TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 6:4

TSK Full Life Study Bible

6:4

kita telah dikuburkan(TB)/dikuburkan(TL) <4916> [we are.]

supaya(TB/TL) <2443> [that.]

oleh ............. kemuliaan ... oleh kemuliaan(TB)/oleh ................ oleh(TL) <1223 1391> [by the.]

demikian(TB)/sedemikian(TL) <3779> [even.]

6:4

dalam kematian,

Rom 6:6; [Lihat FULL. Rom 6:6]

orang mati

Kis 2:24; [Lihat FULL. Kis 2:24]

dalam hidup

Rom 7:6; 2Kor 5:17; [Lihat FULL. 2Kor 5:17]; Ef 4:22-24; Kol 3:10 [Semua]


Catatan Frasa: DIKUBURKAN BERSAMA-SAMA DENGAN DIA OLEH BAPTISAN.

Roma 6:8

TSK Full Life Study Bible

6:8

Jadi(TB)/Tetapi(TL) <1161> [Now.]

kita percaya(TB) <4100> [we believe.]

6:8

dengan Dia.

Rom 6:5; [Lihat FULL. Rom 6:5]


Roma 6:14

TSK Full Life Study Bible

6:14

oleh dosa(TB)/dosa(TL) <266> [sin.]

Sebab ......... karena(TB)/Karena ......... sebab(TL) <1063 2075> [for ye.]

di bawah ..... di bawah(TB)/bawah ..... bawah(TL) <5259> [under.]

6:14

akan dikuasai

Rom 6:16; [Lihat FULL. Rom 6:16]

hukum Taurat,

Rom 2:12; [Lihat FULL. Rom 2:12]

kasih karunia.

Rom 3:24; [Lihat FULL. Rom 3:24]
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA