TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 28:1--31:31

Konteks
28:1 Orang fasik lari, w  walaupun tidak ada yang mengejarnya, x  tetapi orang benar merasa aman seperti singa y  muda. 28:2 Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. 28:3 Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. 28:4 Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. 28:5 Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari TUHAN 1  mengerti segala sesuatu. 28:6 Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya dari pada orang yang berliku-liku z  jalannya, sekalipun ia kaya. 28:7 Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. a  28:8 Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, b  mengumpulkan itu untuk orang-orang c  yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. d  28:9 Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian 2 . e  28:10 Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lobangnya sendiri, f  tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. 28:11 Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. 28:12 Jika orang benar menang, banyaklah pujian g  orang, tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. h  28:13 Siapa menyembunyikan pelanggarannya 3  i  tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya j  dan meninggalkannya akan disayangi. k  28:14 Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan TUHAN, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. 28:15 Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. 28:16 Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. 28:17 Orang yang menanggung darah orang lain akan lari l  sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya! 28:18 Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, m  tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh n  ke dalam lobang. 28:19 Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. o  28:20 Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat 4 , tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. p  28:21 Memandang bulu q  tidaklah baik, r  tetapi untuk sekerat roti s  orang membuat pelanggaran. 28:22 Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. t  28:23 Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi dari pada orang yang menjilat. u  28:24 Siapa merampasi ayah dan ibunya v  dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. w  28:25 Orang yang loba, menimbulkan pertengkaran, x  tetapi siapa percaya kepada TUHAN, y  diberi kelimpahan. 28:26 Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, z  tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. a  28:27 Siapa memberi kepada orang miskin 5  tak akan berkekurangan, b  tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. c  28:28 Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, d  tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. 29:1 Siapa bersitegang leher, e  walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan f  tanpa dapat dipulihkan g  lagi 6 . 29:2 Jika orang benar bertambah, bersukacitalah h  rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, i  berkeluhkesahlah j  rakyat. 29:3 Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, k  tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. l  29:4 Dengan keadilan seorang raja menegakkan m  negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. 29:5 Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. n  29:6 Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, o  tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. 29:7 Orang benar mengetahui hak orang lemah 7 , p  tetapi orang fasik tidak mengertinya. 29:8 Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. q  29:9 Jika orang bijak beperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. 29:10 Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, r  tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. 29:11 Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, s  tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. t  29:12 Kalau pemerintah u  memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. v  29:13 Si miskin dan si penindas bertemu, dan TUHAN membuat mata kedua orang itu bersinar. w  29:14 Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, takhtanya tetap kokoh x  untuk selama-lamanya. 29:15 Tongkat dan teguran 8  mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. y  29:16 Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan z  mereka. 29:17 Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan mendatangkan sukacita kepadamu. a  29:18 Bila tidak ada wahyu 9 , menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. b  29:19 Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. 29:20 Kaulihat orang yang cepat dengan kata-katanya; harapan lebih banyak bagi orang bebal dari pada bagi orang itu. c  29:21 Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. 29:22 Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar, banyak pelanggarannya. d  29:23 Keangkuhan merendahkan orang, e  tetapi orang yang rendah hati, menerima pujian. f  29:24 Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. g  29:25 Takut h  kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada TUHAN, i  dilindungi. j  29:26 Banyak orang mencari muka pada pemerintah, k  tetapi dari TUHAN orang menerima keadilan. l  29:27 Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar, orang yang jujur m  jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.
Perkataan-perkataan Agur bin Yake
30:1 Perkataan n  Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu: Aku berlelah-lelah, ya Allah, aku berlelah-lelah, sampai habis tenagaku. 30:2 Sebab aku ini lebih bodoh dari pada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. 30:3 Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal Yang Mahakudus. o  30:4 Siapakah yang naik p  ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? q  Siapakah yang telah membungkus air r  dengan kain? s  Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya t  dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu! 30:5 Semua firman Allah adalah murni 10 . u  Ia adalah perisai v  bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya. 30:6 Jangan menambahi w  firman-Nya 11 , supaya engkau tidak ditegur-Nya dan dianggap pendusta. 30:7 Dua hal aku mohon kepada-Mu, jangan itu Kautolak sebelum aku mati, yakni: 30:8 Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan 12 . Biarkanlah aku menikmati makanan x  yang menjadi bagianku. 30:9 Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal-Mu y  dan berkata: Siapa TUHAN z  itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan mencemarkan nama Allahku. a  30:10 Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. 30:11 Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. b  30:12 Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, c  tetapi belum dibasuh dari kotorannya d  sendiri. 30:13 Ada keturunan yang berpandangan angkuh, e  yang terangkat kelopak matanya. 30:14 Ada keturunan yang giginya f  adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, g  untuk memakan habis h  dari bumi orang-orang yang tertindas, i  orang-orang yang miskin di antara manusia. j  30:15 Si lintah mempunyai dua anak perempuan: "Untukku!" dan "Untukku!" Ada tiga hal yang tak akan kenyang, k  ada empat hal yang tak pernah berkata: "Cukup!" 30:16 Dunia orang mati, l  dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata: "Cukup!" 30:17 Mata yang mengolok-olok m  ayah, dan enggan mendengarkan ibu 13  akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak rajawali. n  30:18 Ada tiga hal yang mengherankan aku, bahkan, ada empat hal yang tidak kumengerti: 30:19 jalan rajawali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. 30:20 Inilah jalan perempuan yang berzinah: ia makan, lalu menyeka mulutnya, dan berkata: Aku tidak berbuat jahat. o  30:21 Karena tiga hal bumi gemetar, bahkan, karena empat hal ia tidak dapat tahan: 30:22 karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, p  karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, 30:23 karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. 30:24 Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan: 30:25 semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas, q  30:26 pelanduk, r  bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu, 30:27 belalang s  yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur, 30:28 cicak yang dapat kautangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. 30:29 Ada tiga binatang yang gagah langkahnya, bahkan, empat hal yang gagah jalannya, yakni: 30:30 singa, yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. 30:31 Ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. 30:32 Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut! t  30:33 Sebab, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.
Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya
31:1 Inilah perkataan u  Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. 31:2 Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak nazarku? v  31:3 Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. w  31:4 Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur 14 , x  ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras, 31:5 jangan sampai karena minum y  ia melupakan apa yang telah ditetapkan, z  dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. 31:6 Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa 15 , dan anggur a  itu kepada yang susah hati. 31:7 Biarlah ia minum b  dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. 31:8 Bukalah mulutmu c  untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. 31:9 Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin d  hak mereka.
Puji-pujian untuk isteri yang cakap
31:10 Isteri yang cakap 16  e  siapakah akan mendapatkannya? f  Ia lebih berharga dari pada permata. 31:11 Hati suaminya g  percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. h  31:12 Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 31:13 Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. i  31:14 Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. 31:15 Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. 31:16 Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. 31:17 Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. 31:18 Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. 31:19 Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. 31:20 Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. j  31:21 Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. 31:22 Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. 31:23 Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua k  negeri. 31:24 Ia membuat pakaian dari lenan, dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. 31:25 Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. 31:26 Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. l  31:27 Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. 31:28 Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia: 31:29 Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. 31:30 Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji. 31:31 Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji m  dia di pintu-pintu gerbang!
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[28:5]  1 Full Life : ORANG YANG MENCARI TUHAN.

Nas : Ams 28:5

Lihat cat. --> 2Taw 14:4;

lihat cat. --> 2Taw 26:5.

[atau ref. 2Taw 14:4; 26:5]

[28:9]  2 Full Life : DOANYA ADALAH KEKEJIAN.

Nas : Ams 28:9

Allah tidak akan menjawab doa orang yang tidak sungguh-sungguh mengabdi untuk taat kepada-Nya dan firman-Nya. Berkompromi dalam komitmen kita kepada Allah dan firman-Nya dengan ikut serta dalam kesenangan berdosa, biarpun sedikit, akan menjadikan doa-doa kita tidak efektif (bd. Ams 15:29; Mazm 66:18; Yes 59:2;

lihat art. BERDOA DENGAN EFEKTIF).

Berdoa tanpa kasih untuk firman dan hukum Allah adalah kemunafikan dan menghina Dia

(lihat cat. --> 1Yoh 3:22).

[atau ref. 1Yoh 3:22]

[28:13]  3 Full Life : SIAPA MENYEMBUNYIKAN PELANGGARANNYA.

Nas : Ams 28:13

Orang yang berusaha menyangkal dosanya atau berusaha menyembunyikan daripada mengakui, menyesali, dan meninggalkannya tidak akan berkembang secara rohani. Akan tetapi, pengampunan dan kemurahan Allah tersedia bagi semua yang datang kepada Allah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh

(lihat cat. --> Mat 3:2).

[atau ref. Mat 3:2]

[28:20]  4 Full Life : ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA MENDAPAT BANYAK BERKAT.

Nas : Ams 28:20

Lihat cat. --> Luk 24:50.

[atau ref. Luk 24:50]

[28:27]  5 Full Life : MEMBERI KEPADA ORANG MISKIN.

Nas : Ams 28:27

Allah akan memelihara orang yang membantu orang yang miskin dan kekurangan (bd. Ams 11:24-25; 14:21; 19:17; 21:26;

lihat art. PEMELIHARAAN ORANG MISKIN DAN MELARAT).

Berkat-berkat Allah melimpah atas mereka yang memberi untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah atau rohaniah orang lain

(lihat cat. --> 2Kor 8:2;

lihat cat. --> 2Kor 9:6;

lihat cat. --> 2Kor 9:8).

[atau ref. 2Kor 8:2; 9:6-8]

[29:1]  6 Full Life : DIREMUKKAN TANPA DAPAT DIPULIHKAN LAGI.

Nas : Ams 29:1

Orang yang berkali-kali menolak teguran dan penginsafan jelas Roh Kudus (Yoh 16:8-11) dan membenci didikan dan teguran-Nya (Ibr 12:5-11,25) menghadapi risiko mengeraskan hati mereka hingga mencapai titik dikerat dari kemurahan Allah dan dihukum oleh-Nya. Tidak seorang pun dapat berbuat dosa terus-menerus dan menolak kasih karunia, kemurahan, serta kasih Allah tanpa akhirnya mengalami penderitaan yang tidak dapat diganti (bd. 1Sam 2:25;

lihat art. KEMURTADAN PRIBADI).

[29:7]  7 Full Life : ORANG BENAR MENGETAHUI HAK ORANG LEMAH.

Nas : Ams 29:7

Perhatian terhadap kemiskinan dan kekurangan dinyatakan kepada Israel sebagai standar kebenaran Allah di bawah perjanjian yang lama

(lihat cat. --> Ams 28:27).

[atau ref. Ams 28:27]

Para pengikut Kristus yang sejati juga akan sama-sama merasa perhatian-Nya agar orang miskin diperlakukan dengan adil dan penuh belas kasihan (lih. Luk 6:20-21; Kis 4:34-35; 6:1-6; 20:38; 1Kor 16:2;

lihat cat. --> Yak 1:27).

[atau ref. Yak 1:27]

[29:15]  8 Full Life : TONGKAT DAN TEGURAN.

Nas : Ams 29:15

Anak-anak yang tidak dididik, didisiplin, dan dikendalikan oleh orang-tuanya kemudian akan memalukan orang-tuanya dan merusak diri merka sendiri. Kadang-kadang kata-kata teguran saja sudah cukup; pada saat lain kata-kata itu harus disertai tongkat disiplin (bd. ayat Ams 29:17;

lihat cat. --> Ams 13:24).

[atau ref. Ams 13:24]

Jikalau disiplin jasmaniah dipergunakan, sangat penting bahwa itu disertai penjelasan supaya anak itu mengerti dengan jelas mengapa tongkat dipakai dan kelakuan bagaimana yang diharapkan.

[29:18]  9 Full Life : BILA TIDAK ADA WAHYU.

Nas : Ams 29:18

Ketika tidak ada penyataan jelas dan pernyataan tegas tentang kehendak dan standar Allah, umat Allah kehilangan keyakinan alkitabiah mereka, membuang pengekangan moral mereka dan akhirnya musnah (bd. Kel 32:25). Kehendak Allah yang dinyatakan dan perintah-Nya yang benar sebagaimana diungkapkan dalam Alkitab harus senantiasa dihadapkan kepada jemaat, jika tidak banyak akan mulai menjadi serupa dengan dunia (bd. Rom 12:1-2) dan melanggar hukum Allah.

[30:5]  10 Full Life : SEMUA FIRMAN ALLAH ADALAH MURNI.

Nas : Ams 30:5

Lihat art. PENGILHAMAN DAN KEKUASAAN ALKITAB.

[30:6]  11 Full Life : JANGAN MENAMBAHI FIRMAN-NYA.

Nas : Ams 30:6

Firman Allah tidak boleh dicampur dengan pikiran dan perkiraan manusia, sebagaimana yang dijumpai dalam filsafat, psikologi, sihir, dan spiritisme duniawi. Kebenaran Allah yang dinyatakan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan rohani umat manusia. Orang yang mengajarkan bahwa sesuatu harus ditambahkan kepada kebenaran alkitabiah supaya melengkapi kehidupan kita dalam Kristus adalah pendusta (bd. Wahy 22:18;

lihat cat. --> 2Pet 1:3).

[atau ref. 2Pet 1:3]

[30:8]  12 Full Life : KEMISKINAN ATAU KEKAYAAN.

Nas : Ams 30:8

Kita harus berdoa memohon penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, menyokong pekerjaan Tuhan, dan memberi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan (lih. 2Kor 9:8-12).

[30:17]  13 Full Life : MENGOLOK-OLOK AYAH ... IBU.

Nas : Ams 30:17

Allah menuntut agar orang muda menghormati dan menaati orang-tua mereka. Menghormati orang-tua akan membawa berkat Allah (Kel 20:12; Ul 5:16; Ef 6:1-3); tidak taat dan mencemooh mereka dan didikan mereka akan mendatangkan kutukan Allah.

[31:4]  14 Full Life : TIDAKLAH PANTAS BAGI RAJA MEMINUM ANGGUR.

Nas : Ams 31:4-5

Allah memiliki standar yang tinggi sekali bagi para raja dan pemimpin umat-Nya, khususnya mengenai minum anggur yang difermentasi dan minuman memabukkan.

 1. 1) Bahasa Ibraninya secara harfiah mengatakan, "Janganlah ada yang minum." Ayat ini sama sekali tidak memberi peluang untuk minum secara terbatas

  (lihat cat. --> Ams 20:1;

  lihat cat. --> Ams 23:29-35;

  [atau ref. Ams 20:1; 23:29-35]

  lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

 2. 2) Alasan raja dan pemimpin tidak boleh minum minuman memabukkan ialah bahwa mereka mungkin akan melupakan apa yang ditetapkan hukum; minuman semacam itu akan melemahkan moral mereka dan menyebabkan mereka tidak menaati hukum Allah dan memutarbalikkan keadilan. Ayat ini membuat para rabi Yahudi menetapkan bahwa seorang hakim yang minum renuth (yaitu, segelas anggur) "tidak diizinkan duduk dalam sidang pengadilan, atau di sekolah, atau dalam keadaan yang serupa tidak diizinkan untuk mengajar" (Koplowitz, Midrush, yayin, hal.30).
 3. 3) Prinsip yang sama di dalam PL diterapkan pada para imam dan suku Lewi yang melayani di hadapan Allah untuk umat Israel (Im 10:8-11;

  lihat cat. --> Im 10:9).

  [atau ref. Im 10:9]

 4. 4) Semua orang percaya PB dianggap sebagai raja dan imam yang memerintah kerajaan rohani Allah (1Pet 2:9). Oleh karena itu, standar Allah bagi raja dan imam mengenai minuman yang memabukkan juga berlaku kepada kita (lih. Bil 6:1-3;

  lihat cat. --> Ef 5:18;

  lihat cat. --> 1Tim 3:3).

  [atau ref. Ef 5:18; 1Tim 3:3]

[31:6]  15 Full Life : BERIKANLAH MINUMAN KERAS ITU KEPADA ORANG YANG AKAN BINASA.

Nas : Ams 31:6-7

Mustahil penulis yang diilhamkan bermaksud membenarkan atau memerintahkan orang untuk mabuk sebagai upaya melupakan kesulitan-kesulitan hidup menjelang kematian. Jawaban Allah bagi penderitaan ialah berbalik kepada Dia di dalam doa, bukan minuman yang memabukkan (pasal Mazm 12:1-9; Mazm 25:1-22; 30:1-13; 34:1-23).

 1. 1) Kata-kata ini boleh dipandang sebagai ungkapan ejekan bahwa minuman memabukkan adalah bagi mereka yang sudah menghancurkan hidup mereka dan tanpa harapan lagi, berbeda dengan raja dan pemimpin bijaksana yang harus berpantang sama sekali (ayat Ams 31:4-5).
 2. 2) Ayat Ams 31:8-9 menyusul dengan tindakan yang patut diambil terhadap mereka yang menderita karena haknya dilanggar (bd. ayat Ams 31:5): orang benar harus membela hak-hak orang tertindas. Menganjurkan kemabukan untuk menolong mereka melupakan kesukaran mereka tidak akan menyelesaikan persoalan, tetapi hanya menciptakan yang baru. Berusaha mengurangi persoalan dengan menjadi mabuk mungkin merupakan cara dunia tetapi bukan cara Allah.

[31:10]  16 Full Life : ISTRI YANG CAKAP.

Nas : Ams 31:10-31

Ayat-ayat ini melukiskan istri dan ibu yang ideal. Seluruh hidupnya berkisar pada ketakutan yang menghormat kepada Allah (ayat Ams 31:30), belas kasihan bagi mereka yang mengalami kekurangan (ayat Ams 31:19-20), serta kesetiaan dan kasih kepada keluarga mereka (ayat Ams 31:27). Semua cita-cita yang diajukan di sini mungkin tidak akan digenapi dalam seorang istri atau ibu, tetapi setiap istri bisa berusaha untuk melayani Allah, keluarga, dan sesamanya dengan kemampuan dan sumber-sumber daya yang diberikan Allah kepadanya

(lihat cat. --> Ef 5:22;

lihat cat. --> 1Tim 2:15).

[atau ref. Ef 5:22; 1Tim 2:15]TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA