Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 2:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 2:7

Sampaikanlah c  perkataan-perkataan-Ku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. d 

AYT (2018)

Sampaikan firman-Ku kepada mereka, baik mereka akan mendengarkan atau menolak untuk mendengarkan, karena mereka adalah keturunan pemberontak.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 2:7

Dan hendaklah kaukatakan segala firman-Ku kepadanya, jikalau mereka itu mau dengar atau tiada mau dengar, karena mereka itu bantahan adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 2:7

Sampaikanlah semua pesan-Ku kepada mereka, entah mereka mau mendengarkan atau tidak. Ingatlah bahwa mereka itu pemberontak-pemberontak.

MILT (2008)

Dan engkau akan menyampaikan firman-Ku kepada mereka, apakah mereka mau mendengarkan atau apakah mereka akan mengabaikan, karena mereka adalah pemberontak.

Shellabear 2011 (2011)

Sampaikanlah firman-Ku kepada mereka, entah mereka mau mendengarkan ataupun tidak, karena mereka itu durhaka.

AVB (2015)

Sampaikanlah firman-Ku kepada mereka, sama ada mereka mahu mendengar atau tidak, kerana mereka itu derhaka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 2:7

Sampaikanlah
<01696>
perkataan-perkataan-Ku
<01697>
kepada
<0413>
mereka, baik
<0518>
mereka mau mendengarkan
<08085>
atau
<0518>
tidak
<02308>
, sebab
<03588>
mereka
<01992>
adalah pemberontak
<04805>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 2:7

Dan hendaklah kaukatakan
<01696>
segala firman-Ku
<01697>
kepadanya
<0413>
, jikalau
<0518>
mereka itu mau dengar
<08085>
atau
<0518>
tiada
<02308>
mau dengar
<02308>
, karena
<03588>
mereka itu bantahan
<04805>
adanya
<01992>
.
AYT ITL
Sampaikan
<01696>
firman-Ku
<01697>
kepada
<0413>
mereka, baik
<0518>
mereka akan mendengarkan
<08085>
atau
<0518>
menolak
<02308>
untuk mendengarkan, karena
<03588>
mereka adalah keturunan pemberontak
<04805>
.”

[<0853> <01992> <00>]
AVB ITL
Sampaikanlah
<01696>
firman-Ku
<01697>
kepada
<0413>
mereka, sama
<0518>
ada mereka mahu mendengar
<08085>
atau
<0518>
tidak
<02308>
, kerana
<03588>
mereka
<01992>
itu derhaka
<04805>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
P
hmh
<01992>
yrm
<04805>
yk
<03588>
wldxy
<02308>
Maw
<0518>
wemsy
<08085>
Ma
<0518>
Mhyla
<0413>
yrbd
<01697>
ta
<0853>
trbdw (2:7)
<01696>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 2:7

Sampaikanlah 1  perkataan-perkataan-Ku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan 2  atau tidak 2 , sebab mereka adalah pemberontak 3 .

[+] Bhs. InggrisTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA