TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Keluaran 6:17-22

6:17 <04940> Mtxpsml <08096> yemsw <03845> ynbl <01648> Nwsrg <01121> ynb(6:17)

6:17 kai <2532> outoi <3778> uioi <5207> gedswn lobeni kai <2532> semei <4584> oikoi <3624> patriav <3965> autwn <846>

6:18 <08141> hns <03967> tamw <07970> Myslsw <07969> sls <06955> thq <02416> yyx <08141> ynsw <05816> layzew <02275> Nwrbxw <03324> rhuyw <06019> Mrme <06955> thq <01121> ynbw(6:18)

6:18 kai <2532> uioi <5207> kaay ambram kai <2532> issaar cebrwn kai <2532> ozihl kai <2532> ta <3588> eth <2094> thv <3588> zwhv <2222> kaay ekaton <1540> triakonta <5144> eth <2094>

6:19 <08435> Mtdltl <03878> ywlh <04940> txpsm <0428> hla <04187> yswmw <04249> ylxm <04847> yrrm <01121> ynbw(6:19)

6:19 kai <2532> uioi <5207> merari mooli kai <2532> omousi outoi <3778> oikoi <3624> patriwn leui <3017> kata <2596> suggeneiav <4772> autwn <846>

6:20 <08141> hns <03967> tamw <07970> Myslsw <07651> ebs <06019> Mrme <02416> yyx <08141> ynsw <04872> hsm <0853> taw <0175> Nrha <0853> ta <0> wl <03205> dltw <0802> hsal <0> wl <01733> wtdd <03115> dbkwy <0853> ta <06019> Mrme <03947> xqyw(6:20)

6:20 kai <2532> elaben <2983> ambram thn <3588> iwcabed yugatera <2364> tou <3588> adelfou <80> tou <3588> patrov <3962> autou <846> eautw <1438> eiv <1519> gunaika <1135> kai <2532> egennhsen <1080> autw <846> ton <3588> te <5037> aarwn <2> kai <2532> mwushn kai <2532> mariam thn <3588> adelfhn <79> autwn <846> ta <3588> de <1161> eth <2094> thv <3588> zwhv <2222> ambram ekaton <1540> triakonta <5144> duo <1417> eth <2094>

6:21 <02147> yrkzw <05298> gpnw <07141> xrq <03324> rhuy <01121> ynbw(6:21)

6:21 kai <2532> uioi <5207> issaar kore <2879> kai <2532> nafek kai <2532> zecri

6:22 <05644> yrtow <0469> Npulaw <04332> lasym <05816> layze <01121> ynbw(6:22)

6:22 kai <2532> uioi <5207> ozihl elisafan kai <2532> setriTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA