TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yehezkiel 1:1--4:17

Konteks
Nabi melihat kemuliaan TUHAN
1:1 Pada tahun ketiga puluh 1 , dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan a  berada di tepi sungai Kebar, b  terbukalah c  langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan d  tentang Allah. 1:2 Pada tanggal lima bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah raja Yoyakhin e  dibuang, 1:3 datanglah firman TUHAN kepada imam Yehezkiel 2 , f  anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan TUHAN meliputi dia. g  1:4 Lalu aku melihat 3 , sungguh, angin badai h  bertiup dari utara, i  dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar; di dalam, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa j  mengkilat. 1:5 Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai empat makhluk hidup 4  k  dan beginilah kelihatannya mereka: mereka menyerupai manusia, l  1:6 tetapi masing-masing mempunyai empat muka m  dan pada masing-masing ada pula empat sayap. 1:7 Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu; kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga n  yang baru digosok. 1:8 Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. o  Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini: 1:9 mereka saling menyentuh dengan sayapnya; mereka tidak berbalik kalau berjalan, p  masing-masing berjalan lurus ke depan. 1:10 Muka mereka kelihatan begini 5 : Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka rajawali q  di belakang. 1:11 Sayap-sayap r  mereka dikembangkan ke atas; mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. 1:12 Masing-masing berjalan lurus ke depan; ke arah mana roh 6  itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. s  1:13 Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api t  yang menyala 7 , seperti suluh, yang bergerak kian ke mari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar sedang dari api itu kilat u  sabung-menyabung. 1:14 Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana ke mari seperti kilat. v  1:15 Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk w  hidup itu ada sebuah roda. x  1:16 Rupa roda-roda itu 8  seperti kilauan permata pirus y  dan keempatnya adalah serupa; buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. 1:17 Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju keempat jurusan; mereka tidak berbalik z  kalau berjalan. 1:18 Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat, bahwa sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata. a  1:19 Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka; dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. 1:20 Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, b  dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. 1:21 Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan; kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti; dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka; sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. c  1:22 Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, d  yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. 1:23 Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain; dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. 1:24 Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun e  yang menderu, seperti suara f  Yang Mahakuasa, seperti keributan laskar g  yang besar; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. 1:25 Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. 1:26 Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta h  yang kelihatannya seperti permata lazurit; i  dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia 9 . j  1:27 Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya; dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi k  sinar. 1:28 Seperti busur pelangi, l  yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. m  Begitulah kelihatan gambar kemuliaan n  TUHAN 10 . Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, o  lalu kudengar suara Dia yang berfirman.
Panggilan Yehezkiel
2:1 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia 11 , p  bangunlah dan berdiri, q  karena Aku hendak berbicara dengan engkau. r " 2:2 Sementara Ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku 12  dan ditegakkannyalah aku. s  Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. 2:3 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan Aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap Aku sampai hari ini t  juga. 2:4 Kepada keturunan inilah, yang keras kepala dan tegar hati, u  Aku mengutus engkau dan harus kaukatakan kepada mereka: Beginilah firman v  Tuhan ALLAH. 2:5 Dan baik mereka mendengarkan w  atau tidak--sebab mereka adalah kaum pemberontak x --mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka 13 . y  2:6 Dan engkau, anak manusia, janganlah takut z  melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri a  dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. b  2:7 Sampaikanlah c  perkataan-perkataan-Ku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. d  2:8 Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang Kufirmankan kepadamu; janganlah memberontak e  f  seperti kaum pemberontak g  ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah h  apa yang Kuberikan kepadamu." 2:9 Aku melihat, sesungguhnya ada tangan i  yang terulur kepadaku, dan sungguh, dipegang-Nya sebuah gulungan j  kitab, 2:10 lalu dibentangkan-Nya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan 14 , keluh kesah dan rintihan. k  3:1 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini; makanlah gulungan kitab ini 15  dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." 3:2 Maka kubukalah mulutku dan diberikan-Nya gulungan kitab itu kumakan. 3:3 Lalu firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang Kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya l  dan rasanya manis seperti madu m  dalam mulutku 16 . 3:4 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataan-Ku kepada mereka. n  3:5 Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa o  asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel; 3:6 bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. p  3:7 Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan 17  q  engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan Aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. r  3:8 Lihat, Aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. s  3:9 Seperti batu intan, t  yang lebih keras dari pada batu Kuteguhkan hatimu; u  janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. v " 3:10 Selanjutnya firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataan-Ku yang akan Kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu w  kepadanya. 3:11 Mari, pergilah x  dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah: Beginilah firman y  Tuhan ALLAH; baik mereka mau mendengarkan z  atau tidak." 3:12 Maka Roh itu mengangkat a  aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, 3:13 yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk b  hidup yang menggesek satu sama lain, dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda, suatu suara c  gemuruh yang besar. 3:14 Dan Roh d  itu mengangkat e  dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit 18 , karena kekuasaan TUHAN f  memaksa aku dengan sangat. 3:15 Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar g  di Tel-Abib dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama tujuh hari. h 
Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel
3:16 Sesudah tujuh hari datanglah firman TUHAN kepadaku: i  3:17 "Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga j  kaum Israel. Bilamana engkau mendengarkan sesuatu firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka atas nama-Ku. k  3:18 Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Engkau pasti dihukum mati! l  --dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati 19  dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya m  dari padamu. 3:19 Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik n  dari kejahatannya o  dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati p  dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. q  3:20 Jikalau seorang yang benar berbalik r  dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan Aku meletakkan batu sandungan s  di hadapannya, ia akan mati 20 . Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya t  dari padamu. 3:21 Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. u "
Yehezkiel menjadi bisu
3:22 Maka di sana kekuasaan TUHAN v  meliputi aku dan Ia berfirman kepadaku: "Bangunlah dan pergilah w  ke lembah, x  di sana Aku akan berbicara dengan engkau." 3:23 Aku bangun dan pergi ke lembah; sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan TUHAN seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, y  dan aku sujud. z  3:24 Tetapi masuklah Roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku, a  lalu Ia berbicara dengan aku, kata-Nya: "Pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. b  3:25 Dan engkau, anak manusia, sesungguhnya, engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. c  3:26 Dan Aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, d  sehingga engkau menjadi bisu 21  dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. e  3:27 Tetapi kalau Aku berbicara dengan engkau, Aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka: Beginilah firman f  Tuhan ALLAH. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar; dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. g "
Lambang pengepungan kota Yerusalem
4:1 "Engkau, anak manusia, ambillah sebuah batu bata 22 , letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. 4:2 Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung: dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan, h  tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota i  itu. 4:3 Lalu ambillah sebidang besi j  dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi, kemudian tujukanlah wajahmu ke arah k  kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang l  bagi kaum Israel. m  4:4 Berbaringlah engkau pada sisi kirimu 23  dan Aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. 4:5 Beginilah Aku tentukan bagimu: Berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu tiga ratus sembilan puluh hari 24 . 4:6 Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman n  kaum Yehuda empat puluh hari lamanya; Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun. o  4:7 Tujukanlah wajahmu p  kepada pengepungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dan bernubuatlah melawan kota itu. 4:8 Lihat, Aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu q  itu. 4:9 Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi r  dan taruhlah dalam satu periuk dan masaklah itu menjadi roti 25  bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu tiga ratus sembilan puluh hari. 4:10 Dan makananmu yang harus kaumakan akan ditentukan timbangannya, yakni dua puluh syikal s  satu hari; makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. 4:11 Air minumpun bagimu akan ditentukan, seperenam hin banyaknya; minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. t  4:12 Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran u  manusia yang sudah kering di hadapan mereka." 4:13 Selanjutnya TUHAN berfirman: "Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa dan demikianlah mereka v  akan memakan rotinya najis di sana." 4:14 Maka kujawab: "Aduh, Tuhan w  ALLAH, sesungguhnya, aku tak pernah dinajiskan dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai x  atau sisa mangsa binatang buas; lagipula tak pernah masuk ke mulutku y  ini daging yang sudah basi." 4:15 Lalu firman-Nya kepadaku: "Lihat, kalau begitu Aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya." 4:16 Sesudah itu Ia berfirman kepadaku: "Hai, anak manusia, sesungguhnya, Aku akan memusnahkan z  persediaan makanan di Yerusalem--dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas; juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah-gulana a -- 4:17 dengan maksud, supaya mereka kekurangan b  makanan dan minuman dan mereka semuanya menjadi gundah-gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. c 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : TAHUN KETIGA PULUH.

Nas : Yeh 1:1

Sebutan ini kemungkinan besar mengacu kepada usia Yehezkiel. Pada saat itu ia hidup di tengah-tengah para buangan di Babel, setelah dibawa ke sana pada tahun 597 SM, sembilan tahun setelah Daniel tiba dan sebelas tahun sebelum Yerusalem dibinasakan. Yehezkiel dipanggil untuk menjadi nabi sementara pembuangan, memberitahukan amanat Allah kepada para buangan pada saat yang sama dengan pemberitaan Yeremia di Yerusalem. Yehezkiel melayani sekurangnya dua puluh tujuh tahun; Yehuda tertawan di Babel kurang lebih 70 tahun (dari 605-538 SM).

[1:3]  2 Full Life : DATANGLAH FIRMAN TUHAN KEPADA IMAM YEHEZKIEL.

Nas : Yeh 1:3

Imam Yehezkiel menerima panggilan untuk menjadi nabi pada tahun 593 SM, 4 tahun setelah dia tiba di Babel. Rupanya dia tinggal dekat Sungai Kebar, mungkin di sebuah saluran pelayaran kapal di Sungai Efrat sekitar 80 kilometer sebelah tenggara Babel. Tugasnya ialah menjelaskan alasan terjadinya penawanan, menubuatkan kejatuhan Yerusalem, membawa umat yang terbuang itu kembali kepada Allah dan memberikan mereka harapan melalui janji Allah tentang pemulihan.

[1:4]  3 Full Life : AKU MELIHAT.

Nas : Yeh 1:4

Yehezkiel diberikan suatu penglihatan tentang kemuliaan dan kekudusan Allah

(lihat cat. --> Yeh 1:28).

[atau ref. Yeh 1:28]

Penglihatan adalah penting untuk pelayanan Yehezkiel kepada para buangan.

[1:5]  4 Full Life : EMPAT MAKHLUK HIDUP.

Nas : Yeh 1:5

Makhluk-makhluk ini kemudian diidentifikasikan sebagai kerub (Yeh 10:20). Kerub merupakan malaikat yang memanifestasikan kekudusan dan kemuliaan Allah kepada umat manusia (bd. 1Taw 28:18; Mazm 18:11;

lihat art. PARA MALAIKAT DAN MALAIKAT TUHAN).

Mereka dapat mendampingi Allah pada saat-saat penghukuman atau pemberkatan; mereka menjaga Taman Eden setelah kejatuhan manusia (Kej 3:22-24), dan kerub terdapat pada tutup pendamaian dari tabut perjanjian (Kel 25:18-22). Dalam penglihatan Yehezkiel para kerub sedang menyatakan kemuliaan dan kekudusan Allah kepada para buangan.

[1:10]  5 Full Life : MUKA MEREKA KELIHATAN BEGINI.

Nas : Yeh 1:10

Wajah seorang laki-laki, seekor singa, seekor lembu, dan seekor rajawali mewakili ciptaan Allah yang hidup (bd. Wahy 4:7). Di langit baru dan bumi baru seluruh ciptaan Allah, setelah tertebus sepenuhnya dari kutukan dosa, akan menunjukkan kemuliaan-Nya.

[1:12]  6 Full Life : ROH.

Nas : Yeh 1:12

Para kerub berjalan menurut pimpinan "roh" yang mungkin sekali mengacu kepada Roh Allah (bd. ayat Yeh 1:20).

[1:13]  7 Full Life : BARA API YANG MENYALA.

Nas : Yeh 1:13

Bara-bara ini menunjuk kepada kekudusan Allah (bd. Kel 3:1-5) dan kepada hukuman-Nya atas dosa (bd. Wahy 20:14-15). Bara yang bergerak kian kemari melambangkan energi dan kekuasaan Roh, yang senantiasa aktif dan tidak pernah istirahat.

[1:16]  8 Full Life : RUPA RODA-RODA ITU.

Nas : Yeh 1:16-25

Yehezkiel melihat sebuah kereta-takhta adikodrati yang bergerak terus. Allah digambarkan di atas takhta yang bergerak terus yang pergi ke mana Roh memerintah; gambaran ini melambangkan kedaulatan Allah atas segala sesuatu dan kehadiran-Nya di seluruh bagian ciptaan-Nya. Ia hadir bersama dengan para buangan di tepi Sungai Kebar.

[1:26]  9 Full Life : KELIHATAN SEPERTI RUPA MANUSIA.

Nas : Yeh 1:26

Yehezkiel melihat Allah duduk di atas takhta dalam rupa seperti manusia; penglihatan ini menunjukkan fakta bahwa bila Allah berkenan menyatakan diri-Nya secara penuh, maka itu dilakukan-Nya dalam bentuk manusia -- melalui Yesus Kristus (bd. Fili 2:5-7; Kol 2:9).

[1:28]  10 Full Life : KEMULIAAN TUHAN.

Nas : Yeh 1:28

Ayat ini memberi makna dari seluruh penglihatan: suatu penglihatan tentang kemuliaan Allah

(lihat art. KEMULIAAN ALLAH).

 1. 1) Allah menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya kepada Yehezkiel untuk mempersiapkan dia bagi pekerjaan sesuai dengan panggilanya. Allah akan terus menampakkan diri kepada Yehezkiel sepanjang hidupnya untuk menopang sang nabi di dalam pelayanannya itu (Yeh 3:12,23-24; 8:2-4; Yeh 9:3; 10:1-22; 11:22-23; 43:2-4).
 2. 2) Penampakan kemuliaan Allah kepada Yehezkiel menunjukkan bahwa kemuliaan itu telah meninggalkan Bait Suci di Yerusalem (bd. 1Raj 8:11; Mazm 26:8; 63:3) dan kini dinyatakan kepada para buangan. Yehezkiel kemudian bernubuat bahwa kemuliaan Allah akan kembali ke Kanaan dan Yerusalem (lih. Yeh 43:2-3,7).
 3. 3) Sebagaimana halnya Yehezkiel memerlukan penglihatan tentang kemuliaan Allah untuk mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan, demikian pula kita harus mengalami kuasa kemuliaan dan kekudusan Allah (bd. pasal Yes 6:1-13) sebelum secara aktif terlibat di dalam pekerjaan-Nya. Kita menerima pemahaman tentang Allah di dalam segenap kemuliaan-Nya melalui Yesus Kristus (bd. Yoh 1:14), Roh Kudus (1Pet 4:14) dan Firman Allah (2Kor 3:7-11;

  lihat cat. --> Kis 1:8).

  [atau ref. Kis 1:8]

[2:1]  11 Full Life : ANAK MANUSIA.

Nas : Yeh 2:1

Allah menyebut Yehezkiel "anak manusia" lebih daripada 90 kali. Sebutan ini menekankan kemanusiaan dan kelemahan sang nabi sehingga mengingatkannya bahwa dia tergantung pada kuasa Roh untuk melaksanakan pelayananya. Yesus juga memakai sebutan ini untuk mengacu kepada diri-Nya sendiri (Mat 8:20; 9:6; 11:19; Mr 2:28; 8:31,38; 9:9; Luk 5:24; Yoh 3:13), untuk menekankan hubungan-Nya dengan umat manusia dan ketergantungan-Nya pada Roh Kudus (bd. Dan 8:17).

[2:2]  12 Full Life : KEMBALILAH ROHKU KE DALAM AKU

Nas : Yeh 2:2

(versi Inggris NIV -- Roh masuk ke dalam aku). Yehezkiel dikuasai oleh Roh Allah untuk memberitakan berita Allah. Ketika itu dan saat ini, Allah menuntut bahwa umat-Nya diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil dengan efektif kepada semua bangsa (lih. Kis 1:8; Kis 2:4).

[2:5]  13 Full Life : SEORANG NABI ADA DI TENGAH-TENGAH MEREKA.

Nas : Yeh 2:5

Allah ingin agar para hamba yang sejati dan setia memberitakan Firman-Nya kepada manusia. Mereka harus mengatakan segala sesuatu yang Allah ingin mereka ucapkan tanpa takut atau kompromi; berita mereka tidak boleh dipengaruhi oleh tanggapan umat, tetapi seharusnya diucapkan karena rasa kesetiaan mutlak kepada Allah dan kebenaran-Nya (ayat Yeh 2:7). Apabila ada di antara sidang pendengar mereka yang bertekad untuk menolak Allah dan hukum-Nya, biarlah demikian; para nabi harus terus memberitakan Firman Allah, menegur dosa dan pemberontakan, serta memanggil umat Allah agar setia kepada Tuhan.

[2:10]  14 Full Life : NYANYIAN-NYANYIAN RATAPAN.

Nas : Yeh 2:10

Berita mula-mula Yehezkiel ialah tentang penghukuman, yang akan menghasilkan ratapan dalam umat yang mendengarnya.

[3:1]  15 Full Life : MAKANLAH GULUNGAN KITAB INI.

Nas : Yeh 3:1

Pada gulungan kitab ini terdapat sabda dan hukuman Allah bagi umat-Nya. Dengan memakan gulungan kitab itu Yehezkiel melambangkan bahwa dia harus menerima berita Allah tersebut dan menyerahkan diri kepada-Nya sebelum memberitakannya kepada umat.

[3:3]  16 Full Life : SEPERTI MADU DALAM MULUTKU.

Nas : Yeh 3:3

Sekalipun Yehezkiel harus membawa berita kebinasaan dan ratapan, Allah menjadikannya semanis madu bagi sang nabi. Firman Allah, hanya karena itu firman Allah, akan dikasihi dan dihargai oleh semua orang yang mengabdi kepada Allah dan kepentingan-Nya.

[3:7]  17 Full Life : TIDAK MAU MENDENGARKAN.

Nas : Yeh 3:7

Bangsa itu tidak mau mempercayai berita nubuat Yehezkiel mengenai hukuman atas Yerusalem karena hati mereka masih keras terhadap kebenaran. Untuk memungkinkan Yehezkiel menghadapi penolakan itu, Allah berjanji untuk memberinya keberanian dan keteguhan hati untuk memberitakan firman nubuat Allah di dalam segala situasi (ayat Yeh 3:8-9).

[3:14]  18 Full Life : DENGAN PERASAAN PAHIT.

Nas : Yeh 3:14

Yehezkiel sangat sedih karena musibah yang akan datang yang harus diumumkannya atas perintah Allah. Walaupun sangat gelisah, ia tetap setia kepada panggilannya. Salah satu tanda yang memastikan bahwa kita ada dalam hubungan baik dengan Allah ialah kita mulai mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan seperti yang dilakukan Allah

(lihat cat. --> Ibr 1:9).

[atau ref. Ibr 1:9]

[3:18]  19 Full Life : ORANG JAHAT ITU AKAN MATI.

Nas : Yeh 3:18

Yehezkiel ditugaskan menjadi penjaga, memperingatkan saudara sebangsanya bahwa mereka yang terus hidup di dalam dosa dan menolak Allah akan dihukum dengan kematian. Apabila Yehezkiel lalai memperingatkan orang fasik, ia akan diminta pertanggungjawaban atas kematian mereka.

 1. 1) Dalam perjanjian baru, hamba Allah yang setia juga harus memperingatkan orang-orang dalam jemaatnya yang hidupnya tidak benar bahwa mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan keselamatan jikalau mereka tidak bertobat

  (lihat cat. --> 1Kor 6:9;

  lihat cat. --> Gal 5:21;

  lihat cat. --> Ef 5:5).

  [atau ref. 1Kor 6:9; Gal 5:21; Ef 5:5]

  Mereka yang mengajarkan bahwa orang percaya diperbolehkan hidup tunasusila dan tidak benar tanpa membahayakan keselamatan abadi akan langsung berhadapan dengan hukuman Allah yang keras.
 2. 2) Kita harus senantiasa ingat bahwa Allah telah memberikan kita amanat untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil (Mat 28:18-20; Kis 1:8), yang mencakup peringatan akan kematian kekal bagi semua orang yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Kristus (bd. Kis 17:22-31); dengan demikian Allah telah menjadikan gereja itu penjaga

  (lihat cat. --> Mat 18:15).

  [atau ref. Mat 18:15]

[3:20]  20 Full Life : IA AKAN MATI.

Nas : Yeh 3:20

Seorang benar yang berbalik meninggalkan Allah, mulai hidup secara fasik, dan menolak untuk bertobat akan mengalami hukuman Allah dan mati. Perhatikan perkataan rasul Paulus, "Jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati," yaitu kematian kekal (Rom 8:13).

[3:26]  21 Full Life : ENGKAU MENJADI BISU.

Nas : Yeh 3:26

Yehezkiel dilarang berbicara kepada bangsa itu terkecuali dia menerima berita langsung dari Tuhan. Karena umat itu telah menolak untuk mendengar dan menaati apa yang dikatakan oleh para nabi, Allah mencabut firman-Nya dari mereka dengan membuat Yehezkiel bisu. Meniadakan firman ilahi dari umat-Nya merupakan suatu manifestasi kuat dari hukuman Allah atas mereka karena kefasikan yang gigih

(lihat cat. --> Am 8:11).

[atau ref. Am 8:11]

Kebisuan Yehezkiel berlanjut selama sekitar tujuh setengah tahun hingga kejatuhan Yerusalem (Yeh 24:27; 33:22).

[4:1]  22 Full Life : AMBILLAH SEBUAH BATU BATA.

Nas : Yeh 4:1

Yehezkiel diperintahkan untuk melambangkan pengepungan Yerusalem dan pembuangan yang diakibatkan olehnya dengan tindakan khusus. Peristiwa-peristiwa ini dilukiskan Yehezkiel dengan membuat sebuah model pengepungan yang kecil. Sebidang besi (ayat Yeh 4:3) mungkin melambangkan kekuatan pasukan Babel yang tidak dapat terkalahkan. Melalui tindakan ini Yehezkiel menegaskan kepada bangsa itu bahwa Allah sendiri akan membawa pasukan Babel menyerbu Yerusalem.

[4:4]  23 Full Life : BERBARINGLAH ENGKAU PADA SISI KIRIMU.

Nas : Yeh 4:4

Allah memerintahkan Yehezkiel untuk menanggung, secara simbolis, hukuman yang dimaksudkan Allah untuk dosa Israel dan Yehuda

(lihat cat. --> Yeh 4:5 berikutnya).

[atau ref. Yeh 4:5]

Setiap hari Yehezkiel berbaring pada sisinya mewakili satu tahun dosa mereka. Akan tetapi, Yehezkiel tidak berbaring pada sisinya sepanjang hari, karena ia mempunyai tugas-tugas lain yang harus dilakukannya (ayat Yeh 4:9-17).

[4:5]  24 Full Life : TIGA RATUS SEMBILAN PULUH HARI.

Nas : Yeh 4:5

Jumlah hari Yehezkiel ditugaskan untuk berbaring pada sisinya adalah sama dengan jumlah tahun Israel dan Yehuda berbuat dosa. Tiga ratus sembilan puluh tahun ini tampaknya mencakup masa kerajaan Salomo hingga jatuhnya Yerusalem. Empat puluh tahun tambahan yang dikenakan kepada Yehuda (ayat Yeh 4:6) mungkin mewakili masa pemerintahan Manasye yang amat jahat, yang mempengaruhi Yehuda selama sisa sejarahnya (2Raj 21:11-15).

[4:9]  25 Full Life : MASAKLAH ... ROTI.

Nas : Yeh 4:9-11

Tujuan dari makanan dan minuman yang sedikit itu ialah melambangkan sedikitnya persediaan makanan di Yerusalem selama pengepungan (ayat Yeh 4:16-17); kelaparan akan sangat berat.TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA