Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Lukas 14:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Luk 14:21

Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya: Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah ke mari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. k 

AYT (2018)

Lalu, pelayan itu pun kembali dan melaporkan semuanya kepada tuannya. Maka, majikannya itu menjadi marah, lalu berkata kepada pelayannya, ‘Cepatlah! Pergi ke jalan-jalan dan setiap gang di kota ini. Bawalah kepadaku orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang pincang, dan orang-orang buta.’

TL (1954) ©

SABDAweb Luk 14:21

Maka kembalilah hamba itu, serta memberitahu hal itu kepada tuannya. Lalu marahlah tuan rumah itu sambil berkata kepada hambanya itu: Keluarlah engkau pergi dengan segera ke jalan-jalan dan lorong negeri, bawalah ke mari orang miskin, dan orang kudung, dan orang buta, dan orang timpang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Luk 14:21

Pelayan itu pulang dan memberitahukan hal itu kepada tuannya. Tuan itu marah sekali, dan berkata kepada pelayannya, 'Cepatlah pergi ke jalan-jalan dan gang-gang di kota. Bawalah ke mari orang miskin, orang cacat, orang buta dan orang lumpuh.'

MILT (2008)

Dan setelah kembali, hamba itu melaporkan hal-hal itu kepada tuannya. Lalu, dengan marah tuan rumah itu berkata kepada hambanya: Keluarlah cepat-cepat ke jalan-jalan dan lorong-lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh dan orang-orang buta.

Shellabear 2011 (2011)

Hamba itu kembali dan memberitahukan hal itu kepada tuannya. Tuan itu marah sekali lalu berkata kepada hambanya, Cepat, pergilah ke jalan-jalan dan lorong-lorong di kota. Ajaklah kemari orang-orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh.

AVB (2015)

Hamba itu pulang dan memberitahu tuannya hal ini. Tuan rumah itu sangat marah dan menyuruh hambanya, ‘Pergilah dengan segera ke jalan-jalan dan lorong-lorong kota dan bawalah orang miskin, orang kudung, orang buta dan orang tempang ke mari.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Luk 14:21

Maka
<2532>
kembalilah
<3854>
hamba
<1401>
itu dan menyampaikan
<518>
semuanya itu
<5023>
kepada tuannya
<2962> <846>
. Lalu
<5119>
murkalah
<3710>
tuan rumah
<3617>
itu dan berkata
<2036>
kepada hambanya
<1401> <846>
: Pergilah
<1831>
dengan segera
<5030>
ke
<1519>
segala jalan
<4113>
dan
<2532>
lorong
<4505>
kota
<4172>
dan
<2532>
bawalah
<1521>
ke mari
<5602>
orang-orang miskin
<4434>
dan
<2532>
orang-orang cacat
<376>
dan
<2532>
orang-orang buta
<5185>
dan
<2532>
orang-orang lumpuh
<5560>
.
TL ITL ©

SABDAweb Luk 14:21

Maka
<2532>
kembalilah
<3854>
hamba
<1401>
itu, serta memberitahu
<518>
hal
<5023>
itu kepada tuannya
<2962>
. Lalu
<5119>
marahlah
<3710>
tuan rumah
<3617>
itu sambil berkata
<2036>
kepada hambanya
<1401>
itu: Keluarlah
<1831>
engkau pergi dengan segera
<5030>
ke
<1519>
jalan-jalan
<4113>
dan
<2532>
lorong
<4505>
negeri
<4172>
, bawalah
<1521>
ke mari
<5602>
orang miskin
<4434>
, dan
<2532>
orang kudung
<376>
, dan
<2532>
orang buta
<5185>
, dan
<2532>
orang timpang
<5560>
.
AYT ITL
Lalu
<2532>
, pelayan
<1401>
itu pun kembali
<3854>
dan melaporkan
<518>
semuanya
<5023>
kepada tuannya
<2962>
. Maka
<5119>
, majikannya
<3617>
itu menjadi marah
<3710>
, lalu berkata
<2036>
kepada pelayanannya
<1401>
, 'Cepatlah
<5030>
! Pergi
<1831>
ke
<1519>
jalan-jalan
<4113>
dan
<2532>
setiap gang
<4505>
di kota
<4172>
ini. Bawalah
<1521>
kepadaku orang-orang miskin
<4434>
, orang-orang lumpuh
<376>
, orang-orang pincang
<5560>
, dan
<2532>
orang-orang buta
<5185>
.'

[<846> <846> <2532> <2532> <2532> <5602>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
paragenomenov
<3854> (5637)
V-2ADP-NSM
o
<3588>
T-NSM
doulov
<1401>
N-NSM
aphggeilen
<518> (5656)
V-AAI-3S
tw
<3588>
T-DSM
kuriw
<2962>
N-DSM
autou
<846>
P-GSM
tauta
<5023>
D-APN
tote
<5119>
ADV
orgisyeiv
<3710> (5685)
V-APP-NSM
o
<3588>
T-NSM
oikodespothv
<3617>
N-NSM
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
tw
<3588>
T-DSM
doulw
<1401>
N-DSM
autou
<846>
P-GSM
exelye
<1831> (5628)
V-2AAM-2S
tacewv
<5030>
ADV
eiv
<1519>
PREP
tav
<3588>
T-APF
plateiav
<4113>
N-APF
kai
<2532>
CONJ
rumav
<4505>
N-APF
thv
<3588>
T-GSF
polewv
<4172>
N-GSF
kai
<2532>
CONJ
touv
<3588>
T-APM
ptwcouv
<4434>
A-APM
kai
<2532>
CONJ
anapeirouv
<376>
A-APM
kai
<2532>
CONJ
tuflouv
<5185>
A-APM
kai
<2532>
CONJ
cwlouv
<5560>
A-APM
eisagage
<1521> (5628)
V-2AAM-2S
wde
<5602>
ADV
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Luk 14:21

Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya: Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah ke mari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. k 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Luk 14:21

Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan 1  semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah 2  tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya: Pergilah 3  dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah ke mari orang-orang miskin 4  dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh 5 .

Catatan Full Life

Luk 14:15-24 1

Nas : Luk 14:15-24

Walaupun pada mulanya perumpamaan ini diterapkan kepada Israel dan penolakannya terhadap Injil, dapat juga diterapkan kepada gereja dan setiap orang percaya masa kini.

  1. 1) Pokok perumpamaan ini adalah hari kebangkitan dalam kemuliaan sorgawinya pada masa yang akan datang (ayat Luk 14:14-15; bd. Luk 22:18), yaitu kedatangan Kristus kembali untuk membawa umat-Nya ke dalam Kerajaan Sorgawi.
  2. 2) Orang yang pada mulanya menerima undangan itu tetapi kemudian menolak untuk datang, menggambarkan mereka yang sudah menerima atau kelihatan menerima undangan Yesus kepada keselamatan, namun kasih mereka kepada-Nya dan kepada Kerajaan Sorgawi itu telah menjadi dingin (ayat Luk 14:17-20).
  3. 3) Orang semacam itu tidak lagi menetapkan sasaran mereka berdasarkan standar sorgawi (ayat Luk 14:18-20). Mereka telah menolak nasihat Alkitab untuk "pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi", sementara menantikan penyataan diri Kristus (Kol 3:1-4). Pengharapan dan hidup mereka terpusat kepada perkara dunia ini, dan mereka tidak lagi merindukan "tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi" (Ibr 11:16).
  4. 4) Ayat Luk 14:21-23 menunjukkan bahwa akan ada juga orang yang hatinya bersama dengan Kristus di sorga dan tidak terpusat pada harapan yang ada dalam dunia ini. Mereka berdoa dengan Roh dan mempelai perempuan, "Amin. Datanglah, Tuhan Yesus" (Wahy 22:20).

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA