TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Daniel 10:1--12:13

Konteks
Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris
10:1 Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, p  raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar; q  firman itu benar r  dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. 10:2 Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung s  tiga minggu penuh: 10:3 makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku t  dan aku tidak berurap sampai berlalu tiga minggu penuh. 10:4 Pada hari kedua puluh empat bulan pertama, ketika aku ada di tepi u  sungai besar, yakni sungai Tigris, v  10:5 kuangkat mukaku, w  lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan 1  x  dan berikat pinggang emas y  dari ufas. 10:6 Tubuhnya seperti permata Tarsis z  dan wajahnya seperti cahaya kilat; a  matanya seperti suluh b  yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga c  yang digilap, dan suara d  ucapannya seperti gaduh orang banyak. 10:7 Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku, tidak melihatnya; e  tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi; 10:8 demikianlah aku tinggal seorang diri. f  Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku; g  aku menjadi pucat h  sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan i  padaku. 10:9 Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. j  10:10 Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku k  dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. l  10:11 Katanya kepadaku: "Daniel, engkau orang yang dikasihi 2 , m  camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah n  pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu." Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. 10:12 Lalu katanya kepadaku: "Janganlah takut, o  Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu p  di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu q  r  itu. 10:13 Pemimpin s  kerajaan orang Persia berdiri dua puluh satu hari lamanya menentang aku 3 ; tetapi kemudian Mikhael, t  salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. 10:14 Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti u  apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir; v  sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari w  itu." 10:15 Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkelu x . 10:16 Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku; lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara, y  kataku kepada yang berdiri di depanku itu: "Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, z  dan tidak ada lagi kekuatan padaku. 10:17 Masakan aku, hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku! Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas a  padaku?" 10:18 Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh b  aku pula dan memberikan aku kekuatan, c  10:19 dan berkata: "Hai engkau yang dikasihi, d  janganlah takut, sejahteralah e  engkau, jadilah kuat, f  ya, jadilah kuat!" Sementara ia berbicara dengan aku, aku merasa kuat lagi dan berkata: "Berbicaralah kiranya tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. g " 10:20 Lalu katanya: "Tahukah engkau, mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani 4  h  akan datang. 10:21 Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam Kitab Kebenaran. i  Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikhael, j  pemimpinmu itu, 11:1 seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, k  orang Media itu."
Raja negeri Utara dan raja negeri Selatan
11:2 "Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar 5 . l  Sesungguhnya, tiga raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua, dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. m  11:3 Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa 6 , yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. n  11:4 Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, o  jatuh bukan kepada keturunannya, dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya; sebab kerajaannya akan runtuh p  dan menjadi milik orang-orang yang lain dari pada orang-orang ini. 11:5 Maka raja negeri Selatan 7  akan menjadi kuat; tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat dari padanya dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. 11:6 Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu: puteri raja negeri Selatan 8  akan datang kepada raja negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi puteri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan: puteri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawininya. 11:7 Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan puteri itu 9  menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri Utara q  dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa. 11:8 Bahkan dewa-dewa r  mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir, s  lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri Utara. 11:9 Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri Selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. 11:10 Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang 10 , dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar, lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah; t  dan pada serbuan yang kedua kalinya ia akan sampai ke benteng musuhnya. 11:11 Maka menggeramlah raja negeri Selatan itu, lalu maju berperang melawan raja negeri Utara, yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh u  ke tangan musuhnya. 11:12 Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah; walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan. 11:13 Lalu untuk kedua kalinya raja negeri Utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama, dan beberapa tahun kemudian, ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. 11:14 Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri Selatan; juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. 11:15 Maka raja negeri Utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan v  dan merebut kota yang berbenteng; dan tentara negeri Selatan tidak akan dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan, 11:16 sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, w  dan tidak ada seorangpun yang dapat bertahan menghadapinya; x  ia akan menduduki Tanah Permai 11  dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. y  11:17 Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu: ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang puterinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu, tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil z  dan tidak akan menguntungkannya. 11:18 Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir a  dan banyak yang direbutnya; tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. b  11:19 Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri; tetapi ia akan tergelincir dan jatuh 12  c  dan tidak akan ditemukan lagi. d  11:20 Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah e  dari kerajaan itu, tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan 13 , bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. 11:21 Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina 14 , f  yang tidak memperoleh martabat raja; g  tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. 11:22 Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan h  di hadapannya dan dihancurkan, i  bahkan juga seorang raja Perjanjian. 11:23 Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang, j  dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orang-orangnya. 11:24 Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu, dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya; k  juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. 11:25 Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan raja negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar; dan walaupun raja negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan, sebab akan diadakan siasat terhadap dia, 11:26 dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya: tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. 11:27 Dan kedua raja itu bermaksud jahat, l  dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi; m  tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. n  11:28 Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang Perjanjian Kudus 15 ; dan itu dilakukannya, lalu pulang ke negerinya. 11:29 Pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri Selatan, tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama, 11:30 karena akan datang kapal-kapal orang Kitim o  melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. p  Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam q  terhadap Perjanjian Kudus dan ia akan bertindak: setelah pulang kembali, ia akan menujukan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan Perjanjian Kudus. 11:31 Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari r  dan menegakkan kekejian yang membinasakan. s  11:32 Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap Perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin; tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak 16 . t  11:33 Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, u  tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. v  11:34 Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. w  11:35 Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian x  di antara mereka, sampai pada akhir zaman; sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. 11:36 Raja itu akan berbuat sekehendak hati; ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya 17  y  terhadap setiap allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala allah z  ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh a  sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka b  itu; sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. c  11:37 Juga para allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya; baik pujaan orang-orang perempuan maupun allah manapun juga tidak akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. 11:38 Tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati dewa benteng-benteng: dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. 11:39 Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan; ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. 11:40 Tetapi pada akhir zaman raja negeri Selatan d  akan berperang dengan dia, dan raja negeri Utara itu akan menyerbunya e  dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal; dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. f  11:41 Juga Tanah Permai g  akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh; tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, h  tanah Moab i  dan bagian yang penting dari bani Amon. 11:42 Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. 11:43 Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, j  dan orang Libia k  serta orang Etiopia akan mengikuti dia. 11:44 Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. 11:45 Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung l  Permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya 18  dan tidak ada seorangpun yang menolongnya."
Akhir zaman
12:1 "Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, m  pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu; dan akan ada suatu waktu kesesakan n  yang besar 19 , seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, o  yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam Kitab p  itu. 12:2 Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun 20 , q  sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian r  yang kekal. 12:3 Dan orang-orang bijaksana s  akan bercahaya 21  t  seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran u  seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. v  12:4 Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah w  Kitab itu 22  sampai pada akhir zaman; x  banyak orang akan menyelidikinya, y  dan pengetahuan akan bertambah." 12:5 Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah z  sana. 12:6 Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, a  yang ada di sebelah atas air sungai itu: "Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? b " 12:7 Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, c  sambil mengangkat tangan kanan d  dan tangan kirinya ke langit: "Satu masa dan dua masa dan setengah masa; e  dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa f  yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi! g " 12:8 Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya, lalu kutanya: "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" 12:9 Tetapi ia menjawab: "Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai h  sampai akhir zaman. i  12:10 Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan j  dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik; k  tidak seorangpun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya 23 . l  12:11 Sejak dihentikan korban m  sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan n  itu ada seribu dua ratus dan sembilan puluh hari. o  12:12 Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti p  dan mencapai seribu tiga ratus tiga puluh lima hari. q  12:13 Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, r  dan engkau akan beristirahat, s  dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu t  u  pada kesudahan zaman."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:5]  1 Full Life : SEORANG YANG BERPAKAIAN KAIN LENAN.

Nas : Dan 10:5

Daniel dikunjungi oleh makhluk sorgawi, kemungkinan besar seorang malaikat, karena utusan itu berbicara tentang dihalangi oleh pemimpin kerajaan Persia (yaitu, roh jahat) sehingga memerlukan bantuan Mikhael

(lihat cat. --> Dan 10:13).

[atau ref. Dan 10:13]

[10:11]  2 Full Life : ENGKAU ORANG YANG DIKASIHI.

Nas : Dan 10:11

Kemuliaan dan semarak penglihatan ini menyedot kekuatan Daniel; kemudian tangan seorang malaikat menyentuh dan mengangkatnya sampai bertumpu pada tangan dan lututnya. Semangat Daniel dibangkitkan ketika malaikat itu menyebut dia sebagai "orang yang dikasihi" dan mengatakan padanya, "Janganlah takut" (ayat Dan 10:12). Allah mengasihi dunia (Yoh 3:16), tetapi Ia menanggapi secara khusus kasih dan kesetiaan umat yang, seperti Daniel, adalah hamba-hamba-Nya yang sejati. Umat Allah yang setia tidak perlu takut ketika Allah berbicara kepada mereka.

[10:13]  3 Full Life : PEMIMPIN KERAJAAN ORANG PERSIA ... MENENTANG AKU.

Nas : Dan 10:13

Ketika Daniel berdoa dan berpuasa, suatu pertempuran rohani yang dahsyat sedang terjadi.

  1. 1) Pemimpin orang Persia menghalangi Daniel menerima berita Allah dari malaikat itu. Karena pertentangan ini, Daniel harus menunggu dua puluh satu hari untuk menerima penyataan itu. Pemimpin Persia ini bukan raja manusia, tetapi roh jahat dari kerajaan Iblis. Ia baru dikalahkan ketika malaikat Mikhael, pemimpin Israel (ayat Dan 10:21), datang menolong malaikat itu. Sekalipun kekuatan-kekuatan setan hendak menghalangi penerimaan penglihatan tentang Israel ini, pemimpin malaikat Israel ini (Dan 12:1) terbukti lebih kuat (bd. Wahy 12:7-12).
  2. 2) Peristiwa ini memberikan pandangan sekilas tentang pertempuran-pertempuran yang tidak kelihatan di dunia rohani demi kita. Perhatikan bahwa Allah telah menanggapi doa Daniel, tetapi jawaban itu tertunda selama 21 hari oleh kekuatan-kekuatan setan. Karena kita tahu bahwa Iblis senantiasa berusaha untuk menghalangi doa-doa kita (2Kor 2:11), kita harus bertekun di dalam doa (bd. Luk 18:1-8) kendatipun seluruh kekuatan rohani yang jahat dipersiapkan menentang kita

    (lihat cat. --> Ef 6:11;

    lihat cat. --> Ef 6:12;

    [atau ref. Ef 6:11-12]

    lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).

[10:20]  4 Full Life : PEMIMPIN ORANG PERSIA ... YUNANI.

Nas : Dan 10:20

Bangsa-bangsa di dunia mempunyai roh-roh jahat yang kuat yang ditugaskan membantu mereka menentang kekuatan-kekuatan Allah dan memperluas kejahatan dan kefasikan di antara bangsa itu.

[11:2]  5 Full Life : AKU AKAN MEMBERITAHUKAN KEPADAMU HAL YANG BENAR.

Nas : Dan 11:2

"Hal yang benar" adalah sebuah nubuat yang berisi garis besar peristiwa-peristiwa penting yang membawa kepada naiknya Antiokhus Epifanes, penguasa Yunani yang mencemarkan Bait Suci (ayat Dan 11:2-35). Persia akan memiliki tiga raja lagi, Kambisus I (530-522 SM), Pseudo-Merdis atau Gaumata (522 SM), dan Darius I (522-486 SM). Kemudian, raja keempat Ahasyweros (486-465 SM) akan berperang melawan Yunani. Dengan disebutnya Yunani (kerajaan berikutnya), Persia tidak disebut lagi sekalipun masih bertahan beberapa waktu.

[11:3]  6 Full Life : RAJA YANG GAGAH PERKASA.

Nas : Dan 11:3

Yang dimaksud adalah Aleksander Agung (336-323 SM), yang wafat pada puncak kekuasaannya; kerajaannya tidak diwarisi oleh keturunannya, melainkan dibagi di antara empat panglimanya (ayat Dan 11:4;

lihat cat. --> Dan 7:3).

[atau ref. Dan 7:3]

[11:5]  7 Full Life : RAJA NEGERI SELATAN.

Nas : Dan 11:5

Raja negeri Selatan yang pertama ini ialah Ptolemeus I Soter dari Mesir (323-285 SM); panglima yang disebut ialah Seleukus I Nikator (311-280 SM).

[11:6]  8 Full Life : PUTERI RAJA NEGERI SELATAN.

Nas : Dan 11:6

Setelah beberapa tahun, Berenike, putri Ptolemeus II Filadelfus dari Mesir (285-246 SM) menikah dengan Antiokhus II Teos (261-246 SM), raja dari utara yang telah menceraikan Laodike untuk menikahinya. Tahun 246 SM Ptolemeus II wafat; kurang lebih pada waktu yang sama Laodike membunuh Berenike, Antiokhus, dan putra mereka.

[11:7]  9 Full Life : SUATU TUNAS YANG SEAKAR DENGAN PUTRI ITU.

Nas : Dan 11:7-9

Yang dimaksud adalah adik laki-laki Berenike, Ptolemeus III Euergetes dari Mesir (246-221 SM), yang mengalahkan raja utara Seleukus II Calinicus (246-226 SM). Ptolemeus III memasuki "benteng" (mungkin Antiokhia Siria) dan membawa ke Mesir patung-patung Siria bersama dengan patung-patung Mesir yang dirampas Raja Persia Kambisus ketika menaklukkan Mesir pada tahun 525 SM. Ptolemeus III kembali ke Mesir dengan membawa banyak barang rampasan, tetapi dia menahan diri dan tidak menyerang Seleukus lagi. Setelah beberapa waktu, Seleukus berusaha menyerbu Mesir untuk menutup kerugiannya, tetapi dia gagal dan terpaksa kembali ke negerinya.

[11:10]  10 Full Life : ANAK-ANAKNYA AKAN BERSIAP UNTUK BERPERANG.

Nas : Dan 11:10-12

Dua putra Seleukus II ialah Seleukus III Ceraunus (226-223 SM) dan Antiokhus III Agung (223-187 SM). Antiokhus III dikalahkan oleh Ptolemeus IV Filopater (221-203 SM) dengan kehilangan sekitar 10.000 tentara di benteng Rafia, Palestina selatan.

[11:16]  11 Full Life : TANAH PERMAI.

Nas : Dan 11:16

Antiokhus III menyerang Mesir pada tahun 200 SM, tetapi dikalahkan oleh raja Selatan, Ptolemeus V Epifanes (203-181 SM); Antiokhus kemudian memperoleh kekuatan baru dan menaklukkan kota Sidon yang pertahanannya amat kuat (ayat Dan 11:15). Pada tahun 197 SM, Antiokhus berhasil menguasai "Tanah Permai," yaitu Palestina.

[11:19]  12 Full Life : AKAN TERGELINCIR DAN JATUH.

Nas : Dan 11:19

Setelah beberapa tahun, Antiokhus III mengadakan perjanjian damai dengan Mesir (194 SM) dan memberikan putrinya Kleopatra I sebagai istri Ptolemeus V. Antiokhus III kemudian menyerbu ke utara tetapi dikalahkan di Magnesia, Asia Kecil pada tahun 190 SM. Tiga tahun kemudian (187 SM) ia berusaha untuk menjarah sebuah kuil kafir di propinsi Elimias, namun dia gugur dalam usaha itu.

[11:20]  13 Full Life : IA AKAN DIBINASAKAN.

Nas : Dan 11:20

Pembunuhan Seleukus IV Filopater (187-175 SM) diatur oleh menteri keuangannya, Heliodorus.

[11:21]  14 Full Life : SEORANG YANG HINA.

Nas : Dan 11:21

Pasal ini telah menuju pada naiknya "seorang yang hina," Antiokhus IV Epifanes (175-164 SM), saudara Seleukus IV. Ia merebut takhta yang sebenarnya menjadi hak Demetrius, putra Seleukus IV yang masih muda. Antiokhus (tanduk kecil yang membesar dari Dan 8:9-14,23-25) mengadakan beberapa aksi militer terhadap Mesir. Ia membunuh "raja Perjanjian" (sebuah nubuat tentang pembunuhan imam besar Onias pada tahun 170 SM, ayat Dan 11:22). Perjanjiannya dengan negeri-negeri lain penuh dengan persekongkolan rahasia dan tipu daya. Ia mendukung Ptolemeus Filometor melawan Ptolemeus Euergetes karena alasan-alasan yang mementingkan diri dan menyerang kota-kota kaya pada masa damai (ayat Dan 11:24). Serangan-serangannya terhadap Mesir berhasil karena mereka yang seharusnya membantu Mesir tidak membantu, dan Antiokhus bisa pulang dengan kekayaan besar (ayat Dan 11:25-28).

[11:28]  15 Full Life : HATINYA BERMAKSUD MENENTANG PERJANJIAN KUDUS.

Nas : Dan 11:28

Antiokhus mengembangkan rasa benci terhadap orang Yahudi dan hukum perjanjian kudus mereka. Dia yakin bahwa kebudayaan dan bahasa Yunani lebih unggul daripada kebudayaan dan bahasa lainnya, dan ia membenci orang Yahudi karena agama mereka terlalu ekslusif. Sekitar 168 SM ia menyerbu Mesir lagi, tetapi kapal-kapal dari pesisir barat (ayat Dan 11:30) di bawah pimpinan konsul Roma Laenas mengalahkannya, dan dia kembali ke negerinya. Di situ ia melampiaskan kekecewaannya pada orang Yahudi, sekalipun beberapa di antara mereka mengkhianati perjanjian kudus dan bergabung dengannya; orang Yahudi murtad ini mengajak Antiokhus untuk memasukkan kebudayaan dan agama Yunani (ayat Dan 11:30). Maka berangkatlah Antiokhus ke Yerusalem, mempersembahkan seekor babi di mezbah Bait Suci, menghentikan persembahan-persembahan harian yang dituntut hukum Allah dan mendirikan patung Zeus dewa Yunani, di tempat kudus; mezbah untuk Zeus inilah merupakan "kekejian yang membinasakan" (ayat Dan 11:31), serta melambangkan kekejian lain yang oleh Yesus dinubuatkan akan terjadi pada hari-hari terakhir zaman ini

(lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

[11:32]  16 Full Life : YANG MENGENAL ALLAHNYA AKAN TETAP KUAT DAN AKAN BERTINDAK.

Nas : Dan 11:32

Rayuan merusak beberapa orang Yahudi dan membuat mereka bergabung dengan Antiokhus, tetapi Allah senantiasa mempunyai kaum sisa yang setia di antara orang Yahudi zaman PL (lih. 1Raj 19:18;

lihat cat. --> Yes 6:13;

lihat cat. --> Yes 8:16;

lihat cat. --> Yes 10:20).

[atau ref. Yes 6:13; 8:16; 10:20]

Dalam situasi ini pun masih ada orang Yahudi yang mengenal Allah dan tetap setia kepada-Nya. Sekalipun penganiayaan oleh Antiokhus berlangsung terus, orang Yahudi yang setia di bawah pimpinan Yudas Makabe dari keluarga imam Hasmonea menentang dengan keras dan bergerilya terus sehingga akhirnya Antiokhus putus asa dan membawa pulang tentaranya; setelah itu Bait Suci dikuduskan kembali dan dian-dian dinyalakan lagi, suatu peristiwa yang oleh orang Yahudi masih dirayakan sebagai Pesta Hanukah. Akan tetapi, Allah belum selesai bertindak terhadap orang Yahudi (lih. ayat Dan 11:35); suatu proses penyaringan masih berlangsung terus hingga akhir zaman.

[11:36]  17 Full Life : MENINGGIKAN DAN MEMBESARKAN DIRINYA.

Nas : Dan 11:36-45

Nubuat-nubuat di dalam ayat-ayat ini tidak cocok untuk Antiokhus. Disebutnya "akhir zaman" (ayat Dan 11:35,40) menunjukkan bahwa nubuat ini melompat ke depan sampai akhir zaman dan menunjuk tokoh yang dilambangkan Antiokhus, yaitu antikristus

(lihat cat. --> Dan 7:8;

lihat cat. --> Dan 9:27).

[atau ref. Dan 7:8; 9:27]

Antikristus akan menjadi pemimpin diktator yang akan menampilkan dirinya sebagai lebih besar dari dewa manapun dan akan mengucapkan "kata-kata yang tak senonoh" (hujatan) terhadap Allah yang benar; ia akan dibiarkan berhasil untuk sesaat sehingga menggenapi nubuat ini. Dia tidak menunjukkan sikap menghormati "para allah (Allah) nenek moyangnya" (ayat Dan 11:37; Ibrani _'elohim_ yang bisa berarti dewa atau Allah); ia juga tidak akan menghiraukan "pujaan orang-orang perempuan" (beberapa orang beranggapan bahwa yang dimaksud adalah Tamuz, dewi kesuburan Babel; Yeh 8:14). Satu-satunya dewa yang akan dihormatinya ialah "dewa benteng-benteng" (ayat Dan 11:38) yang mungkin mengacu kepada kemahirannya sendiri dalam berperang. Ia juga akan membagi-bagi kembali semua wilayah yang telah ditaklukkannya sehingga menguntungkan dirinya (ayat Dan 11:39).

[11:45]  18 Full Life : IA AKAN MENEMUI AJALNYA.

Nas : Dan 11:45

Sekalipun antikristus akan berhasil untuk sesaat, masih akan terjadi beberapa pertempuran dengan raja lain dari Utara dan seorang raja lagi dari Selatan, yang memuncak dalam perang Harmagedon, di mana antikristus akhirnya akan dikalahkan oleh pedang yang keluar dari mulut Kristus (yaitu oleh firman-Nya) dan dicampakkan ke dalam lautan api (Wahy 19:20).

[12:1]  19 Full Life : WAKTU KESESAKAN BESAR.

Nas : Dan 12:1

Daniel menubuatkan suatu masa penuh kesulitan bagi Israel, yang menggenapi Yer 30:7 (juga lih. Mat 24:15,21; Wahy 6:17), tetapi maksud Allah masih untuk melepaskan umat Daniel yang namanya tertulis "dalam Kitab itu" (yaitu, "kitab kehidupan"; lih. Fili 4:3; Wahy 3:5; Wahy 21:27). Mereka akhirnya akan mempercayai Yesus sebagai Mesias, Juruselamat, dan Tuhan mereka.

[12:2]  20 Full Life : BANYAK ... AKAN BANGUN.

Nas : Dan 12:2

Ayat ini berisi petunjuk PL yang paling jelas tentang kebangkitan orang benar dan orang fasik (bd. Ayub 19:25-26; Mazm 16:10; Yes 26:19), menyatakan bahwa hanya ada dua takdir bagi umat manusia. Yesus memberitahukan adanya dua kebangkitan yang berbeda (Yoh 5:28-29).

[12:3]  21 Full Life : ORANG-ORANG BIJAKSANA AKAN BERCAHAYA.

Nas : Dan 12:3

Orang bijaksana, sebagaimana diuraikan dalam PL, adalah orang saleh. Mereka menunjukkan hikmat mereka bukan hanya dengan cara hidup mereka, tetapi dengan efek kehidupan dan kesaksian mereka, karena mereka menuntun banyak orang kepada hidup yang benar. Cahaya mereka berarti bahwa mereka akan diubah, dan kemuliaan Allah akan terpancar di dalam dan melalui mereka.

[12:4]  22 Full Life : METERAIKANLAH KITAB ITU.

Nas : Dan 12:4

Daniel diperintahkan untuk memeteraikan kitab itu; nubuat-nubuat itu bukan hanya untuk zamannya, tetapi juga untuk akhir zaman, untuk mendorong orang yang hidup pada masa itu. Daniel kemudian melihat dua malaikat, satu di tiap-tiap tepi sungai, sambil bertanya berapa lama hingga akhir zaman tiba. Orang yang berpakaian kain lenan (bd. Dan 10:5-6) bersumpah demi Allah bahwa waktunya akan menjadi tiga setengah tahun, mungkin mengacu kepada paruhan terakhir dari tujuh masa yang ke-70

(lihat cat. --> Dan 9:27).

[atau ref. Dan 9:27]

[12:10]  23 Full Life : ORANG-ORANG BIJAKSANA AKAN MEMAHAMINYA.

Nas : Dan 12:10

Daniel diberi tahu bahwa pengertian penuh tentang nubuat ini baru akan tiba pada akhir zaman. Pada saat itu, beberapa orang akan dimurnikan melalui ujian; mereka inilah orang bijaksana yang akan mengerti. Tidak ada orang fasik atau pemberontak di antara mereka. Selanjutnya, akan ada "kekejian yang membinasakan" (bd. Mat 24:15;

lihat art. KESENGSARAAN BESAR),

yang akan diikuti oleh sebuah periode selama 1.290 hari, sama dengan tiga setengah tahun kesengsaraan terakhir ditambah 45 hari. Berkat khusus juga akan diberikan kepada mereka yang melalui 1.335 hari. Makna dari hari-hari ini tidak dijelaskan kepada Daniel, tetapi penglihatan ini memberi tahu kita bahwa akan ada jangka waktu di antara perang Harmagedon dan penetapan penuh kerajaan seribu tahun. Yang penting bagi kita ialah bahwa orang bijaksana (orang saleh) akan memahaminya; walaupun mereka tidak mengerti segala sesuatu, mereka akan cukup mengerti mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman untuk membuat mereka percaya kepada Yesus dan kerajaan-Nya serta memasuki bentuknya yang terakhir.TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA