Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 6:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 6:19

Dengarlah, hai bumi! h  Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, i  akibat dari rancangan-rancangan j  mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku k  dan menolak pengajaran-Ku. l 

AYT (2018)

Dengarkanlah, hai bumi, lihatlah, Aku mendatangkan bencana ke atas bangsa ini, buah dari rencana-rencana mereka, karena mereka tidak mendengarkan firman-firman-Ku dan hukum-hukum-Ku, bahkan menolaknya.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 6:19

Dengarlah olehmu, hai bumi! bahwa celaka yang Kudatangkan atas negeri ini, ia itu hasil segala kepikiran mereka itu sendiri; karena tiada diindahkannya segala firman-Ku dan dibuangnya akan hukum-Ku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 6:19

Perhatikan, hai bumi! Umat-Ku tidak mau menerima ajaran-Ku dan tidak taat kepada-Ku. Sebagai akibat dari rancangan mereka Aku mendatangkan malapetaka ke atas mereka.

MILT (2008)

Dengarlah hai bumi, lihatlah, Aku akan menimpakan malapetaka kepada bangsa ini, buah dari rancangan-rancangan mereka, karena mereka tidak mendengarkan firman-Ku, dan torat-Ku, mereka juga menolaknya.

Shellabear 2011 (2011)

Dengarlah, hai bumi! Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan malapetaka atas bangsa ini sebagai akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak mau memperhatikan firman-Ku dan menolak hukum-Ku.

AVB (2015)

Dengarlah, wahai bumi! Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan malapetaka kepada bangsa ini sebagai akibat daripada rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak mahu memerhatikan firman-Ku dan menolak hukum-Ku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 6:19

Dengarlah
<08085>
, hai bumi
<0776>
! Sungguh
<02009>
, ke atas
<0413>
bangsa
<05971>
ini
<02088>
Aku
<0595>
akan mendatangkan
<0935>
malapetaka
<07451>
, akibat
<06529>
dari rancangan-rancangan
<04284>
mereka, sebab
<05921> <03588>
mereka tidak
<03808>
memperhatikan
<07181>
perkataan-perkataan-Ku
<01697>
dan menolak
<03988>
pengajaran-Ku
<08451>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 6:19

Dengarlah
<08085>
olehmu, hai bumi
<0776>
! bahwa
<02009>
celaka
<07451>
yang Kudatangkan
<0935> <0595>
atas
<0413>
negeri
<05971>
ini
<02088>
, ia itu hasil
<06529>
segala kepikiran
<04284>
mereka itu sendiri; karena
<03588>
tiada
<03808>
diindahkannya
<07181>
segala firman-Ku
<01697>
dan dibuangnya
<03988>
akan hukum-Ku
<08451>
.
AYT ITL
Dengarkanlah
<08085>
, hai bumi
<0776>
, lihatlah
<02009>
, Aku
<0595>
mendatangkan
<0935>
bencana
<07451>
ke
<0413>
atas bangsa
<05971>
ini
<02088>
, buah
<06529>
dari rencana-rencana
<04284>
mereka, karena
<03588>
mereka tidak
<03808>
mendengarkan
<07181>
firman-firman-Ku dan hukum-hukum-Ku
<08451>
, bahkan
<03988>
menolaknya.”

[<05921> <01697> <00>]
HEBREW
hb
<0>
woamyw
<03988>
ytrwtw
<08451>
wbysqh
<07181>
al
<03808>
yrbd
<01697>
le
<05921>
yk
<03588>
Mtwbsxm
<04284>
yrp
<06529>
hzh
<02088>
Meh
<05971>
la
<0413>
her
<07451>
aybm
<0935>
ykna
<0595>
hnh
<02009>
Urah
<0776>
yems (6:19)
<08085>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 6:19

Dengarlah, hai bumi! h  Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, i  akibat dari rancangan-rancangan j  mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku k  dan menolak pengajaran-Ku. l 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 6:19

Dengarlah, hai bumi 1 ! Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, akibat 2  dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku dan menolak pengajaran-Ku 3 .

Catatan Full Life

Yer 6:1-30 1

Nas : Yer 6:1-30

Pasal ini melukiskan kebinasaan besar yang segera akan dialami Yerusalem dan penduduknya yang tidak mau bertobat; sabda ini digenapi pada masa hidup Yeremia. Yeremia telah memperingatkan baik Yehuda maupun Yerusalem dan memanggil mereka untuk bertobat. Bila saja umat itu berbalik kepada Allah dan memperbaharui perjanjian dengan-Nya, mereka akan berkesempatan untuk luput dari malapetaka. Seruan tetap Yeremia ditampik dengan penuh ejekan; karena itu hukuman makin dekat.

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA