Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 13:33

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 13:33

Sesudah peristiwa inipun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya q  yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan r  rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja, ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan.

AYT (2018)

Setelah perkara ini, Yerobeam tidak berbalik dari hidupnya yang jahat, tetapi mengangkat kembali imam-imam di bukit-bukit pengurbanan dari kalangan rakyat. Dia melantik siapa saja yang ingin menjadi imam di bukit-bukit pengurbanan.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 13:33

Arakian, maka kemudian dari pada perkara yang tersebut itu tiada juga ditinggalkan Yerobeam akan jalannya yang jahat itu, melainkan dijadikannya pula beberapa imam panggung akan orang dari pada segala pangkat kaum itu; barangsiapa yang suka ia itu juga dilantiknya akan imam panggung itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 13:33

Raja Yerobeam tetap tidak mau meninggalkan perbuatannya yang jahat. Untuk mengurus tempat-tempat ibadat yang telah didirikannya itu, ia terus saja memilih imam dari keluarga-keluarga biasa. Siapa saja yang mau, diangkatnya menjadi imam.

MILT (2008)

Setelah peristiwa ini, Yerobeam tidak berbalik dari jalannya yang jahat, bahkan dia mengangkat dari rakyat biasa untuk menjadi imam di bukit-bukit pengurbanan; siapa saja yang ingin, dia akan menahbiskannya menjadi imam di bukit-bukit pengurbanan itu.

Shellabear 2011 (2011)

Sesudah peristiwa itu pun Yerobeam tidak berbalik dari jalannya yang jahat. Sebaliknya, ia mengangkat pula imam-imam untuk bukit-bukit pengurbanan dari kalangan rakyat, dan melantik siapa saja yang mau menjadi imam di bukit-bukit pengurbanan.

AVB (2015)

Yerobeam masih tidak berbalik daripada jalannya yang jahat walaupun sesudah terjadinya peristiwa itu. Sebaliknya, dia mengangkat pula daripada kalangan rakyat imam untuk bukit pemujaan, dan melantik sesiapa sahaja yang mahu menjadi imam di bukit pemujaan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 13:33

Sesudah
<0310>
peristiwa
<01697>
inipun
<02088>
Yerobeam
<03379>
tidak
<03808>
berbalik
<07725>
dari kelakuannya
<01870>
yang jahat
<07451>
itu, tetapi mengangkat
<06213>
pula
<07725>
imam-imam
<03548>
dari kalangan
<07098>
rakyat
<05971>
untuk bukit-bukit pengorbanan
<01116>
. Siapa yang mau
<02655>
saja, ditahbiskannya
<03027> <04390>
menjadi
<01961>
imam
<03548>
untuk bukit-bukit pengorbanan
<01116>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 13:33

Arakian, maka kemudian
<0310>
dari pada perkara
<01697>
yang tersebut
<02088>
itu tiada
<03808>
juga ditinggalkan
<07725>
Yerobeam
<03379>
akan jalannya
<01870>
yang jahat
<07451>
itu, melainkan dijadikannya
<06213>
pula
<07725>
beberapa imam
<03548>
panggung
<01116>
akan orang dari pada segala pangkat
<07098>
kaum
<05971>
itu; barangsiapa yang suka
<02655>
ia itu juga dilantiknya
<03027> <04390>
akan
<01961>
imam
<03548>
panggung
<01116>
itu.
AYT ITL
Setelah
<0310>
perkara
<01697>
ini
<02088>
, Yerobeam
<03379>
tidak
<03808>
berbalik
<07725>
dari hidupnya
<01870>
yang jahat
<07451>
, tetapi mengangkat
<06213>
kembali
<07725>
imam-imam
<03548>
di bukit-bukit pengurbanan
<01116>
dari kalangan
<07098>
rakyat
<05971>
. Dia melantik
<04390> <03027>
siapa saja yang ingin
<02655>
menjadi
<01961>
imam
<03548>
di bukit-bukit pengurbanan
<01116>
.

[<0853>]
HEBREW
twmb
<01116>
ynhk
<03548>
yhyw
<01961>
wdy
<03027>
ta
<0853>
almy
<04390>
Upxh
<02655>
twmb
<01116>
ynhk
<03548>
Meh
<05971>
twuqm
<07098>
veyw
<06213>
bsyw
<07725>
herh
<07451>
wkrdm
<01870>
Mebry
<03379>
bs
<07725>
al
<03808>
hzh
<02088>
rbdh
<01697>
rxa (13:33)
<0310>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 13:33

Sesudah peristiwa inipun Yerobeam 1  tidak berbalik 2  dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula 2  imam-imam 4  dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau 3  saja, ditahbiskannya 4  menjadi imam 4  untuk bukit-bukit pengorbanan.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA