Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 5:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 5:9

Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut j  dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kautunjukkan kepadaku; kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan k  bagi seisi istanaku seberapa yang kukehendaki."

AYT (2018)

Hamba-hambaku akan membawanya turun dari Lebanon ke laut. Aku akan membuatnya menjadi rakit-rakit di laut ke tempat yang engkau tentukan kepadaku. Aku akan membongkarnya di sana dan engkau dapat mengangkutnya. Kemudian, hendaknya engkau melakukan permintaanku, yaitu menyediakan makanan bagi seisi istanaku.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 5:9

Bahwa segala hamba beta akan membawakan dia turun kelak dari Libanon ke laut, dan beta suruh bawa akan dia berakit-rakit pada laut sampai ke tempat yang ditentukan tuan kelak, maka di sana rakit itu akan dirombak pula, supaya tuan boleh menyuruh orang mengangkat akan dia; maka dalam itupun hendaklah tuan menurut kehendak beta juga dan memberikan biaya akan isi istana beta.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 5:9

Orang-orangku akan membawa kayu itu turun dari Libanon ke laut. Di situ batang-batang kayu itu akan mereka ikat menjadi rakit dan akan mereka hanyutkan menyusur pantai ke tempat yang Tuan tentukan. Di sana rakit-rakit itu akan dibongkar dan diserahkan kepada orang-orang Tuan untuk diurus selanjutnya. Dari pihak Tuan, aku minta agar Tuan menyediakan makanan untuk orang-orang seisi istanaku."

MILT (2008)

Hamba-hambaku akan membawanya turun dari Libanon ke laut. Dan aku akan membuatnya menjadi rakit-rakit di laut sampai ke tempat yang engkau katakan kepadaku. Dan aku akan membongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Dan engkau akan melakukan semua keinginanku, untuk menyediakan makanan bagi seisi istanaku."

Shellabear 2011 (2011)

Hamba-hambaku akan membawa kayu-kayu itu turun dari Libanon sampai ke laut, lalu aku akan membuatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang Tuan tentukan. Di sana aku akan menyuruh mereka membongkarnya, sehingga Tuan dapat mengangkutnya. Sementara itu, biarlah Tuan memenuhi keinginanku dengan menyediakan makanan bagi seisi istanaku."

AVB (2015)

Hamba-hambaku akan membawa kayu itu turun dari Lebanon sampai ke laut, lalu aku akan mengikatnya sebagai rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang tuan tentukan. Di sana aku akan menyuruh mereka untuk membongkarnya, sehingga tuan dapat mengangkutnya. Sementara itu, biarlah tuan memenuhi keinginanku dengan menyediakan makanan bagi seisi istanaku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 5:9

Hamba-hambaku
<05650>
akan membawanya turun
<03381>
dari
<04480>
gunung Libanon
<03844>
ke laut
<03220>
dan aku
<0589>
akan mengikatnya
<07760>
menjadi rakit-rakit
<01702>
di laut
<03220>
untuk dibawa sampai
<05704>
ke tempat
<04725>
yang
<0834>
akan kautunjukkan
<07971>
kepadaku
<0413>
; kemudian akan kusuruh bongkar
<05310>
semuanya di sana
<08033>
, sehingga engkau
<0859>
dapat mengangkutnya
<05375>
. Sementara itu engkau
<0859>
hendaknya menyediakan
<05414>
makanan
<03899>
bagi seisi istanaku
<01004>
seberapa yang kukehendaki
<02656>
."

[<06213>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 5:9

Bahwa segala hamba
<05650>
beta akan membawakan
<03381>
dia turun
<03381>
kelak dari
<04480>
Libanon
<03844>
ke laut
<03220>
, dan beta
<0589>
suruh bawa
<07760>
akan dia berakit-rakit
<01702>
pada laut
<03220>
sampai
<05704>
ke tempat
<04725>
yang
<0834>
ditentukan
<07971>
tuan kelak, maka di sana
<08033>
rakit itu akan dirombak
<05310>
pula, supaya tuan
<0859>
boleh menyuruh orang mengangkat
<05375>
akan dia; maka dalam itupun hendaklah tuan
<0859>
menurut
<06213>
kehendak
<02656>
beta juga dan memberikan
<05414>
biaya
<03899>
akan isi istana
<01004>
beta.
AYT ITL
Hamba-hambaku
<05650>
akan membawanya turun
<03381>
dari
<04480>
Lebanon
<03844>
ke laut
<03220>
. Aku
<0589>
akan membuatnya menjadi
<07760>
rakit-rakit
<01702>
di laut
<03220>
ke
<05704>
tempat
<04725>
yang
<0834>
engkau tentukan
<07971>
kepadaku
<0413>
. Aku akan membongkarnya
<05310>
di sana
<08033>
dan engkau
<0859>
dapat mengangkutnya
<05375>
. Kemudian, hendaknya engkau
<0859>
melakukan
<06213>
permintaanku
<02656>
, yaitu menyediakan
<05414>
makanan
<03899>
bagi seisi istanaku
<01004>
.”

[<0853>]
AVB ITL
Hamba-hambaku
<05650>
akan membawa
<03381> <0>
kayu itu turun
<0> <03381>
dari
<04480>
Lebanon
<03844>
sampai ke laut
<03220>
, lalu aku
<0589>
akan mengikatnya
<07760>
sebagai rakit
<01702>
di laut
<03220>
untuk dibawa sampai
<05704>
ke tempat
<04725>
yang
<0834>
tuan tentukan
<07971>
. Di sana
<08033>
aku akan menyuruh mereka untuk
<0413>
membongkarnya
<05310>
, sehingga tuan dapat mengangkutnya
<05375>
. Sementara itu, biarlah tuan memenuhi
<06213>
keinginanku
<02656>
dengan menyediakan
<05414>
makanan
<03899>
bagi seisi istanaku
<01004>
.”

[<0859> <0859> <0853>]
HEBREW
ytyb
<01004>
Mxl
<03899>
ttl
<05414>
yupx
<02656>
ta
<0853>
hvet
<06213>
htaw
<0859>
avt
<05375>
htaw
<0859>
Ms
<08033>
Mytupnw
<05310>
yla
<0413>
xlst
<07971>
rsa
<0834>
Mwqmh
<04725>
de
<05704>
Myb
<03220>
twrbd
<01702>
Mmyva
<07760>
ynaw
<0589>
hmy
<03220>
Nwnblh
<03844>
Nm
<04480>
wdry
<03381>
ydbe
<05650>
(5:9)
<5:23>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 5:9

Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon 1  ke laut dan aku akan mengikatnya menjadi 2  rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kautunjukkan kepadaku; kemudian 3  akan kusuruh 3  bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang kukehendaki."

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA