Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Rut 2:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rut 2:11

Boas menjawab: "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu p  sesudah suamimu q  mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu r  tidak engkau kenal. s 

AYT (2018)

Boas menjawab dan berkata kepadanya, “Telah diceritakan seluruhnya kepadaku tentang segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk mertuamu setelah suamimu mati, dan bagaimana kamu meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu untuk pergi kepada bangsa yang tidak kamu kenal sebelumnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Rut 2:11

Maka sahut Boaz kepadanya: Sesungguhnya sudah diberitahu kepadaku segala sesuatu yang telah kauperbuat akan mentuamu kemudian dari pada mati lakimu, bagaimana engkau sudah meninggalkan ibu bapamu dan tanah tempat jadimu dan sudah pergi kepada suatu bangsa yang tiada kaukenal dahulu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Rut 2:11

Boas menjawab, "Saya sudah mendengar tentang segala sesuatu yang kaulakukan terhadap ibu mertuamu sejak suamimu meninggal. Saya tahu bahwa engkau telah meninggalkan orang tuamu dan tanah airmu untuk datang dan tinggal di sini bersama orang-orang yang belum kaukenal.

TSI (2014)

Jawab Boas, “Anakku, aku sudah mengetahui semua yang sudah kamu perbuat untuk ibu mertuamu sejak kematian suamimu. Bahkan kamu meninggalkan kedua orangtuamu dan tanah kelahiranmu untuk menetap di sini sebagai orang asing.

MILT (2008)

Dan Boas menjawab serta berkata kepadanya, "Secara lengkap telah diceritakan kepadaku semua yang telah engkau perbuat terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Dan engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu, dan tanah kelahiranmu, dan pergi kepada bangsa yang tidak kamu kenal kemarin dan hari-hari sebelumnya.

Shellabear 2011 (2011)

Jawab Boas, "Sudah diberitahukan kepadaku dengan lengkap semua yang kaulakukan terhadap mertuamu setelah kematian suamimu, bagaimana engkau meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada suatu bangsa yang tidak kaukenal sebelumnya.

AVB (2015)

Boas menjawab, “Sudah dilaporkan kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan demi mertuamu susulan kematian suamimu, dan bagaimana kamu meninggalkan ibu bapa dan tanah tumpah darahmu lalu pergi kepada suatu kaum yang tidak kamu kenal sebelum ini.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rut 2:11

Boas
<01162>
menjawab
<06030>
: "Telah dikabarkan
<05046> <00> <05046> <00>
orang kepadaku dengan lengkap
<00> <05046> <00> <05046>
segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
engkau lakukan
<06213>
kepada
<0854>
mertuamu
<02545>
sesudah
<0310>
suamimu
<0376>
mati
<04194>
, dan bagaimana engkau meninggalkan
<05800>
ibu
<0517>
bapamu
<01>
dan tanah
<0776>
kelahiranmu
<04138>
serta pergi
<01980>
kepada
<0413>
suatu bangsa
<05971>
yang
<0834>
dahulu
<08032> <08543>
tidak
<03808>
engkau kenal
<03045>
.

[<0559>]
TL ITL ©

SABDAweb Rut 2:11

Maka sahut
<06030>
Boaz
<01162>
kepadanya
<00>
: Sesungguhnya
<05046>
sudah diberitahu
<05046>
kepadaku segala sesuatu
<03605>
yang telah
<0834>
kauperbuat
<06213>
akan mentuamu
<02545>
kemudian
<0310>
dari pada mati
<04194>
lakimu
<0376>
, bagaimana engkau sudah meninggalkan
<05800>
ibu
<0517>
bapamu
<01>
dan tanah
<0776>
tempat jadimu
<04138>
dan sudah pergi
<01980>
kepada
<0413>
suatu bangsa
<05971>
yang
<0834>
tiada
<03808>
kaukenal
<08543>
dahulu
<08032>
.
AYT ITL
Boas
<01162>
menjawab
<06030>
dan berkata
<0559>
kepadanya, “Telah diceritakan seluruhnya
<05046> <05046>
kepadaku tentang segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
telah kamu lakukan
<06213>
untuk
<0854>
mertuamu
<02545>
setelah
<0310>
suamimu
<0376>
mati
<04194>
, dan bagaimana kamu meninggalkan
<05800>
ayah
<01>
dan ibumu
<0517>
serta tanah
<0776>
kelahiranmu
<04138>
untuk pergi
<01980>
kepada
<0413>
bangsa
<05971>
yang
<0834>
tidak
<03808>
kamu kenal
<03045>
sebelumnya
<08543> <08032>
.

[<00> <00>]
AVB ITL
Boas
<01162>
menjawab
<06030>
, “Sudah dilaporkan
<05046> <0> <05046> <0>
kepadaku dengan lengkap
<0> <05046> <0> <05046>
segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
engkau lakukan
<06213>
demi
<0854>
mertuamu
<02545>
susulan
<0310>
kematian
<04194>
suamimu
<0376>
, dan bagaimana kamu meninggalkan
<05800>
ibu
<0517>
bapa
<01>
dan tanah
<0776>
tumpah darahmu
<04138>
lalu pergi
<01980>
kepada
<0413>
suatu kaum
<05971>
yang
<0834>
tidak
<03808>
kamu kenal
<03045>
sebelum
<08543> <08032>
ini.

[<0559> <00> <00>]
HEBREW
Mwsls
<08032>
lwmt
<08543>
tedy
<03045>
al
<03808>
rsa
<0834>
Me
<05971>
la
<0413>
ykltw
<01980>
Ktdlwm
<04138>
Uraw
<0776>
Kmaw
<0517>
Kyba
<01>
ybzetw
<05800>
Ksya
<0376>
twm
<04194>
yrxa
<0310>
Ktwmx
<02545>
ta
<0854>
tyve
<06213>
rsa
<0834>
lk
<03605>
yl
<0>
dgh
<05046>
dgh
<05046>
hl
<0>
rmayw
<0559>
zeb
<01162>
Neyw (2:11)
<06030>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rut 2:11

Boas menjawab: "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan 1  kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan 2  ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA