Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 20:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 20:25

Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya: "Kami telah melihat Tuhan!" Tetapi Tomas berkata kepada mereka: "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, r  sekali-kali aku tidak akan percaya. s "

AYT (2018)

Karena itu, murid-murid yang lain memberi tahu dia, “Kami telah melihat Tuhan.” Namun, Tomas berkata kepada mereka, “Kecuali aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan memasukkan jariku ke dalam bekas paku itu, serta memasukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, aku tidak akan percaya.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 20:25

Lalu berkatalah murid yang lain-lain itu kepada Tomas, "Adalah kami sekalian sudah jumpa Tuhan itu." Tetapi berkatalah Tomas kepada mereka itu, "Selagi belum aku nampak parut kena paku di tangan-Nya dan mencocokkan jariku di parut itu, dan aku mencocokkan tanganku di rusuk-Nya, tiadalah aku percaya."

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 20:25

Maka pengikut-pengikut Yesus yang lain berkata kepada Tomas, "Kami sudah melihat Tuhan!" Tetapi Tomas menjawab, "Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangan-Nya, belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu dan belum menaruh tangan saya pada lambung-Nya, sekali-kali saya tidak mau percaya."

TSI (2014)

Sewaktu Tomas datang, kami memberitahu dia, “Kami sudah melihat Tuhan!” Tetapi Tomas menjawab, “Aku tidak akan percaya sebelum melihat bekas luka paku di kedua tangan-Nya dan memasukkan jariku ke dalam bekas luka paku-paku besar itu, dan memasukkan tanganku ke dalam bekas luka tombak di perut-Nya.”

MILT (2008)

Lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun dia berkata kepada mereka, "Jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangan-Nya, dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, aku sekali-kali tidak akan percaya!"

Shellabear 2011 (2011)

Maka para pengikut lainnya berkata kepada Tomas, "Kami telah melihat Junjungan!" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jika aku belum melihat bekas paku pada tangan-Nya serta mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambung-Nya, aku tidak akan percaya."

AVB (2015)

Oleh itu, murid-murid lain memberitahu Tomas, “Kami telah melihat Tuhan!” Tetapi Tomas berkata, “Selagi aku tidak melihat sendiri bekas paku di tangan-Nya, dan memasukkan jariku ke dalam bekas luka itu, juga memasukkan tanganku ke dalam rusuk-Nya, aku tidak mahu percaya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 20:25

Maka
<3767>
kata
<3004>
murid-murid
<3101>
yang lain
<243>
itu kepadanya
<846>
: "Kami telah melihat
<3708>
Tuhan
<2962>
!" Tetapi
<1161>
Tomas berkata
<2036>
kepada mereka
<846>
: "Sebelum
<1437> <3361>
aku melihat
<1492>
bekas
<5179>
paku
<2247>
pada
<1722>
tangan-Nya
<5495> <846>
dan
<2532>
sebelum aku mencucukkan
<906>
jariku
<1147> <3450>
ke dalam
<1519>
bekas
<5179>
paku
<2247>
itu dan
<2532>
mencucukkan
<906>
tanganku
<3450> <5495>
ke dalam
<1519>
lambung-Nya
<4125> <846>
, sekali-kali aku
<4100> <0>
tidak
<3756> <3361>
akan percaya
<0> <4100>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 20:25

Lalu
<3767>
berkatalah
<3004>
murid
<3101>
yang lain-lain
<243>
itu kepada Tomas
<846>
, "Adalah kami sekalian sudah jumpa
<3708>
Tuhan
<2962>
itu." Tetapi
<1161>
berkatalah
<2036>
Tomas
<846>
kepada mereka itu, "Selagi
<1437>
belum
<3361>
aku nampak
<1492>
parut kena
<5179>
paku
<2247>
di
<1722>
tangan-Nya
<5495>
dan
<2532>
mencocokkan
<906>
jariku
<1147>
di
<1519>
parut
<5179>
itu, dan
<2532>
aku
<3450>
mencocokkan
<906>
tanganku
<5495>
di
<1519>
rusuk-Nya
<4125>
, tiadalah
<3756> <3361>
aku percaya
<4100>
."
AYT ITL
Maka
<3767>
, murid-murid
<3101>
yang
<3588>
lain
<243>
memberi tahu
<3004>
dia
<846>
, "Kami telah melihat
<3708>
Tuhan
<2962>
." Namun
<1161>
, Tomas berkata
<2036>
kepada mereka
<846>
, "Kecuali
<1437> <3361>
aku melihat
<1492>
bekas
<5179>
paku
<2247>
pada
<1722>
tangan-Nya
<5495> <846>
dan
<2532>
memasukkan
<906>
jariku
<1147>
ke dalam
<1519>
bekas
<5179>
paku
<2247>
itu, serta
<2532>
memasukkan
<906>
tanganku
<5495>
ke dalam
<1519>
lambung-Nya
<4125> <846>
, aku tidak akan
<3756> <3361>
percaya
<4100>
."

[<3450> <3450>]
AVB ITL
Oleh itu
<3767>
, murid-murid
<3101>
lain
<243>
memberitahu
<3004>
Tomas, “Kami telah melihat
<3708>
Tuhan
<2962>
!” Tetapi
<1161>
Tomas berkata
<2036>
, “Selagi aku
<1437>
tidak
<3361>
melihat
<1492>
sendiri bekas
<5179>
paku
<2247>
di
<1722>
tangan-Nya
<5495>
, dan
<2532>
memasukkan
<906>
jariku
<1147>
ke dalam
<1519>
bekas
<5179>
luka itu, juga
<2532>
memasukkan
<906>
tanganku
<5495>
ke dalam
<1519>
rusuk-Nya
<4125>
, aku tidak
<3756>
mahu percaya
<4100>
.”

[<846> <846> <846> <3450> <2247> <3450> <846> <3361>]
GREEK
elegon
<3004> (5707)
V-IAI-3P
oun
<3767>
CONJ
autw
<846>
P-DSM
oi
<3588>
T-NPM
alloi
<243>
A-NPM
mayhtai
<3101>
N-NPM
ewrakamen
<3708> (5758)
V-RAI-1P-ATT
ton
<3588>
T-ASM
kurion
<2962>
N-ASM
o
<3588>
T-NSM
de
<1161>
CONJ
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
autoiv
<846>
P-DPM
ean
<1437>
COND
mh
<3361>
PRT-N
idw
<1492> (5632)
V-2AAS-1S
en
<1722>
PREP
taiv
<3588>
T-DPF
cersin
<5495>
N-DPF
autou
<846>
P-GSM
ton
<3588>
T-ASM
tupon
<5179>
N-ASM
twn
<3588>
T-GPM
hlwn
<2247>
N-GPM
kai
<2532>
CONJ
balw
<906> (5632)
V-2AAS-1S
ton
<3588>
T-ASM
daktulon
<1147>
N-ASM
mou
<3450>
P-1GS
eiv
<1519>
PREP
ton
<3588>
T-ASM
tupon
<5179>
N-ASM
twn
<3588>
T-GPM
hlwn
<2247>
N-GPM
kai
<2532>
CONJ
balw
<906> (5632)
V-2AAS-1S
mou
<3450>
P-1GS
thn
<3588>
T-ASF
ceira
<5495>
N-ASF
eiv
<1519>
PREP
thn
<3588>
T-ASF
pleuran
<4125>
N-ASF
autou
<846>
P-GSM
ou
<3756>
PRT-N
mh
<3361>
PRT-N
pisteusw
<4100> (5692)
V-FAI-1S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 20:25

2 Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya: "Kami telah melihat 1  Tuhan!" Tetapi Tomas berkata kepada mereka: "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya."

[+] Bhs. InggrisTIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA