Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 24:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 24:13

Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya: "Akan datangkah menimpa engkau tiga tahun kelaparan e  di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri tiga bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau, akan adakah tiga hari penyakit sampar f  di negerimu? Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada Yang mengutus aku."

AYT (2018)

Lalu, Gad datang kepada Daud untuk memberitahukan hal itu dengan berkata, “Akankah kau pilih 7 tahun kelaparan menimpa negerimu? Atau, maukah engkau melarikan diri tiga bulan lamanya dari hadapan lawanmu sementara mereka mengejarmu? Atau, tiga hari wabah penyakit di negerimu? Sekarang, pikirkanlah dan pertimbangkanlah, apa yang harus aku sampaikan kepada Dia yang mengutus aku.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 24:13

Maka datanglah Gad kepada Daud, diberinya tahu kepadanya firman itu, lalu katanya: Maukah engkau suatu bala kelaparan tujuh tahun lamanya berlaku dalam negerimu? atau maukah engkau lari tiga bulan lamanya dari hadapan musuhmu, yang mengusir akan dikau? atau maukah engkau suatu bala sampar tiga hari lamanya dalam negerimu? Sekarang hendaklah engkau berfikir dan menimbang baik-baik, apa jawab akan kubawa kembali kepada Dia yang sudah menyuruhkan daku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 24:13

Gad datang menghadap dan memberitahukan kepadanya perintah TUHAN itu, katanya, "Mana yang Baginda pilih: Negeri ini ditimpa bencana kelaparan selama tiga tahun, atau Baginda lari dikejar-kejar musuh selama tiga bulan, atau negeri ini diserang wabah penyakit selama tiga hari? Putuskanlah sekarang apa yang harus kusampaikan kepada TUHAN."

MILT (2008)

Dan datanglah Gad kepada Daud, dan memberitahukan kepadanya, serta mengatakan, "Akan datang tujuh tahun kelaparan kepadamu di negerimu. Atau engkau akan melarikan diri dari hadapan musuh-musuhmu selama tiga bulan, dan mereka itu mengejarmu. Atau tiga hari tulah akan melanda negerimu. Sekarang pertimbangkanlah, dan lihatlah apa yang harus aku kembalikan kepada Dia yang mengirimkan perkataan kepadaku."

Shellabear 2011 (2011)

Gad pun datang menemui Daud dan memberitahukan hal itu kepadanya. Katanya kepadanya, "Akankah kaupilih tiga tahun kelaparan menimpa negerimu? Atau, maukah engkau melarikan diri selama tiga bulan dari hadapan lawanmu, sementara mereka mengejar engkau? Atau, akankah kaupilih tiga hari wabah sampar di negerimu? Sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah, jawaban apa yang harus kusampaikan kepada Dia yang mengutus aku."

AVB (2015)

Gad pun datang menemui Daud dan memberitahukan hal itu kepadanya. Katanya kepadanya, “Adakah akan kaupilih tiga tahun kelaparan menimpa negerimu? Atau, mahukah engkau melarikan diri selama tiga bulan dari hadapan lawanmu, sementara mereka mengejar engkau? Atau, akankah kaupilih tiga hari wabak sampar di negerimu? Sekarang fikirkanlah dan pertimbangkanlah, jawapan apa yang harus kusampaikan kepada Dia yang mengutus aku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 24:13

Kemudian datanglah
<0935>
Gad
<01410>
kepada
<0413>
Daud
<01732>
, memberitahukan
<05046>
kepadanya dengan berkata
<0559>
kepadanya: "Akan datangkah menimpa
<0935>
engkau tiga tahun
<08141>
kelaparan
<07458>
di negerimu
<0776>
? Atau
<0518>
maukah engkau melarikan diri
<05127>
tiga
<07969>
bulan
<02320>
lamanya dari hadapan
<06440>
lawanmu
<06862>
, sedang mereka
<01931>
itu mengejar
<07291>
engkau? Atau
<0518>
, akan adakah
<01961>
tiga
<07969>
hari
<03117>
penyakit sampar
<01698>
di negerimu
<0776>
? Maka sekarang
<06258>
, pikirkanlah
<03045>
dan timbanglah
<07200>
, jawab
<01697>
apa
<04100>
yang harus kusampaikan
<07725>
kepada Yang mengutus
<07971>
aku."

[<07651>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 24:13

Maka datanglah
<0935>
Gad
<01410>
kepada
<0413>
Daud
<01732>
, diberinya tahu
<05046>
kepadanya firman itu, lalu katanya
<0559>
: Maukah engkau suatu bala kelaparan
<07458>
tujuh
<07651>
tahun
<08141>
lamanya berlaku
<0935>
dalam negerimu
<0776>
? atau
<0518>
maukah engkau lari
<05127>
tiga
<07969>
bulan
<02320>
lamanya dari hadapan
<06440>
musuhmu
<06862>
, yang mengusir
<07291>
akan dikau? atau
<0518>
maukah engkau suatu
<01961>
bala sampar
<01698>
tiga
<07969>
hari
<03117>
lamanya dalam negerimu
<0776>
? Sekarang
<06258>
hendaklah engkau berfikir
<03045>
dan menimbang baik-baik
<07200>
, apa
<04100>
jawab
<01697>
akan kubawa kembali
<07725>
kepada Dia yang sudah menyuruhkan
<07971>
daku.
AYT ITL
Lalu, Gad
<01410>
datang
<0935>
kepada
<0413>
Daud
<01732>
untuk memberitahukan
<05046>
hal itu dengan berkata
<0559>
, “Akankah kau pilih 7
<07651>
tahun
<08141>
kelaparan
<07458>
menimpa
<0935>
negerimu
<0776>
? Atau
<0518>
, maukah engkau melarikan diri
<05127>
tiga
<07969>
bulan
<02320>
lamanya dari hadapan
<06440>
lawanmu
<06862>
sementara mereka mengejarmu
<07291>
? Atau
<0518>
, tiga
<07969>
hari
<03117>
wabah penyakit
<01698>
di negerimu
<0776>
? Sekarang
<06258>
, pikirkanlah
<03045>
dan pertimbangkanlah
<07200>
, apa
<04100>
yang harus aku sampaikan
<07725>
kepada Dia yang mengutus
<07971>
aku.”

[<00> <00> <00> <01931> <01961> <01697> <00>]
HEBREW
o
rbd
<01697>
yxls
<07971>
bysa
<07725>
hm
<04100>
harw
<07200>
ed
<03045>
hte
<06258>
Kurab
<0776>
rbd
<01698>
Mymy
<03117>
tsls
<07969>
twyh
<01961>
Maw
<0518>
Kpdr
<07291>
awhw
<01931>
Kyru
<06862>
ynpl
<06440>
Kon
<05127>
Mysdx
<02320>
hsls
<07969>
Ma
<0518>
Kurab
<0776>
ber
<07458>
Myns
<08141>
ebs
<07651>
Kl
<0>
awbth
<0935>
wl
<0>
rmayw
<0559>
wl
<0>
dgyw
<05046>
dwd
<01732>
la
<0413>
dg
<01410>
abyw (24:13)
<0935>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 24:13

1 Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya: "Akan datangkah menimpa engkau tiga 3  tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan 2  diri tiga bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau, akan adakah tiga hari 3  penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada Yang mengutus aku."

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.11 detik
dipersembahkan oleh YLSA