TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 1:10-13

TSK Full Life Study Bible

1:10

di dalam(TB)/di(TL) <1722 2258> [was in.]

dunia dan dunia .... tetapi dunia(TB/TL) <2889 2532> [and the world was.]

See note on "Joh 1:3"

mengenal-Nya(TB)/mengenal(TL) <1097> [knew.]

1:10

dijadikan oleh-Nya,

Yoh 1:3; [Lihat FULL. Yoh 1:3]


Catatan Frasa: DUNIA TIDAK MENGENALNYA.


1:11

Ia datang(TB)/datanglah(TL) <2064> [came.]

tetapi(TB)/dan(TL) <2532> [and.]

1:11

tidak menerima-Nya.

Yes 53:31:12

menerima-Nya(TB)/menerima(TL) <2983> [received.]

menerima-Nya diberi-Nya .......... percaya(TB)/Dia ... mereka .............. percaya(TL) <846 4100> [to them.]

kuasa(TB)/diberi-Nya(TL) <1849> [power. or, the right, or privilege. even.]

1:12

anak-anak Allah,

Ul 14:1; Rom 8:14; [Lihat FULL. Rom 8:14]; Rom 8:16,21; Ef 5:1; 1Yoh 3:1,2 [Semua]

yang percaya

Yoh 1:7; Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15] [Semua]

dalam nama-Nya;

1Yoh 3:23; [Lihat FULL. 1Yoh 3:23]


Catatan Frasa: MENERIMA ... PERCAYA.

Catatan Frasa: ANAK-ANAK ALLAH.

Catatan Frasa: PERCAYA.


1:13

diperanakkan(TB)/kejadian-Nya(TL) <1080> [were.]

bukan(TB/TL) <3756> [not.]

dari ... atau dari ... bukan ..... oleh keinginan ..... dari(TB)/daripada .... bukan daripada tabiat .... bukan daripada kehendak ..... daripada(TL) <1537 3761 2307> [nor of the will of the.]

dari ... atau dari ... bukan ..... oleh keinginan seorang laki-laki ... dari(TB)/daripada .... bukan daripada tabiat .... bukan daripada kehendak ... laki-laki ... daripada(TL) <1537 3761 2307 435> [nor of the will of man.]

dari .... dari ....... oleh ...... Allah Allah(TB)/daripada ..... daripada ...... daripada ...... daripada Allah(TL) <1537 2316> [of God.]

1:13

dari Allah.

Yoh 3:6; Tit 3:5; Yak 1:18; 1Pet 1:23; 1Yoh 3:9; 4:7; 5:1,4 [Semua]


Catatan Frasa: YANG DIPERANAKKAN BUKAN ... OLEH KEINGINAN SEORANG LAKI-LAKI.TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA