Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 9:24

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 9:24

Jawab mereka kepada Yosua, katanya: "Sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh o  kepada hamba-hambamu ini, bahwa TUHAN, Allahmu, memerintahkan kepada Musa hamba-Nya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa, menghadapi kamu; itulah sebabnya kami melakukan yang demikian.

AYT (2018)

Mereka menjawab kepada Yosua, katanya, “Sebab, telah diberitahukan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa TUHAN, Allahmu, memerintahkan kepada Musa, hamba-Nya, untuk memberikan seluruh negeri kepadamu dan memusnahkan seluruh penduduk negeri ini dari hadapanmu. Maka, sangat takutlah jiwa kami terhadapmu. Inilah maksud perbuatan kami.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 9:24

Maka sahut mereka itu kepada Yusak, sembahnya: Bahwa sesungguhnya telah diberitahu kepada patik tuanku dengan nyata-nyata akan firman Tuhan, Allah kamu, kepada Musa, bahwa Ia hendak mengaruniai kamu dengan seluruh tanah ini dan membinasakan segala orang isi negeri ini di hadapan kamu; maka sebab itu takutlah patik sekalian ini sangat akan kamu dari hal kehidupan patik, bahwa inilah mulanya maka patik telah berbuat perkara ini.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 9:24

Mereka menjawab, "Kami berbuat begitu karena kami mendengar bahwa TUHAN Allah yang Tuan sembah itu sudah menyuruh Musa, hamba-Nya itu, memberikan kepada Tuan seluruh negeri ini dan membunuh semua penduduknya pada waktu Tuan mengambil tanah itu. Kami takut sekali kalau-kalau kami dibunuh, itu sebabnya kami melakukan semuanya ini.

MILT (2008)

Dan mereka menjawab Yosua dan berkata, "Oleh karena telah dikabarkan dengan pasti kepada hamba-hambamu ini apa yang telah TUHAN YAHWEH 03068, Allahmu Elohimmu 0430, perintahkan kepada Musa, hamba-Nya, untuk memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memusnahkan seluruh yang mendiami negeri itu dari hadapanmu, dan dalam diri kami sendiri, kami sangat takut terhadap kamu, maka kami melakukan hal itu.

Shellabear 2011 (2011)

Jawab mereka kepada Yusak, "Karena hamba-hambamu ini telah diberitahukan dengan sungguh-sungguh bahwa ALLAH, Tuhanmu, telah memerintahkan Musa, hamba-Nya, untuk memberikan kepadamu seluruh negeri ini dan untuk memunahkan seluruh penduduk negeri ini dari hadapanmu. Kami sangat takut kehilangan nyawa kami karena kamu, sehingga kami melakukan hal ini.

AVB (2015)

Jawab mereka kepada Yosua, “Kerana para hambamu ini telah diberitahukan dengan sungguh-sungguh bahawa TUHAN, Allahmu, telah memerintahkan Musa, hamba-Nya, untuk memberikan kepadamu seluruh negeri ini dan untuk memusnahkan seluruh penduduk negeri ini dari hadapanmu. Kami sangat takut kehilangan nyawa kami kerana kamu, sehingga kami melakukan hal ini.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 9:24

Jawab
<06030>
mereka kepada Yosua
<03091>
, katanya
<0559>
: "Sebab
<03588>
telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh
<05046> <05046>
kepada hamba-hambamu
<05650>
ini, bahwa TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, memerintahkan
<06680>
kepada Musa
<04872>
hamba-Nya
<05650>
, memberikan
<05414>
seluruh
<03605>
negeri
<0776>
itu kepadamu dan memunahkan
<08045>
seluruh
<03605>
penduduk
<03427>
negeri
<0776>
itu dari depan
<06440>
kamu, maka sangatlah
<03966>
kami takut
<03372>
kehilangan nyawa
<05315>
, menghadapi
<06440>
kamu; itulah sebabnya kami melakukan
<06213>
yang
<02088>
demikian
<01697>
.

[<0834>]
TL ITL ©

SABDAweb Yos 9:24

Maka sahut
<06030>
mereka itu kepada Yusak
<03091>
, sembahnya
<0559>
: Bahwa sesungguhnya
<03588>
telah diberitahu
<05046>
kepada patik
<05650>
tuanku dengan nyata-nyata
<05046>
akan
<0834>
firman
<06680>
Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
kamu, kepada Musa
<04872>
, bahwa Ia hendak mengaruniai
<05414>
kamu dengan seluruh
<03605>
tanah
<0776>
ini dan membinasakan
<08045>
segala
<03605>
orang isi
<03427>
negeri
<0776>
ini di hadapan
<06440>
kamu; maka sebab itu takutlah
<03372>
patik sekalian ini sangat
<03966>
akan kamu dari hal kehidupan
<05315>
patik, bahwa inilah mulanya
<06440>
maka patik telah berbuat
<06213>
perkara
<01697>
ini
<02088>
.
AYT ITL
Mereka menjawab
<06030>
kepada
<0853>
Yosua
<03091>
, katanya
<0559>
, “Sebab
<03588>
, telah diberitahukan dengan sungguh-sungguh
<05046> <05046>
kepada hamba-hambamu
<05650>
ini bahwa
<0834>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, memerintahkan
<06680>
kepada
<0853>
Musa
<04872>
, hamba-Nya
<05650>
, untuk memberikan
<05414>
seluruh
<03605>
negeri
<0776>
kepadamu dan memusnahkan
<08045>
seluruh
<03605>
penduduk
<03427>
negeri
<0776>
ini dari hadapanmu
<06440>
. Maka, sangat
<03966>
takutlah
<03372>
jiwa
<05315>
kami terhadapmu
<06440>
. Inilah
<02088>
maksud
<01697>
perbuatan
<06213>
kami.

[<0853> <00> <0853> <0853> <0853>]
HEBREW
hzh
<02088>
rbdh
<01697>
ta
<0853>
hvenw
<06213>
Mkynpm
<06440>
wnytspnl
<05315>
dam
<03966>
arynw
<03372>
Mkynpm
<06440>
Urah
<0776>
ybsy
<03427>
lk
<03605>
ta
<0853>
dymshlw
<08045>
Urah
<0776>
lk
<03605>
ta
<0853>
Mkl
<0>
ttl
<05414>
wdbe
<05650>
hsm
<04872>
ta
<0853>
Kyhla
<0430>
hwhy
<03068>
hwu
<06680>
rsa
<0834>
ta
<0853>
Kydbel
<05650>
dgh
<05046>
dgh
<05046>
yk
<03588>
wrmayw
<0559>
eswhy
<03091>
ta
<0853>
wneyw (9:24)
<06030>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 9:24

Jawab mereka kepada Yosua, katanya: "Sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa TUHAN 1 , Allahmu, memerintahkan kepada Musa hamba-Nya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, maka sangatlah 2  kami takut kehilangan nyawa, menghadapi kamu; itulah sebabnya kami melakukan yang demikian.

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA