Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 21:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 21:11

Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata: "Demikianlah kata d  Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat e  oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. f "

AYT (2018)

Lalu, setelah mendatangi kami, ia mengambil ikat pinggang Paulus dan mengikat tangan dan kakinya sendiri, lalu berkata, “Inilah yang Roh Kudus katakan, ‘Dengan cara ini orang-orang Yahudi di Yerusalem akan mengikat orang yang mempunyai ikat pinggang ini dan menyerahkannya ke tangan bangsa-bangsa lain.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 21:11

lalu datang kepada kami, mengambil ikat pinggang Paulus, mengikat kaki tangannya sendiri serta berkata, "Inilah sabda Rohulkudus, bahwa orang yang empunya ikat pinggang ini, sedemikian inilah akan diikat di Yeruzalem oleh orang Yahudi dan diserahkan ke tangan orang kafir."

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 21:11

Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Dengan ikat pinggang itu ia mengikat kaki dan tangannya sendiri lalu berkata, "Inilah yang dikatakan oleh Roh Allah: Pemilik ikat pinggang ini akan diikat seperti ini di Yerusalem oleh orang-orang Yahudi, dan diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi."

TSI (2014)

Agabus mendekati kami, mengambil ikat pinggang Paulus, lalu mengikat kaki dan tangannya sendiri dengan ikat pinggang itu. Kemudian dia berkata, “Roh Kudus memberitahukan, ‘Seperti inilah orang Yahudi di Yerusalem akan mengikat pemilik ikat pinggang ini. Lalu mereka akan menyerahkan dia ke tangan orang yang bukan Yahudi.’”

MILT (2008)

Dan setelah datang kepada kami dan mengambil ikat pinggang Paulus, bahkan sambil mengikat kedua tangan dan kakinya sendiri, dia berkata, "Roh Kudus mengatakan hal-hal ini: Orang yang memiliki ikat pinggang ini, beginilah orang-orang Yahudi di Yerusalem akan mengikatnya dan menyerahkannya ke tangan bangsa-bangsa lain."

Shellabear 2011 (2011)

datang kepada kami. Ia mengambil ikat pinggang Paul, mengikat kaki dan tangannya sendiri dengan ikat pinggang itu lalu berkata, "Ruh Allah bersabda, Pemilik ikat pinggang ini akan diikat demikian di Yerusalem oleh orang-orang Israil dan diserahkan ke tangan orang-orang yang tidak termasuk bani Israil."

AVB (2015)

Dia mendapatkan kami lalu mengambil tali pinggang Paulus dan mengikat kaki tangannya sendiri sambil berkata, “Demikianlah kata Roh Kudus, bahawa orang yang mempunyai tali pinggang ini akan diikat demikian di Yerusalem oleh orang Yahudi dan diserahkan ke tangan orang bangsa asing.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 21:11

Ia datang
<2064>
pada
<4314>
kami
<2248>
, lalu
<2532>
mengambil
<142>
ikat pinggang
<2223>
Paulus
<3972>
. Sambil mengikat
<1210>
kaki
<4228>
dan
<2532>
tangannya
<5495>
sendiri
<1438>
ia berkata
<2036>
: "Demikianlah
<3592>
kata
<3004>
Roh
<4151>
Kudus
<40>
: Beginilah
<3779>
orang
<435>
yang
<3739>
empunya
<1510>
ikat pinggang
<2223>
ini
<3778>
akan diikat
<1210>
oleh orang-orang Yahudi
<2453>
di
<1722>
Yerusalem
<2419>
dan
<2532>
diserahkan
<3860>
ke dalam
<1519>
tangan
<5495>
bangsa-bangsa lain
<1484>
."

[<2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 21:11

lalu
<2532>
datang
<2064>
kepada
<4314>
kami
<2248>
, mengambil
<142>
ikat pinggang
<2223>
Paulus
<3972>
, mengikat
<1210>
kaki
<4228>
tangannya
<5495>
sendiri
<1438>
serta
<2532>
berkata
<2036>
, "Inilah
<3592>
sabda
<3004>
Rohulkudus
<4151> <40>
, bahwa orang
<435>
yang
<3739>
empunya
<1510>
ikat pinggang
<2223>
ini
<3778>
, sedemikian
<3779>
inilah akan diikat
<1210>
di
<1722>
Yeruzalem
<2419>
oleh orang Yahudi
<2453>
dan
<2532>
diserahkan
<3860>
ke
<1519>
tangan
<5495>
orang kafir
<1484>
."
AYT ITL
Lalu
<2532>
, setelah mendatangi
<2064>
kami
<2248>
, ia
<2532>
mengambil
<142>
ikat pinggang
<2223>
Paulus
<3972>
dan
<2532>
mengikat
<1210>
tangan
<5495>
dan kakinya
<4228>
sendiri, lalu berkata
<2036>
, "Inilah
<3592>
yang
<3588>
Roh
<4151>
Kudus
<40>
katakan, 'Dengan cara ini orang-orang Yahudi
<2453>
di
<1722>
Yerusalem
<2419>
akan
<3779>
mengikat
<1210>
orang
<435>
yang
<3739>
mempunyai ikat pinggang
<2223>
ini
<3778>
dan
<2532>
menyerahkannya
<3860>
ke
<1519>
tangan
<5495>
bangsa-bangsa lain
<1484>
.'"

[<4314> <1438> <3004> <1510>]
AVB ITL
Dia mendapatkan
<2064>
kami
<2248>
lalu
<2532>
mengambil
<142>
tali pinggang
<2223>
Paulus
<3972>
dan mengikat
<1210>
kaki
<4228>
tangannya
<5495>
sendiri sambil berkata
<2036>
, “Demikianlah
<3592>
kata
<3004>
Roh
<4151>
Kudus
<40>
, bahawa orang
<435>
yang
<3739>
mempunyai tali pinggang
<2223>
ini
<3778>
akan diikat
<1210>
demikian
<3779>
di
<1722>
Yerusalem
<2419>
oleh orang Yahudi
<2453>
dan
<2532>
diserahkan
<3860>
ke
<1519>
tangan
<5495>
orang bangsa asing
<1484>
.”

[<2532> <4314> <1438> <2532> <1510>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
elywn
<2064> (5631)
V-2AAP-NSM
prov
<4314>
PREP
hmav
<2248>
P-1AP
kai
<2532>
CONJ
arav
<142> (5660)
V-AAP-NSM
thn
<3588>
T-ASF
zwnhn
<2223>
N-ASF
tou
<3588>
T-GSM
paulou
<3972>
N-GSM
dhsav
<1210> (5660)
V-AAP-NSM
eautou
<1438>
F-3GSM
touv
<3588>
T-APM
podav
<4228>
N-APM
kai
<2532>
CONJ
tav
<3588>
T-APF
ceirav
<5495>
N-APF
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
tade
<3592>
D-APN
legei
<3004> (5719)
V-PAI-3S
to
<3588>
T-NSN
pneuma
<4151>
N-NSN
to
<3588>
T-NSN
agion
<40>
A-NSN
ton
<3588>
T-ASM
andra
<435>
N-ASM
ou
<3739>
R-GSM
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
h
<3588>
T-NSF
zwnh
<2223>
N-NSF
auth
<3778>
D-NSF
outwv
<3779>
ADV
dhsousin
<1210> (5692)
V-FAI-3P
en
<1722>
PREP
ierousalhm
<2419>
N-PRI
oi
<3588>
T-NPM
ioudaioi
<2453>
A-NPM
kai
<2532>
CONJ
paradwsousin
<3860> (5692)
V-FAI-3P
eiv
<1519>
PREP
ceirav
<5495>
N-APF
eynwn
<1484>
N-GPN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 21:11

Ia datang pada kami, lalu 4  mengambil 1  ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat 3  4  kaki dan 4  tangannya sendiri ia berkata: "Demikianlah 2  kata Roh Kudus: Beginilah 3  orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat 3  4  oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan 4  ke dalam tangan bangsa-bangsa lain."

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA