Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 24:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 24:14

Kiranya terjadilah begini: anak gadis, kepada siapa aku berkata: Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab: Minumlah, j  dan unta-untamu juga k  akan kuberi minum 1 --dialah kiranya yang Kautentukan bagi hamba-Mu, Ishak; l  maka dengan begitu akan kuketahui, m  bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada tuanku itu."

AYT (2018)

Kalau gadis yang kepadanya aku berkata, ‘Tolong turunkan kendimu supaya aku dapat minum,’ menjawab dengan, ‘Minumlah dan aku juga akan memberi minum unta-untamu,’ dialah yang Engkau tetapkan bagi hamba-Mu, Ishak. Dengan demikian, aku akan mengetahui bahwa Engkau telah menunjukkan kemurahan-Mu kepada tuanku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 24:14

Maka biarlah jadi kelak, adapun dayang, yang hamba kata kepadanya: Turunkan apalah buyungmu supaya aku minum, maka sahutnya: Minumlah dan akan untamupun kuberi minum juga, ia itulah dia yang telah Tuhan tentukan bagi hambamu Ishak, maka akan hal itulah boleh hamba ketahui bahwa Tuhan berbuat kebajikan akan tuan hamba itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 24:14

Saya akan berkata kepada salah seorang dari mereka, 'Tolong turunkan buyungmu dan berilah saya minum.' Jika ia menjawab, 'Minumlah, dan unta-unta Bapak juga akan saya beri minum!' dialah yang TUHAN pilih untuk hambamu Ishak. Jika hal itu terjadi, saya akan tahu bahwa TUHAN telah berbaik hati kepada tuan saya Abraham."

TSI (2014)

Aku mohon, biarlah terjadi seperti ini: Ketika aku berkata kepada salah satu dari mereka, ‘Berikanlah saya minum,’ dan kalau dia berkata, ‘Minumlah, dan biarlah saya memberi minum juga kepada unta-untamu,’ maka kiranya dialah yang TUHAN pilih untuk hamba-Mu Isak. Dengan demikian aku akan mengetahui bahwa Engkau menunjukkan kebaikan hati-Mu kepada tuanku Abraham.”

TSI3 (2014)

Aku mohon, biarlah terjadi seperti ini: Aku akan berkata kepada salah satu dari mereka, ‘Tolong berilah saya minum.’ Kalau dia menjawab, ‘Minumlah, dan saya juga akan mengambilkan air untuk unta-untamu,’ maka kiranya dialah yang Engkau pilih bagi hamba-Mu Isak. Dengan demikian, aku akan mengetahui bahwa Engkau menunjukkan kebaikan hati-Mu kepada tuanku Abraham.”

MILT (2008)

Dan terjadilah, ada seorang gadis yang kepadanya aku berkata: Aku mohon, turunkanlah buyungmu agar aku dapat minum. Dan, dia berkata: Minumlah, dan aku juga akan memberi minum unta-untamu. Biarlah dia yang Engkau putuskan bagi hamba-Mu, bagi Ishak. Dan dengan ini, aku mengetahui bahwa Engkau telah melakukan kebaikan kepada tuanku."

Shellabear 2011 (2011)

Kalau aku berkata kepada seorang gadis, 'Tolong turunkan buyungmu dan beri aku minum,' dan ia menjawab, 'Minumlah, unta-untamu pun akan kuberi minum,' maka dialah orang yang Tuhan tentukan bagi hamba-Mu Ishak. Dengan cara itulah aku akan tahu bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih kepada tuanku."

AVB (2015)

Kalau aku berkata kepada seorang gadis, ‘Tolong turunkan buyungmu dan beri aku minum,’ dan dia menjawab, ‘Minumlah, unta-untamu pun akan kuberi minum,’ maka dialah orang yang Engkau tentukan bagi hamba-Mu Ishak. Dengan cara itulah aku akan tahu bahawa Engkau telah menunjukkan kasih kepada tuanku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 24:14

Kiranya terjadilah
<01961>
begini: anak gadis
<05291>
, kepada siapa
<0834>
aku berkata
<0559>
: Tolong
<04994>
miringkan
<05186>
buyungmu
<03537>
itu, supaya aku minum
<08354>
, dan yang menjawab
<0559>
: Minumlah
<08354>
, dan unta-untamu
<01581>
juga
<01571>
akan kuberi minum
<08248>
-- dialah kiranya yang Kautentukan
<03198>
bagi hamba-Mu
<05650>
, Ishak
<03327>
; maka dengan begitu akan kuketahui
<03045>
, bahwa
<03588>
Engkau telah menunjukkan
<06213>
kasih setia-Mu
<02617>
kepada
<05973>
tuanku
<0113>
itu."

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 24:14

Maka biarlah jadi
<01961>
kelak, adapun dayang
<05291>
, yang
<0834>
hamba kata
<0559>
kepadanya
<0413>
: Turunkan
<05186>
apalah
<04994>
buyungmu
<03537>
supaya aku minum
<08354>
, maka sahutnya
<0559>
: Minumlah
<08354>
dan akan untamupun
<01581>
kuberi minum
<08248>
juga
<01571>
, ia itulah dia yang telah Tuhan tentukan
<03198>
bagi hambamu
<05650>
Ishak
<03327>
, maka akan hal itulah boleh hamba ketahui
<03045>
bahwa
<03588>
Tuhan berbuat
<06213>
kebajikan
<02617>
akan
<05973>
tuan
<0113>
hamba itu.
AYT ITL
Kalau gadis
<05291>
yang
<0834>
kepadanya
<0413>
aku berkata
<0559>
, ‘Tolong
<04994>
turunkan
<05186>
kendimu
<03537>
supaya aku dapat minum
<08354>
,’ menjawab
<0559>
dengan, ‘Minumlah
<08354>
dan aku juga
<01571>
akan memberi minum
<08248>
unta-untamu
<01581>
,’ dialah yang Engkau tetapkan
<03198>
bagi hamba-Mu
<05650>
, Ishak
<03327>
. Dengan demikian, aku akan mengetahui
<03045>
bahwa
<03588>
Engkau telah menunjukkan
<06213>
kemurahan-Mu
<02617>
kepada
<05973>
tuanku
<0113>
.”

[<01961> <0853> <00>]
AVB ITL
Kalau aku berkata
<0559>
kepada seorang gadis
<05291>
, ‘Tolong
<04994>
turunkan
<05186>
buyungmu
<03537>
dan beri
<08354> <0>
aku minum
<0> <08354>
,’ dan dia menjawab
<0559>
, ‘Minumlah
<08354>
, unta-untamu
<01581>
pun
<01571>
akan kuberi minum
<08248>
,’ maka dialah orang yang Engkau tentukan
<03198>
bagi hamba-Mu
<05650>
Ishak
<03327>
. Dengan cara itulah aku akan tahu
<03045>
bahawa
<03588>
Engkau telah menunjukkan
<06213>
kasih
<02617>
kepada
<05973>
tuanku
<0113>
.”

[<01961> <0834> <0413> <0853> <00>]
HEBREW
ynda
<0113>
Me
<05973>
dox
<02617>
tyve
<06213>
yk
<03588>
eda
<03045>
hbw
<0>
qxuyl
<03327>
Kdbel
<05650>
txkh
<03198>
hta
<0853>
hqsa
<08248>
Kylmg
<01581>
Mgw
<01571>
hts
<08354>
hrmaw
<0559>
htsaw
<08354>
Kdk
<03537>
an
<04994>
yjh
<05186>
hyla
<0413>
rma
<0559>
rsa
<0834>
renh
<05291>
hyhw (24:14)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kej 24:14

Kiranya terjadilah begini: anak gadis, kepada siapa aku berkata: Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab: Minumlah, j  dan unta-untamu juga k  akan kuberi minum 1 --dialah kiranya yang Kautentukan bagi hamba-Mu, Ishak; l  maka dengan begitu akan kuketahui, m  bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada tuanku itu."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 24:14

Kiranya terjadilah begini: anak gadis 1 , kepada siapa aku berkata: Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab: Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum--dialah kiranya yang Kautentukan 2  bagi hamba-Mu, Ishak; maka 3  dengan begitu akan kuketahui 3 , bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada tuanku itu."

Catatan Full Life

Kej 24:14 1

Nas : Kej 24:14

Hamba Abraham itu meminta tanda dari Tuhan mengenai gadis pilihan-Nya. Memberi minum kepada unta-unta merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Setiap gadis yang dengan sukarela bersedia untuk melakukannya menunjukkan sikap batin yang tunduk, suka menolong, dan bersedia untuk melayani.

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA