahkan
<02820>
Naaman
<05283>
, orang Syam
<0761>
itu
<02088>
, tiada ia mau menerima
<03947>
dari pada tangannya
<03027>
barang yang
<0834>
telah dihantarnya
<0935>
kepadanya, tetapi demi
<03588>
Tuhan
<03068>
yang hidup
<02416>
aku hendak mengikut
<07323>
akan dia dari belakang
<0310>
dan mengambil
<03947>
barang sesuatu dari pada tangannya
<03972>
.
AYT ITL
Gehazi
<01522>
, pelayan
<05288>
Elisa
<0477>
, abdi
<0376>
Allah
<0430>
itu, berpikir, “Sesungguhnya
<02009>
tuanku
<0113>
menahan
<02820>
diri terhadap Naaman
<05283>
, orang Aram
<0761>
ini
<02088>
, untuk menerima
<03947>
apa yang
<0834>
dibawa
<0935>
dari tangannya
<03027>
. Demi TUHAN
<03068>
yang hidup
<02416>
, sesungguhnya
<03588>
jika
<0518>
aku berlari
<07323>
mengikutinya
<0310>
, aku akan menerima
<03947>
sesuatu
<03972>
.”

[<0559> <0853> <0853> <0853>]
HEBREW
hmwam
<03972>
wtam
<0853>
ytxqlw
<03947>
wyrxa
<0310>
ytur
<07323>
Ma
<0518>
yk
<03588>
hwhy
<03068>
yx
<02416>
aybh
<0935>
rsa
<0834>
ta
<0853>
wdym
<03027>
txqm
<03947>
hzh
<02088>
ymrah
<0761>
Nmen
<05283>
ta
<0853>
ynda
<0113>
Kvx
<02820>
hnh
<02009>
Myhlah
<0430>
sya
<0376>
esyla
<0477>
ren
<05288>
yzxyg
<01522>
rmayw (5:20)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:20

berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah: "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi TUHAN e  yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu dari padanya 1 ."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:20

berpikirlah Gehazi 1 , bujang Elisa, abdi Allah: "Sesungguhnya tuanku 2  terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima 4  persembahan yang dibawanya. Demi TUHAN 3  yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima 4  sesuatu dari padanya."

Catatan Full Life

2Raj 5:20 1

Nas : 2Raj 5:20

Hamba Elisa, Gehazi, memiliki hati yang serakah dan oleh karena itu berusaha untuk mencemarkan tindakan kemurahan Allah untuk keuntungan materiel. Pelanggaran Gehazi termasuk mengkhianati Elisa, berdusta kepada Naaman dan Elisa, dan mencemarkan nama Allah. Demikian pula, PB mengacu kepada orang-orang yang mencari keuntungan dari firman Allah (2Kor 2:17). Malangnya, ada hamba-hamba Tuhan yang berusaha untuk memperkaya diri dan mengumpulkan banyak harta dengan memberitakan darah Kristus yang tercurah, menawarkan keselamatan kepada yang terhilang, menyembuhkan orang sakit, atau memberi bimbingan kepada mereka yang sedang dalam kesusahan. Mereka ini menggunakan Firman Allah dan memperdagangkan kemurahan Allah; mereka mengubah "kekayaan Kristus" (Ef 3:8) menjadi "harta Mesir" (Ibr 11:26).

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA