Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 8:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 8:12

Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah d  terang dunia 1 ; e  barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. f "

AYT (2018)

Kemudian, Yesus berkata kepada orang banyak itu, “Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut Aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 8:12

Maka bertuturlah Yesus pula kepada mereka itu sambil berkata, "Aku inilah terang dunia. Siapa yang mengikut Aku, tiada akan berjalan di dalam gelap, melainkan akan beroleh terang hidup itu."

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 8:12

Yesus berbicara lagi kepada orang banyak, kata-Nya, "Akulah terang dunia. Orang yang mengikuti Aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan."

TSI (2014)

Sesudah itu Yesus kembali berbicara kepada orang banyak. Dia berkata, “Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut Aku tidak akan hidup dalam kegelapan. Karena terang-Ku akan menerangi dia dan membawanya kepada hidup yang kekal.”

MILT (2008)

Selanjutnya, YESUS berbicara lagi kepada mereka, dengan mengatakan, "Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepada-Ku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan."

Shellabear 2011 (2011)

Isa kembali bersabda kepada orang banyak itu, "Akulah terang dunia. Orang yang mengikut Aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup."

AVB (2015)

Yesus berkata lagi kepada mereka, “Akulah cahaya dunia. Orang yang mengikut-Ku tidak akan berjalan dalam kegelapan tetapi akan mempunyai cahaya hidup.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 8:12

Maka
<3767>
Yesus
<2424>
berkata
<2980>
pula
<3825>
kepada orang banyak
<846>
, kata-Nya
<3004>
: "Akulah
<1473> <1510>
terang
<5457>
dunia
<2889>
; barangsiapa mengikut
<190>
Aku
<3427>
, ia
<4043> <0>
tidak
<3756> <3361>
akan berjalan
<0> <4043>
dalam
<1722>
kegelapan
<4653>
, melainkan
<235>
ia akan mempunyai
<2192>
terang
<5457>
hidup
<2222>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 8:12

Maka bertuturlah
<2980>
Yesus
<2424>
pula
<3825>
kepada mereka
<846>
itu sambil berkata
<3004>
, "Aku
<1473>
inilah
<1510>
terang
<5457>
dunia
<2889>
. Siapa yang mengikut
<190>
Aku
<3427>
, tiada
<3756>
akan
<3361>
berjalan
<4043>
di
<1722>
dalam gelap
<4653>
, melainkan
<235>
akan beroleh
<2192>
terang
<5457>
hidup
<2222>
itu."
AYT ITL
Kemudian
<3767>
, Yesus
<2424>
berkata
<2980>
kepada orang
<846>
banyak itu
<3588>
, kata-Nya
<3004>
, "Akulah
<1473> <1510>
terang
<5457>
dunia
<2889>
. Setiap orang yang
<3588>
mengikut
<190>
Aku
<3427>
tidak
<3756> <3361>
akan berjalan
<4043>
dalam
<1722>
kegelapan
<4653>
, tetapi
<235>
akan mempunyai
<2192>
terang
<5457>
hidup
<2222>
."

[<3825>]
AVB ITL
Yesus
<2424>
berkata
<2980>
lagi
<3825>
kepada mereka
<846>
, “Akulah
<1473>
cahaya
<5457>
dunia
<2889>
. Orang yang
<3588>
mengikut-Ku
<190>
tidak
<3756>
akan berjalan
<4043>
dalam
<1722>
kegelapan
<4653>
tetapi
<235>
akan mempunyai
<2192>
cahaya
<5457>
hidup
<2222>
.”

[<3767> <3004> <1510> <3427> <3361>]
GREEK
palin
<3825>
ADV
oun
<3767>
CONJ
autoiv
<846>
P-DPM
elalhsen
<2980> (5656)
V-AAI-3S
[o]
<3588>
T-NSM
ihsouv
<2424>
N-NSM
legwn
<3004> (5723)
V-PAP-NSM
egw
<1473>
P-1NS
eimi
<1510> (5748)
V-PXI-1S
to
<3588>
T-NSN
fwv
<5457>
N-NSN
tou
<3588>
T-GSM
kosmou
<2889>
N-GSM
o
<3588>
T-NSM
akolouywn
<190> (5723)
V-PAP-NSM
moi
<3427>
P-1DS
ou
<3756>
PRT-N
mh
<3361>
PRT-N
peripathsh
<4043> (5661)
V-AAS-3S
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
skotia
<4653>
N-DSF
all
<235>
CONJ
exei
<2192> (5692)
V-FAI-3S
to
<3588>
T-ASN
fwv
<5457>
N-ASN
thv
<3588>
T-GSF
zwhv
<2222>
N-GSF
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 8:12

Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah d  terang dunia 1 ; e  barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. f "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 8:12

Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah 1  terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia 2  tidak akan berjalan 2  dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai 3  terang hidup."

Catatan Full Life

Yoh 8:12 1

Nas : Yoh 8:12

Yesus adalah terang yang sesungguhnya (Yoh 1:9); Dia melenyapkan kegelapan dan penipuan dengan menerangi jalan yang benar kepada Allah dan keselamatan.

  1. 1) Semua yang mengikuti Yesus dibebaskan dari kegelapan dosa, dunia, dan Iblis. Mereka yang masih berjalan dalam kegelapan belum mengikuti Dia (bd. 1Yoh 1:6-7).
  2. 2) "Barangsiapa mengikut Aku" adalah bentuk kata kerja masa kini yang menunjukkan suatu tindakan yang berkelanjutan -- "barangsiapa yang mengikut terus-menerus." Yesus hanya mengakui kemuridan yang bertahan sampai kesudahan

    (lihat cat. --> Yoh 8:31 berikut).

    [atau ref. Yoh 8:31]

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA