Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 34:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 34:1

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, p  maka Aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, q  yang telah kaupecahkan. r 

AYT (2018)

Kemudian, TUHAN berkata kepada Musa, “Pahatlah dua loh batu seperti yang sebelumnya, dan Aku akan menulisi loh-loh batu itu dengan kata-kata yang terdapat pada loh-loh batu sebelumnya, yang telah kamu pecahkan.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 34:1

Arakian, maka firman Tuhan kepada Musa: Pahatkanlah akan dirimu dua loh batu seperti yang dahulu itu, maka Aku akan menyurat padanya segala perkataan yang telah ada pada loh batu dahulu, yang telah kaupecahkan itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 34:1

Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, "Pahatlah dua keping batu seperti yang dahulu. Pada batu itu Aku akan menulis kata-kata yang sama dengan yang ada pada batu yang sudah kaupecahkan itu.

TSI (2014)

Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Pahatlah dua lempengan batu yang baru, seperti kedua lempengan yang sudah kamu hancurkan. Aku akan menuliskan pada lempengan baru itu kata-kata yang sama seperti sebelumnya.

MILT (2008)

Dan berfirmanlah TUHAN YAHWEH 03068 kepada Musa, "Pahatlah dua loh batu seperti yang terdahulu, dan Aku akan menulisi loh-loh itu dengan perkataan yang ada pada loh-loh yang terdahulu, yang telah engkau pecahkan.

Shellabear 2011 (2011)

ALLAH berfirman kepada Musa, "Pahatlah dua keping loh batu seperti yang terdahulu. Aku akan menuliskan pada loh-loh itu firman yang ada pada loh-loh terdahulu, yang telah kaupecahkan.

AVB (2015)

TUHAN berfirman kepada Musa, “Pahatlah dua keping loh batu seperti yang dahulu. Akan Kutulis pada loh-loh batu itu firman yang ada pada loh-loh dahulu, yang telah kaupecahkan itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 34:1

Berfirmanlah
<0559>
TUHAN
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: "Pahatlah
<06458>
dua
<08147>
loh
<03871>
batu
<068>
sama dengan yang mula-mula
<07223>
, maka Aku akan menulis
<03789>
pada
<05921>
loh
<03871>
itu segala firman
<01697>
yang
<0834>
ada
<01961>
pada
<05921>
loh
<03871>
yang mula-mula
<07223>
, yang
<0834>
telah kaupecahkan
<07665>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 34:1

Arakian, maka firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: Pahatkanlah
<06458>
akan dirimu dua
<08147>
loh
<03871>
batu
<068>
seperti yang dahulu
<07223>
itu, maka Aku akan menyurat
<03789>
padanya
<05921>
segala perkataan
<01697>
yang telah
<0834>
ada
<01961>
pada
<05921>
loh batu
<03871>
dahulu
<07223>
, yang telah
<0834>
kaupecahkan
<07665>
itu.
AYT ITL
Kemudian, TUHAN
<03068>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Pahatlah
<06458>
dua
<08147>
loh
<03871>
batu
<068>
seperti yang sebelumnya
<07223>
, dan Aku akan menulisi
<03789>
loh-loh batu
<03871>
itu dengan kata-kata
<01697>
yang
<0834>
terdapat pada
<05921>
loh-loh batu
<03871>
sebelumnya
<07223>
, yang
<0834>
telah kamu pecahkan
<07665>
.

[<00> <05921> <0853> <01961>]
AVB ITL
TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Pahatlah
<06458>
dua
<08147>
keping loh
<03871>
batu
<068>
seperti yang dahulu
<07223>
. Akan Kutulis
<03789>
pada
<05921>
loh-loh batu
<03871>
itu firman
<01697>
yang
<0834>
ada
<01961>
pada
<05921>
loh-loh
<03871>
dahulu
<07223>
, yang
<0834>
telah kaupecahkan
<07665>
itu.

[<00> <0853>]
HEBREW
trbs
<07665>
rsa
<0834>
Mynsarh
<07223>
txlh
<03871>
le
<05921>
wyh
<01961>
rsa
<0834>
Myrbdh
<01697>
ta
<0853>
txlh
<03871>
le
<05921>
ytbtkw
<03789>
Mynsark
<07223>
Mynba
<068>
txl
<03871>
yns
<08147>
Kl
<0>
lop
<06458>
hsm
<04872>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw (34:1)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 34:1

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pahatlah 1  dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka Aku akan menulis 2  pada loh itu segala firman 3  yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kaupecahkan 4 .

[+] Bhs. Inggris



TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA