Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 42:38

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 42:38

Tetapi jawabnya: "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati n  dan hanya dialah yang tinggal; jika dia ditimpa kecelakaan o  di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati p  karena dukacita. q "

AYT (2018)

Dia berkata, “Anakku tidak akan turut bersamamu sebab kakaknya sudah mati, dan tinggal dia sendiri. Jika kejahatan menimpanya di jalan yang kamu lewati, kamu akan menurunkan aku yang beruban ini dalam dukacita ke dunia orang mati.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 42:38

Tetapi kata Yakub: Anakku ini tiada akan turun serta dengan kamu, karena abangnya sudah mati dan sekarang tingallah ia seorang-orang; jikalau kiranya ia kena barang suatu bahaya pada jalan yang hendak kamu jalani itu, niscaya kamu akan membawa kelak ubanku yang putih ini ke kubur dengan dukacita adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 42:38

Tetapi Yakub berkata, "Tidak! Benyamin tidak boleh kalian bawa; abangnya telah mati dan kini hanya dialah yang masih tinggal. Jangan-jangan ia mendapat celaka dalam perjalanan itu. Aku ini sudah tua, dan kesedihan yang akan kalian datangkan kepadaku itu akan mengakibatkan kematianku."

MILT (2008)

Tetapi dia menjawab, "Anakku itu tidak akan turut bersamamu, karena kakaknya telah meninggal dan dia sendirilah yang tinggal; jika kecelakaan menimpa dia di perjalanan yang akan kamu tempuh, maka kamu telah menjerumuskan aku yang ubanan ini ke dalam dukacita alam maut."

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak boleh pergi bersama kamu, karena abangnya sudah mati, dan dia sendirilah yang masih hidup. Jika kecelakaan menimpanya dalam perjalanan yang kamu tempuh, maka kamu akan membuat aku yang ubanan ini turun ke alam kubur dalam dukacita."

AVB (2015)

Tetapi jawabnya, “Anakku itu tidak boleh pergi bersama-sama kamu, kerana abangnya sudah mati, dan dia sendirilah yang masih hidup. Jika kemalangan menimpanya dalam perjalanan yang kamu tempuh, maka kamu akan membuat aku yang beruban ini turun ke alam kubur dalam dukacita.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 42:38

Tetapi jawabnya
<0559>
: "Anakku
<01121>
itu tidak
<03808>
akan pergi
<03381>
ke sana bersama-sama dengan
<05973>
kamu, sebab
<03588>
kakaknya
<0251>
telah mati
<04191>
dan hanya
<0905>
dialah
<01931>
yang tinggal
<07604>
; jika dia ditimpa
<07122>
kecelakaan
<0611>
di jalan
<01870>
yang
<0834>
akan kamu tempuh
<01980>
, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan
<07872>
ini turun
<03381>
ke dunia orang mati
<07585>
karena dukacita
<03015>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 42:38

Tetapi kata
<0559>
Yakub: Anakku
<01121>
ini tiada
<03808>
akan turun
<03381>
serta
<05973>
dengan kamu, karena
<03588>
abangnya
<0251>
sudah mati
<04191>
dan sekarang tingallah
<07604>
ia seorang-orang
<0905>
; jikalau kiranya ia kena
<07122>
barang suatu bahaya
<0611>
pada jalan
<01870>
yang
<0834>
hendak kamu jalani
<01980>
itu, niscaya kamu akan membawa
<03381>
kelak ubanku yang putih
<07872>
ini ke kubur
<07585>
dengan dukacita
<03015>
adanya.
AYT ITL
Dia berkata
<0559>
, “Anakku
<01121>
tidak
<03808>
akan turut
<03381>
bersamamu
<05973>
sebab
<03588>
kakaknya
<0251>
sudah mati
<04191>
, dan tinggal
<07604>
dia
<01931>
sendiri
<0905>
. Jika kejahatan
<0611>
menimpanya
<07122>
di jalan
<01870>
yang
<0834>
kamu lewati
<01980>
, kamu akan menurunkan
<03381>
aku yang beruban
<07872>
ini dalam dukacita
<03015>
ke dunia orang mati
<07585>
.”

[<00> <0853>]
HEBREW
hlwas
<07585>
Nwgyb
<03015>
ytbyv
<07872>
ta
<0853>
Mtdrwhw
<03381>
hb
<0>
wklt
<01980>
rsa
<0834>
Krdb
<01870>
Nwoa
<0611>
wharqw
<07122>
rasn
<07604>
wdbl
<0905>
awhw
<01931>
tm
<04191>
wyxa
<0251>
yk
<03588>
Mkme
<05973>
ynb
<01121>
dry
<03381>
al
<03808>
rmayw (42:38)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 42:38

Tetapi jawabnya: "Anakku itu tidak akan pergi 3  ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya 1  telah mati dan hanya dialah yang tinggal; jika dia ditimpa kecelakaan 2  di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan 3  aku yang ubanan ini turun ke 3  dunia orang mati karena dukacita."

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA