TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Petrus 3:9

TSK Full Life Study Bible

3:9

tidak tiada .................... jangan(TB)/tiada berlambatan ..................... tiada(TL) <1019 3756 3361> [is not.]

lalai ........... tetapi Ia sabar ...... panjang ....... melainkan(TB)/berlambatan ................ melainkan ............. melainkan(TL) <1019 235 3114> [but is.]

tidak ................... menghendaki ... jangan ..... gemar(TB)/tiada ...................... tiada ... gemar(TL) <3756 3361 1014> [not willing.]

tetapi .............. melainkan ... semua ...... sekaliannya(TB)/melainkan ............. melainkan(TL) <235 3956> [but that.]

3:9

menepati janji-Nya,

Hab 2:3; Ibr 10:37 [Semua]

Ia sabar

Rom 2:4; [Lihat FULL. Rom 2:4 ]

dan bertobat.

1Tim 2:4; [Lihat FULL. 1Tim 2:4]; Wahy 2:21 [Semua]


Catatan Frasa: IA MENGHENDAKI SUPAYA JANGAN ADA YANG BINASA.

2 Petrus 3:15

TSK Full Life Study Bible

3:15

Anggaplah(TB)/hargakan .......... demikianlah(TL) <2233> [account.]

kita ............ kita yang kekasih ... dikasihi(TB)/kita ......... kita ... dikasihi(TL) <2257 27> [our beloved.]

menurut(TB)/sekadar(TL) <2596> [according.]

3:15

Anggaplah kesabaran

Rom 2:4; [Lihat FULL. Rom 2:4 ]

beroleh selamat,

2Pet 3:9

dikaruniakan kepadanya.

Ef 3:3
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA