Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 40:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 40:4

Orang itu berbicara kepadaku: "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu; v  sebab untuk itulah engkau dibawa ke mari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah w  segala sesuatu yang kaulihat x  kepada kaum Israel."

AYT (2018)

Orang itu berkata kepadaku, “Anak manusia, lihatlah dengan matamu dan dengarkanlah dengan telingamu, dan perhatikanlah segala sesuatu yang akan aku tunjukkan kepadamu. Sebab, itulah alasan kamu telah dibawa ke sini supaya aku dapat menunjukkannya kepadamu. Katakanlah kepada keturunan Israel segala sesuatu yang kamu lihat.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 40:4

Maka kata orang itu kepadaku: Hai anak Adam! lihatlah olehmu dengan matamu dan dengarlah dengan telingamu dan perhatikanlah segala sesuatu yang Kutunjuk kepadamu kelak, karena supaya Kutunjuk dia kepadamu, maka telah dibawa akan dikau ke mari; dan hendaklah segala sesuatu yang kaulihat di sini engkau beritahu bangsa Israel.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 40:4

Laki-laki itu berkata kepadaku, "Hai manusia fana, dengarlah baik-baik dan perhatikanlah segala sesuatu yang kuperlihatkan kepadamu, sebab untuk itulah engkau dibawa ke mari. Beritahukanlah kepada bangsa Israel semua yang akan kaulihat."

MILT (2008)

Dan orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan matamu, dengarkanlah dengan telingamu dan tetapkanlah hatimu atas semua yang Aku tunjukkan kepadamu. Sebab untuk menunjukkan kepadamulah engkau dibawa ke sini. Beritahukanlah kepada keluarga Israel mengenai segala sesuatu yang engkau lihat."

Shellabear 2011 (2011)

Lalu kata orang itu kepadaku, "Hai anak Adam, lihatlah dengan seksama, dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah segala sesuatu yang akan kutunjukkan kepadamu karena engkau dibawa kemari untuk melihatnya. Kemudian beritahukanlah semua yang kaulihat itu kepada kaum keturunan Israil."

AVB (2015)

Lalu kata orang itu kepadaku, ‘Wahai anak manusia, lihatlah dengan saksama, dengarlah baik-baik, dan perhatikanlah segala sesuatu yang akan kutunjukkan kepadamu kerana engkau dibawa ke mari untuk melihatnya. Kemudian beritahukanlah semua yang kaulihat itu kepada keturunan kaum Israel.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 40:4

Orang
<0376>
itu berbicara
<01696>
kepadaku
<0413>
: "Hai anak
<01121>
manusia
<0120>
, lihatlah
<07200>
dengan teliti dan dengarlah
<08085>
dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah
<07760>
baik-baik
<03820>
segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
akan kuperlihatkan
<07200>
kepadamu; sebab
<03588>
untuk itulah engkau dibawa
<0935>
ke mari
<02008>
, supaya
<04616>
aku memperlihatkan
<07200>
semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah
<05046>
segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
kaulihat
<07200>
kepada kaum
<01004>
Israel
<03478>
."

[<05869> <0241> <0589> <0859>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 40:4

Maka kata
<01696>
orang
<0376>
itu kepadaku
<0413>
: Hai anak
<01121>
Adam
<0120>
! lihatlah
<07200>
olehmu dengan matamu
<05869>
dan dengarlah
<08085>
dengan telingamu
<0241>
dan perhatikanlah
<03820> <07760>
segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
Kutunjuk
<07200>
kepadamu kelak, karena
<03588>
supaya
<04616>
Kutunjuk
<07200>
dia kepadamu, maka telah dibawa
<0935>
akan dikau ke mari
<02008>
; dan hendaklah
<0853>
segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
kaulihat
<07200>
di sini engkau
<0859>
beritahu bangsa
<01004>
Israel
<03478>
.
AYT ITL
Orang itu berkata
<01696>
kepadaku
<0413>
, “Anak
<01121>
manusia
<0120>
, lihatlah
<07200>
dengan matamu
<05869>
dan dengarkanlah
<08085>
dengan telingamu
<0241>
, dan perhatikanlah
<07760>
segala
<03605>
sesuatu yang
<0834>
akan aku
<0589>
tunjukkan kepadamu. Sebab
<03588>
, itulah alasan kamu telah dibawa
<0935>
ke sini
<02008>
supaya
<04616>
aku dapat menunjukkannya kepadamu. Katakanlah
<05046>
kepada
<0853>
keturunan
<01004>
Israel
<03478>
segala
<03605>
sesuatu yang
<0834>
kamu
<0859>
lihat.”

[<0376> <03820> <07200> <0853> <07200> <07200>]
AVB ITL
Lalu kata
<01696>
orang
<0376>
itu kepadaku
<0413>
, ‘Wahai anak
<01121>
manusia
<0120>
, lihatlah
<07200>
dengan saksama, dengarlah
<08085>
baik-baik, dan perhatikanlah
<07760> <03820>
segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
akan kutunjukkan
<07200>
kepadamu kerana
<03588>
engkau dibawa
<0935>
ke mari
<02008>
untuk
<04616>
melihatnya
<07200>
. Kemudian beritahukanlah
<05046>
semua
<03605>
yang
<0834>
kaulihat
<07200>
itu kepada keturunan kaum
<01004>
Israel
<03478>
.’

[<05869> <0241> <0589> <0853> <0853> <0859>]
HEBREW
larvy
<03478>
tybl
<01004>
har
<07200>
hta
<0859>
rsa
<0834>
lk
<03605>
ta
<0853>
dgh
<05046>
hnh
<02008>
htabh
<0935>
hktwarh
<07200>
Neml
<04616>
yk
<03588>
Ktwa
<0853>
harm
<07200>
yna
<0589>
rsa
<0834>
lkl
<03605>
Kbl
<03820>
Myvw
<07760>
ems
<08085>
Kynzabw
<0241>
Kynyeb
<05869>
har
<07200>
Mda
<0120>
Nb
<01121>
syah
<0376>
yla
<0413>
rbdyw (40:4)
<01696>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 40:4

Orang itu berbicara kepadaku: "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu; v  sebab untuk itulah engkau dibawa ke mari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah w  segala sesuatu yang kaulihat x  kepada kaum Israel."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 40:4

Orang itu berbicara kepadaku: "Hai anak manusia, lihatlah 1  dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan 1  kepadamu; sebab untuk itulah engkau dibawa ke mari, supaya aku memperlihatkan 1  semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah 2  segala sesuatu yang kaulihat 1  kepada kaum Israel."

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 1

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA